Dětská scéna 2021 – propozice

PROPOZICE KE STAŽENÍ (s barevným vyznačením aktuálních změn a úprav) 49. celostátní přehlídka dětského divadla49. celostátní přehlídka dětských recitátorů11.–17. června 2021, Svitavy Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU v Praze. Přehlídka probíhá za finanční podpory … Pokračování textu Dětská scéna 2021 – propozice