Doporučení k organizaci přehlídek – Dětská scéna 2020

V důsledku opatření vyhlášených na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o uzavření škol a zákazu akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, ale bohužel i paniky, která se mezi lidmi šíří, dochází v těchto dnech k postupnému rušení celé řady akcí včetně postupových kol celostátních přehlídek, které se konají v gesci NIPOS-ARTAMA.

Samozřejmě nevíme, jaká další opatření budou následovat v příštích hodinách, dnech a týdnech, zatím jsme ale i po konzultacích s Vámi, organizátory, rozhodnuti usilovat o realizaci celostátních přehlídek v původně plánovaných termínech a v plánované podobě. Stejný přístup uvítáme i u krajských postupových kol, i když v tomto případě je situace složitější, a to hlavně tam, kde krajské přehlídce předcházejí nižší postupová kola. Pokládáme ale za rozumnější, aby se přehlídky uskutečnily aspoň v omezené podobě, než aby byly rušeny. Počítáme s tím, že letošní přehlídky nebudou vždy „spravedlivé“ v tom smyslu, že budou dostupné pro všechny. Z recitačních přehlídek nejspíš odpadnou mnozí recitátoři, kterým nebude umožněno na přehlídku přijet se svými pedagogy, nebo soubory, které nebudou mít kde zkoušet atd. Jsme ale přesvědčeni, že v atmosféře všeobecné frustrace je dobré zachovat aspoň některé aktivity, které dětem i dospělým přinášejí radost a naplnění.

Pokud už v tuto chvíli vyhodnotíte situaci tak, že Vaše přehlídka nemůže v plánovaném termínu proběhnout, máte možnost zvážit posun termínu. Rozhodli jsme o úpravě propozic celostátní přehlídky Dětská scéna – konkrétně k posunu uzávěrky krajských kol:

Pro krajská kola celostátní přehlídky dětského divadla i celostátní přehlídky dětských recitátorů nově platí, že musí proběhnout nejpozději do 24. května 2020. Posun oblastních (okresních, obvodních…) postupových kol je na dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola, důležité je, aby byl postup souborů či recitátorů termínově možný.

Pořadatelům, kteří nemají možnost uspořádat přehlídku v původně plánovaném termínu nebo v původně zamýšlené podobě, navrhujeme např. tyto možnosti:

  • zorganizovat přehlídku podle plánu, ale s omezením počtu diváků tak, aby se v jednom prostoru a v jednom čase nesešlo víc než 100 osob;
  • zorganizovat krajské kolo podle plánu, posunout jen oblastní (okresní, obvodní…) kola, aby bylo možné provést výběr, i když ve „zrychleném nouzovém“ režimu
  • uskutečnit přehlídku v původním termínu a souborům, které se jí nemohou zúčastnit, nabídnout možnost posouzení na základě videozáznamu, aby „nevypadly ze hry“ (tento postup je ovšem asi těžko akceptovatelný v případě sólových recitátorů);
  • nabídnout náhradní termín přehlídky (v součinnosti s pořadateli případných oblastních postupových kol) a souborům, které se nemohou zúčastnit, nabídnout možnost účasti na přehlídce v jiném kraji nebo posouzení na základě videozáznamu;
  • domluvit se s příslušnými pořadateli na zrušení oblastních kol a přijmout všechny soubory či recitátory přímo do krajského kola, které by pak proběhlo v rozšířené podobě;
  • u divadelních přehlídek nahradit případná oblastní kola výběrem na základě videozáznamu nebo zajistit porotu, která přijede za soubory a provede hodnocení na základě zhlédnuté zkoušky

Možností je jistě víc – rozhodující samozřejmě bude, jak Vy sami vyhodnotíte situaci v místě konání přehlídky. Rozhodně budeme rádi, když v krajním případě úplného zrušení postupového kola dáte dětem/souborům šanci a nabídnete jim účast v jiném okrese či kraji.

Budeme moc rádi, když nám dáte zprávu, jak se situace u Vás vyvíjí a jestli přehlídka proběhne, případně za jakých okolností.

Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA,
778 702 490, hulak@nipos.cz

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.