NIPOS > Autorské honoráře a daně a pojištění

Autorské honoráře a daně a pojištění

KAM – poradnaKategorie dotazu: Daň z příjmuAutorské honoráře a daně a pojištění
Hana Mlynářová Personál zeptal se před 2 měsíce

Jsem OSVČ. Jsem nyní v domácnosti, pečuji o malou dceru a hodlám si začít přivydělávat na základě autorské smlouvy a to za honoráře. Jak je to v takovém případě s daněmi a pojištěním?

 

Hana Mlynářová Personál odpovězeno před 2 měsíce

Dobrý den.
Autorské honoráře podléhají dani z příjmů ze závislé činnosti a také odvodům zdravotního i sociálního pojištění. Výjimkou jsou příjmy nepřesahující stanovený měsíční limit, kdy příjem autora zdaní konečnou srážkovou daní rovnou plátce. V případě příjmů plynoucích z honorářů – pokud tyto příjmy přesahují 10 000 Kč, pak se postupuje obdobně jako při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti, jelikož výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů se považuje za samostatnou výdělečnou činnost. Při péči o dítě do 4 let věku, jako je tomu ve Vašem případě, je SVČ považována za vedlejší.
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osobu pečující o malé dítě, jako ve Vašem případě, je stát a pro Vás tedy nebude platit minimální vyměřovací základ a pojistné na zdravotní pojištění tak odvedete jen ze skutečně dosažených příjmů z těch honorářů. V podrobnostech je vhodné obrátit se na příslušnou zdravotní pojišťovnu, u které jste registrována.
Pojistné na důchodové pojištění jsou OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost vedlejší povinny platit, ovšem tehdy, pokud jejich příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky, která v roce 2024 činí 105 520 Kč. Bližší informace naleznete na http://www.cssz.cz.
Pokud Váš zdanitelný příjem v daném kalendářním roce bude vyšší než 50 000 Kč, budete mít povinnost podat daňové přiznání.
V podrobnostech ve věci daní doporučujeme obrátit se na účetního nebo na daňového poradce ideálně v místě bydliště.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Vítová
NIPOS

Samostatné weby NIPOS