VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE V DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •     VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    VZHLEDEM K PLÁNOVANÉ ODSTÁVCE VE DNECH 7. - 10. 4. MOHOU BÝT NAŠE WEBY DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ     •    

Choralia 2023 – propozice

CHORALIA Praha – Chrudim – Mikulov 2023

64. ročník hodnocené přehlídky sborového zpěvu dospělých

25. 3. 2023, Praha

20. 5. 2023, Chrudim

13.–15. 10. 2023, Mikulov

Propozice přehlídky

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, a Kampanila Mikulov, z. s.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Choralia je hodnocenou celostátní přehlídkou neprofesionálních pěveckých sborů dospělých, která se v roce 2023 koná na třech místech (Praha, Chrudim, Mikulov) a která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci českých pěveckých sborů dospělých, jež mají zájem zlepšovat svoji úroveň.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou všechny neprofesionální sbory dospělých, sbormistr může být profesionál. Každé těleso může mít mezi svými členy 15 % zpěváků mladších 18 let. Jednotlivé sbory se mohou přihlásit do následujících kategorií:

 • Soutěžní kategorie A – sbory komorní (12–24 členů)
 • Soutěžní kategorie B – sbory smíšené (od 25 členů)
 • Soutěžní kategorie C – sbory stejnohlasé (od 25 členů)

(pozn.: případní instrumentalisté se do počtu zpěváků nepočítají)

 • Nesoutěžní (festivalová) kategorie D (sbory bez omezení počtu členů)

Soutěžní kategorie (A, B, C):

Program musí obsahovat:

 • skladbu s českým textem
 • úpravu lidové písně (od jednoduchých úprav, až po vysoce umělecké stylizace folklorního materiálu)
 • skladby dle vlastního výběru

Alespoň jedna z vybraných skladeb musí být a cappella. Pořadí skladeb může být libovolné. Podmínky uvedení skladby a cappella, uvedení úpravy lidové písně i skladby s českým textem lze splnit více skladbami, ale všechny tyto podmínky se mohou sdružit také do skladby jedné. Maximální doba vystoupení včetně příchodu a odchodu je 18 minut.

Nesoutěžní (festivalová) kategorie D:

Celkový čas včetně příchodu a odchodu sboru by neměl překročit 15 minut. Libovolný program a cappella či s doprovodem.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Zájemci o účast vyplní elektronickou přihlášku zveřejněnou na webových stránkách NIPOS:

 • do 3. 3. 2023 (Choralia Praha 2023)
 • do 28. 4. 2023 (Choralia Chrudim 2023)
 • do 31. 3. 2023 (Choralia Mikulov 2023)

Sborům bude potvrzena účast na přehlídce do čtrnácti dnů od uzávěrky přihlášek. V případě překročení kapacity přehlídky si pořadatel vyhrazuje právo výběru sborů, výběr sborů provede programová rada, kterou jmenuje NIPOS. Přehlídka proběhne v sobotu (25. 3., 20. 5., 14. 10. 2023), vyhlášení výsledků v sobotu (25. 3., 20. 5. 2023) a v neděli (15. 10. 2023). Povinností sborů, které se zúčastní soutěže, bude účast na Ateliéru společných skladeb a adekvátní domácí příprava. V ateliéru proběhne již jen společné sezpívání sborů, nikoliv samotný nácvik. Notové materiály budou sborům zaslány společně s potvrzením účasti.

 

IV. HODNOCENÍ

Hodnocení všech kategorií v rámci celostátní přehlídky zajistí odborná porota určená pořadateli přehlídky. Součástí přehlídky je beseda s odbornou porotou spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i festivalových vystoupení.

Soutěžní kategorie (A, B, C)

Porota hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

 1. Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.
 2. Interpretační kritéria – využití hudebně výrazových prostředků (dynamiky, tempa, agogiky, barvy), výstavba a frázování, stylovost interpretace.
 3. Dramaturgie soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti.
 4. Celkový umělecký dojem – výrazové působení na posluchače, kontakt sboru se sbormistrem, zpěv zpaměti.

Podle bodového průměru poroty bude vyhlášeno:

0.00 – 14.99                       čestné uznání

15.00 – 19.99                    bronzové pásmo

20.00 – 24.99                    stříbrné pásmo

25.00 – 30.00                    zlaté pásmo

Vítězem kategorie se stává sbor, který v kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení za předpokladu, že v kategorii soutěží alespoň dvě tělesa. Absolutním vítězem přehlídky se stává těleso, které se umístilo ve zlatém pásmu a které mělo napříč všemi kategoriemi nejvyšší bodový zisk. Podle uvážení může porota udělit i zvláštní ceny (např. za dramaturgii soutěžního vystoupení, za dirigentský výkon, za hlasovou kulturu). Nejlepším sborům soutěžních kategorií může pořadatel zajistit vystoupení v rámci přehlídkových koncertů v příštích letech.

Nesoutěžní kategorie D

Tělesům v nesoutěžní kategorii poskytne slovní hodnocení a doporučení odborná porota bez získání bodů či pásem. Porota může sborům udělit zvláštní ceny (za dramaturgii vystoupení, za dirigentský výkon, za hlasovou kulturu apod.).

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. Sborům budou částečně uhrazeny cestovní náklady spojené s dopravou na přehlídku.

Zpracoval Jan Pirner
NIPOS-ARTAMA, leden 2023