NIPOS > Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

Použití finančních prostředků příspěvkovou organizací

KAM – poradnaKategorie dotazu: Financování a legislativa kulturyPoužití finančních prostředků příspěvkovou organizací
nipos Personál zeptal se před 6 roky

Dobrý den,
chci se poradit, jak pořešit situaci, kdy příspěvková organizace (neplátce DPH) bude pro své zaměstnance pořádat seminář a workshop v místě svého pracoviště. Většina z nich zůstane nad rámec své pracovní doby. Chtěli bychom i proto zajistit pro ně např. pizzu. Existuje nějaké řešení, jak toto z organizace uhradit, účetně vyřešit a přitom se nedostat do nějakých potíží? Předem děkuji za odpověď.

administrace Personál odpovězeno před 5 roky

Dobrý den,
dle mého názoru by šlo nakoupit občerstvení pro zaměstnance z fondu kulturních a sociálních potřeb. Fond kulturních a sociálních potřeb, je upraven v § 33 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Fond je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších vyjmenovaných kategorií osob. Další příjmy a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb blíže stanovuje vyhláška MF ČR č. 114/2002 Sb., O fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů ( „vyhláška o FKSP”). Seminář a workshop by měl být pojednán jako kulturně vzdělávací akce a tak by šlo o příspěvek na uskutečnění kulturní akce pro zaměstnance ve smyslu § 9 písm. b vyhlášky o FKSP.
Případně by na pořádání workshopu a semináře mohly být čistě teoreticky použity prostředky z rezervního fondu.
Tvorba a čerpání rezervního fondu je upravena v § 30 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Použití rezervního fondu je upraveno v § 30 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., který obsahuje konečný taxativní výčet účelů, na které lze prostředky rezervního fondu použít.
Jedná se mimo jiné též o příspěvky na další rozvoj činnosti příspěvkové organizace, takže by se příspěvek na workshop dal zdůvodnit tím, že tato vzdělávací akce je nezbytná pro zkvalitnění činnosti příspěvkové organizace.
Ale osobně bych spíše použila prostředky z FKSP.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Vítová

Samostatné weby NIPOS