Aktuální propozice podzimních přehlídek

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Vážené sbormistryně, vážení sbormistři,

vzhledem k současné mimořádné situaci nebude možné  letos uskutečnit Celostátní přehlídku školních dětských pěveckých sborů v Uničově. Rozhodli jsme se však uspořádat dvě podzimní postupové přehlídky (přehlídka v Orlové-Lutyni musela být bohužel vzhledem k současné situaci zrušena). Z každé přehlídky bude porotou vybrán jeden sbor, který již nesoutěžně vystoupí na PORTA MUSICAE (13. celostátní soutěži dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně). Více informací i aktuální propozice najdete níže.

 

PODZIMNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY A POSTUP NA PORTA MUSICAE

Postupové přehlídky se letos výjimečně uskuteční v říjnu a jen na 2 místech (Praha a Jablonec nad Nisou). Vzhledem k tomu, že  tento postupový systém nebude moci pokrýt všech 14 krajů, bude každá z těchto přehlídek otevřená sborům z celé ČR. Sbor se může zúčastnit pouze jedné z nich.

Z každé postupové přehlídky bude odbornou porotou vybrán jeden sbor, který vystoupí v samostatné nesoutěžní kategorii v rámci Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE v Novém Jičíně (13. – 15. 11. 2020).

 

ZMĚNA PROPOZIC

Vzhledem k současné neobvyklé situaci jsme si dovolili pozměnit propozice postupových přehlídek a přizpůsobit je nynějším podmínkám. Tato změna se týká především posunutí horní věkové hranice u obou soutěžních kategorií a výjimečné možnosti postupu již vyspělejších sborů. Stejně jako v předchozích letech je možné přihlásit se do kategorie nesoutěžní. Termíny postupových přehlídek, kontakty na pořadatele i aktuální propozice najdete níže v textu.

 

PŘIHLÁŠKU na podzimní postupové přehlídky můžete vyplnit ZDE

Aktuální propozice

Podzimní postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2020 

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDEK

Smyslem postupových přehlídek i celostátní přehlídky je zejména vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měly by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou událostí pro děti.

I když přehlídky kladou důraz na školní sbory, jejich záměrem je umožnit rovněž setkání širšího spektra dětských pěveckých sborů, tj. např. sborů ZUŠ, DDM, přípravných oddělení koncertních sborů apod.

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce budou konat postupové přehlídky výjimečně jen na dvou místech (Praha a Jablonec nad Nisou) a tento postupový systém tedy nebude moci pokrýt všech 14 krajů, bude každá z těchto přehlídek otevřená sborům z celé ČR. Sbor se může zúčastnit pouze jedné z nich. Z každé postupové přehlídky bude odbornou porotou vybrán jeden sbor, který vystoupí v samostatné nesoutěžní kategorii v rámci Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE v Novém Jičíně (13. – 15. 11. 2020).

Součástí postupových přehlídek i celostátní přehlídky PORTA MUSICAE je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přihlásit se mohou sbory ze ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, SVČ, přípravná oddělení výběrových koncertních dětských sborů apod. Jednotlivé sbory se hlásí do jedné ze tří kategorií, z nichž každá se dělí na dvě věkové skupiny:

Horní věková hranice obou kategorií je vzhledem k současné situaci výjimečně posunuta.

I.kategorie – sbory z jedné ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia:

A – složené z dětí do 6. třídy včetně, s možností 25 % žáků 7. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 19. roku věku včetně

II. kategorie – sbory ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební

výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM apod.:

A – složené z dětí do 6. třídy včetně, s možností 25 % žáků 7. třídy

B – složené z dětí do 9. třídy včetně, s možností 25 % stálých členů sboru do 19. roku věku včetně

III. kategorie (nesoutěžní) – sbory ze ZŠ nebo gymnázií, ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hudební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ, z DDM, CVČ, sbory s dětmi předškolního věku či sbory, které sdružují zpěváky v širším věkovém spektru. Sbory, které se účastní této kategorie, mohou získat zvláštní ocenění za to, čím na přehlídce nejvíce zaujaly.

