Letní tábor CTD Praha

aktuální nabídka na květen a červen 2013 – volná místa na letním táboře se zaměřením na estetickou výchovu, umělecké a tvořivé aktivity
pořadatel tábora: Centrum tvořivé dramatiky Praha, o. s., Arabská 681/20, Praha 6
místo konání: Plichtice (u Klatov)
termín: od 28. července do 11. srpna 2013
cena: 3.700 Kč (zahrnuje dopravu autobusem do Plichtic a zpět, ubytování, stravování pětkrát denně a veškerý program tábora)
kapacita tábora: 40 dětí
věkové omezení: tábor je určen pro děti od 8 do 15 let (po ukončení 2. třídy ZŠ)
náplň tábora: tvořivé hry; výtvarné, literární, hudební, pohybové a dramatické aktivity rámované volnou celotáborovou hrou a inspirované okolním prostředím; procházky a výlety do okolí; drobné pohybové a sportovní hry; koupání, pokud to kvalita vody dovolí (Hnačovský rybník cca 0,5 km od tábora)
vedoucí: tábor zajišťuje osvědčený tým vedoucích, kteří mají dlouholeté zkušenosti z letních táborů i z celoroční práce v oblasti estetické výchovy a uměleckých aktivit
vybavení tábořiště: stany s podsadou, dřevěná budova s kuchyní a jídelnou, klubovna pro případ špatného počasí, suché záchody, polní umývárny, polní sprchy s vodou ohřívanou v kotli; pramice, pádla a vesty (v loděnici u rybníka)
informace a přihlášky: Jakub Hulák, CTD Praha, předseda o. s. a hlavní vedoucí tábora
tel.: 605 948 056, e-mail: ctd@drama.cz
www.facebook.com/LetniTaborCTD
  Letní tábor CTD

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.