Článek o Porta musicae 2022

Porta musicae v Liberci

13. bienále celostátní soutěže dětských pěveckých sborů se letos poprvé konalo v Liberci. Kruh přátel Severáčku převzal pomyslnou štafetu od novojičínského Sdružení přátel sboru Ondrášek a ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA otevřel všem účastníkům bránu hudby dokořán. Organizátorům patří velký obdiv a dík, protože připravili více než 350 zpěvákům tři nádherné a programem nabité dny setkání sborových rodin.

Letošní ročník připomněl dva významné jubilanty, hudební skladatele, jejichž díla má v repertoáru téměř každý pěvecký sbor, Ilju Hurníka a Otmara Máchu, oba narozené v roce 1922.

Portu musicae 2022 otevřel ve čtvrtek 17. listopadu v 15.00 v nádherném divadle F. X. Šaldy koncert s názvem Pozdrav libereckých dětských sborů. Účinkovali Broučci zpěváčci Severáčku se sbormistryněmi Andreou Čančarovou Houfkovou a Radkou Fryčovou, Lesněnky ZŠ Lesní se sbormistryní Jarmilou Jakoubkovou, Plamínek Severáčku se sbormistryněmi Radkou Fryčovou a Silvií Langrovou, Karolka ZŠ Jabloňová se sbormistryní Alenou Sobotkovou a Cantus ZŠ a ZUŠ Frýdlant se sbormistryní Lenkou Špringlovou.

Večer se v divadle konal Slavnostní zahajovací koncert. Koncertní sbor Severáčku pod vedením sbormistryně Silvie Langrové a Kühnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou připravily posluchačům dechberoucí zážitek z dětského sborového zpěvu na nejvyšší možné interpretační úrovni.

Pátek 18. listopadu byl hlavním soutěžním dnem. Sbory byly podle věku zpěváků rozděleny do dvou kategorií. V první, do 15ti let, poměřili úroveň svého interpretačního umění Rokytka, počernický dětský sbor Praha, sbormistryně Andrea Čančarová Houfková, Skřivánek ZUŠ Jablonec nad Jizerou, sbormistryně Květa Kavánová, NaLaděno ZUŠ Říčany, sbormistryně Lucie Nováková, Rarášci ZUŠ Náchod, sbormistr Zbyněk Mokrejš, a Červánek ZUŠ Červený Kostelec, sbormistryně Eva Kubečková.

Ve druhé kategorii, do 19ti let, soutěžil Svitavský dětský sbor ZUŠ Svitavy, sbormistryně Dana Pražáková, Iuventus, gaude! ZUŠ Jablonec nad Nisou, sbormistr Tomáš Pospíšil, Svítání ZUŠ Štefánikova, Praha, sbormistr Vítězslav Hergesel, a Kajetán, dětský sbor opery DJKT, Plzeň, sbormistryně Anna-Marie Lahodová a Zuzana Kuncová.

Odborná porota ve složení Zdena Součková, Helena Stojaníková, Lukáš Holec, Marek Valášek a Josef Zajíček neměla vůbec jednoduchou práci, protože všechny sbory přijely na soutěž velmi dobře připraveny. Kompletní výsledková listina včetně zvláštních cen je samostatně uvedena v závěru, ale můžeme již zde prozradit, že v 1. kategorii byl nejúspěšnější sbor Rokytka, a ve 2. kategorii sbor Kajetán, který se stal i absolutním vítězem Porta musicae Liberec 2022.

V průběhu festivalových dnů probíhaly i inspirativní semináře Klubu sbormistrů pod vedením zkušených lektorů, Šárky Mistrové a Zbyňka Mokrejše. Zúčastnilo se jich 25 frekventantů, kteří zároveň tvořili i tzv. stínovou porotu. Svá hodnocení mohli porovnat s hlavní porotou při rozborovém semináři. I sbormistři soutěžících sborů měli po soutěži možnost individuálních setkání se členy poroty, při kterých kolegiálně diskutovali o silných i slabších momentech vystoupení svých sborů a konzultovali možné cesty dalšího růstu.

Nepopsatelná atmosféra vyhlašování výsledků, při které děti vestoje zcela spontánně tleskaly ostatním sborům a radovaly se, často se slzami v očích, z jejich úspěchu, byla jistě vrcholem a zároveň významným pedagogickým úspěchem přehlídky! Fotografie najdete zde https://severacek.cz/gallery/porta-musicae-zaverecny-koncert-podivejte-se-na-fotky/

Po skončení slavnostního ceremoniálu čekala na všechny zpěváky veliká odměna v podobě volného vstupu do iQLANDIE, libereckého vědecko zábavního centra.

Společné skladby Vyletěla holubička, Černé oči a Co to máš, Janíčku, jistě ne náhodou zvolené v úpravě zakladatele libereckého Severáčku, Milana Uherka, završily jak konec soutěžního dne, tak i sobotního ranního zpívání sborů před odjezdem, které se kvůli mrazivému počasí konalo na vnitřních ochozech ZUŠ Liberec.

Na závěr se sluší upřímně poděkovat všem, kdo finančně podpořili konání Porta musicae 2022, Ministerstvu kultury České republiky, statutárnímu městu Liberec, ZUŠ Liberec, Gastron, iQLANDIA, a umožnili tak všem účastníkům prožít v Liberci inspirativní a povzbudivé dny.

                                                                                                                            Marek Valášek