Pro sbory I. a II. kategorie platí jako povinná skladba jedna lidová píseň (česká, moravská, slezská nebo slovenská) a jedna skladba a cappella. Sbor může zazpívat lidovou píseň s libovolným doprovodem nástrojů a jinou skladbu a cappella, nebo rovnou lidovou píseň a cappella. Přehlídkový program může trvat maximálně 10 minut čistého času. V případě, že sbor nesplní věkové a programové podmínky propozic, nemůže být hodnocen.

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce budou konat postupové přehlídky výjimečně jen na třech místech a tento postupový systém nebude moci pokrýt všech 14 krajů, budou všechny tyto přehlídky otevřené sborům z celé ČR. Sbor se může zúčastnit pouze jedné z nich. Z každé postupové přehlídky bude odbornou porotou vybrán jeden sbor, který vystoupí v samostatné nesoutěžní kategorii v rámci Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE v Novém Jičíně (13. – 15. 11. 2020).

Počet členů jednoho sboru není pro účast v rámci postupových přehlídek ani celostátní přehlídky PORTA MUSICAE omezen.

Sbory, které byly v posledních čtyřech letech oceněny na prestižních mezinárodních festivalech a soutěžích, se postupové přehlídky zúčastnit mohou, včetně hodnocení, ale bez nároku na postup, protože tyto sbory již prokázaly svou vysokou reprezentační úroveň (nevztahuje se na jejich přípravná oddělení). Sbory, které byly zařazeny do zlatého pásma na Celostátní soutěži Porta musicae 2018, nebo byly v r. 2019 vybrány k účasti na Celostátní přehlídce školních dětských pěveckých sborů v Uničově, se postupové přehlídky mohou zúčastnit, letos výjimečně i včetně nároku na postup.

Kromě přehlídkového programu mohou zúčastněné sbory nastudovat jednu píseň podle doporučení pořadatele, kterou si na závěr přehlídky společně zazpívají. Notový materiál zajistí pořadatel příslušné přehlídky. Tato společná skladba nemusí být součástí programu, s nímž se sbor uchází o postup do celostátní přehlídky.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí tři postupové přehlídky (Praha, Jablonec nad Nisou, Orlová-Lutyně). Zájemci o účast vyplní jednotnou elektronickou přihlášku a přihlásí se na jednu z postupových přehlídek. Před konáním přehlídky sbormistr pořadateli prokáže, že věk členů sboru odpovídá zařazení do příslušné kategorie. 

Postupové přehlídky se uskuteční v říjnu 2020 (termíny postupových přehlídek i kontakty na pořadatele najdete níže v textu).

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystoupení sborů hodnotí poroty sestavené pořadateli jednotlivých postupových přehlídek. Nejméně jedním členem těchto porot je jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady NIPOS-ARTAMA pro dětský sborový zpěv. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.

Z každé postupové přehlídky bude odbornou porotou vybrán jeden sbor, který vystoupí v samostatné nesoutěžní kategorii na Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE v Novém Jičíně (13. – 15. 11. 2020).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

 

Kontakt: Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA (dětský sborový zpěv), kralova@nipos.cz, 778 702 491

Kontakty na pořadatele postupových přehlídek najdete níže.

Informace o Celostátní soutěži dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE: www.nipos.cz (v sekci Dětský a mládežnický sborový zpěv).

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 2020

 

JABLONEC NAD NISOU
6. října 2020 
Kontakt: Pavel Žur, Kruh přátel DPS Vrabčáci, z. s., ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou 466 04

e-mail: pavelzur@seznam.cz, mrklasova@divadlojablonec.cz

uzávěrka přihlášek 30. září

———————————————————————-

PRAHA
25. října 2020

Kontakt: Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2

tel.: 778 702 491, e-mail: kralova@nipos.cz 

uzávěrka přihlášek 4. října

———————————————————————

ORLOVÁ-LUTYNĚ
26. – 27. října 2020 – PŘEHLÍDKA ZRUŠENA

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.