Jak vybrat/napsat vhodnou skladbu pro děti?

Webinář s lektorkou hlasové výchovy Alenou Tichou a dalšími přizvanými lektorkami Karolínou Řepovou a Helenou Valovou pořádá NIPOS-ARTAMA v pátek 14. 5. 2021, od 15.00 hodin. Bude streamován na FB stránku Klub sbormistrů a přátel sborového zpěvu. Lektorky komplexně pohovoří o kritériích výběru vhodných skladeb pro děti vzhledem k jejich hlasovým možnostem. Hlasový rozsah dětí souvisí s pěveckou technikou, a proto se tento seminář bude věnovat též rozvoji elementárních pěveckých dovedností dětí. Je určen pro učitele HV, sbormistry, skladatele, aranžéry ad. 

Lektorky:

Alena Tichá je hlasová pedagožka a učitelka hudební výchovy, 46 let působila na PF UK Praha, současně učila na ZŠ (v 1991 založila třídy s RVHV v Brandýse nad Labem, kde učila a vedla sbor – vysokou prestiž školy udržují její mladí následovníci), průběžně k tomu vyučovala sólový zpěv na ZUŠ v Čelákovicích a následně v Brandýse n. Labem. Od 1993 až dosud vede kurzy pro pedagogy z praxe v ČR, na Slovensku a v Polsku Je vyhledávaným hlasovým poradcem pěveckých sborů, členem odborných porot pěveckých a sborových soutěží. Své zkušenosti publikuje v odborné literatuře. V pedagogické praxi jsou rozšířeny její populárně naučné knížky věnující se rozvoji zpěvnosti dětí, je spoluautorkou oblíbených zpěvníků pro děti.

Karolína Řepová je učitelka hudební výchovy na ZŠ gen. F. Fajtla v Letňanech, sbormistryně přípravných oddělení Kühnova dětského sboru, koncertního oddělení dětského sboru Pražská kantiléna a smíšeného sboru Ajeto. Lektorka České Orffovy společnosti, České filharmonie a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, působí také jako doktorandka na Katedře hudební výchovy na PedF UK.

Helena Valová je učitelka, sbormistryně dětských pěveckých sborů na ZUŠ Třebíč a ZUŠ Velké meziříčí, moderátorka hudebních akcí a organizátorka a lektorka seminářů pro klávesové nástroje a pěveckou techniku. Připravuje koncertní vystoupení, výchovné koncerty a zábavné pořady pro děti, od 2010 organizuje Krajské postupové přehlídky Školních dětských a středoškolských pěveckých sborů kraje Vysočina. V souvislosti s tím, že sama vystupuje s několika hudebními skupinami, s nimiž má dlouholeté zkušenosti v nahrávacích studiích se začíná od r. 2001 věnovat také ozvučovací a nahrávací technice. Od roku 2011 je členkou Krajské umělecké rady pro sborový zpěv za Kraj Vysočina.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.