VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE V DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    

Loutkářská konzervatoř 2023 – přihláška

Loutkářská konzervatoř 2023
aneb Od špalku k inscenaci

Moto

Loutkové divadlo je specifickým fenoménem české národní kultury. Specifikem českého loutkového divadla vždycky byly a dodnes zůstávají: silné divadelně sdělné téma, přitažlivé výtvarné zpracování, loutkářská dovednost, týmová spolupráce a v neposlední řadě i humor.

Zaměření loutkářské konzervatoře

Čtvrtý cyklus „Loutkářské konzervatoře“ je určen všem, kteří jsou okouzleni loutkovým divadlem. Nezáleží přitom, zda nějakou loutkářskou zkušenost mají, nebo ne. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. Součástí vzdělávání bude i nezbytné poznávání divadelní teorie, loutkářské tradice a její historie, ale také sledování současné tvorby českých i zahraničních loutkářů a zajímavé práce amatérských souborů.

Cyklus je vhodný pro aktivní herce, režiséry nebo vedoucí loutkářských amatérských souborů a další zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže.

Rozsah loutkářské konzervatoře

Druhý ročník čtvrtého cyklu “Loutkářské konzervatoře” se uskuteční v osmi víkendových setkáních (od pátečního podvečera do nedělního poledne) od března 2023 do listopadu 2023 a v jednom šestidenním soustředění v rámci Loutkářské Chrudimi 2023.

Náplň loutkářské konzervatoře

Jednotlivá setkání budou naplněna především praktickou tvorbou zaměřenou na rozvoj dovedností spojených s technologií loutky, s přípravou scénografických návrhů a s realizací divadelní inscenace. Praxe bude doplněna teoretickými přednáškami z následujících oblastí: loutkářské historie, dramaturgie, režie, scénografie, pohybu a hudby; dále návštěvami vybraných divadelních festivalů a představení (nebo sledováním jejich videozáznamů); setkáváním s tvůrci a s praktickými tvůrčími aktivitami samotných účastníků pod vedením zkušených lektorů.

V průběhu roku studenti nahlédnou do historie českého loutkářství. Navštíví významné loutkářské instituce české profesionální i amatérské scény.

V první polovině roku se seznámí s různými druhy loutek používaných v Čechách i ve světě, s jejich technologiemi a užitím. Naučí se vytvořit návrh pro výrobu loutky, podle kterého každý student vyrobí vlastní originální dřevěnou marionetu.

Již menší časový úsek bude věnován řezbě, během níž se studenti naučí pracovat s dláty a pečovat o ně (broušení). Na workshopu v rámci Loutkářské Chrudimi se bude intenzivně pracovat na vizuální prezentaci, budeme společně hledat vazby mezi vytvořenými marionetami, dramatický tvar, příběh. Výstupem bude krátké loutkové představení.

Lektoři loutkářské konzervatoře

Kmenovým lektorem druhého ročníku čtvrtého cyklu bude opět Vladimír Sosna, který 23 let pracoval v loutkovém Divadle Alfa jako kulisák, loutkoherec a nakonec jako řezbář. Kurzy se zaměřením na technologii loutky vede od roku 2007. V současné době se věnuje i dalším způsobům oživení dřeva.

Tohoto lektora doplní další významní tvůrci profesionálního, nezávislého i amatérského loutkového divadla.

Termíny setkání a zaměření jednotlivých setkání

10.–12. 3.                    místo: dílna Smědčice
obsah: Sběr inspirace. Základy pro vytvoření návrhu loutky, úvod do divadla

14.–16. 4.                    místo: Smědčice
obsah: základy řezby a technologie, text

19.–21. 5.                    místo: Smědčice
obsah: principy řezby a technologie, tvar, scéna

16.–18. 6.                    místo: Kuks
obsah: inspirace loutkami v Gaerii loutek, projekt Theatrum mundi Kuks

30.6 – 6. 7.                    místo: Loutkářská Chrudim
obsah: příprava společné prezentace, scénář

22.–24. 9.                    místo: Smědčice
obsah: hledání dramatického tvaru, sestavení příběhu, práce na textu

13.–15. 10.                 místo: Smědčice
obsah: práce na tvorbě scénografie, rekvizit

3.–5. 11.                      místo: Praha – Přelet nad loutkářským hnízdem
obsah: zkoušení představení a návštěva divadelních představení

24.–26. 11.                 místo: Smědčice
obsah: zkoušení představení a jeho prezentace

Cena loutkářské konzervatoře

Kurzovné: 7.000 Kč (+ 1800 Kč za LCH)

Cena obsahuje: nájem prostorů pro konání konzervatoře, materiál a lektorné za osm víkendových lekcí

Seminární poplatek na Loutkářskou Chrudim ve výši 1800 Kč se bude hradit v rámci přihlášek na Loutkářskou Chrudim.
V ceně není započítána doprava, strava a ubytování frekventantů (ubytování je možné ve vlastním spacáku ve Smědčicích za 250 Kč/osoba/noc nebo zajištění penzionu).

Přihlášky

Zájemci se mohou hlásit do 15. ledna 2023

Přihláška zde: KAPACITA NAPLNĚNA


Dotazy

Michal Drtina
+420 606644294, drtinam@gmail.com