Carte Blanche Emila Pražana v Ponrepu

Emila Pražana lze bez nadsázky označit za legendu českého amatérského filmu, kterému se (po předchozích zkušenostech s fotografickou tvorbou) věnuje s velkým nasazením a obdivuhodnou erudicí už téměř 70 let. Do organizovaného amatérského hnutí se výrazně zapojil v rámci Filmového klubu ROH v Hradci Králové, v jehož vedení působil od roku 1958. Při organizování klubové činnosti kladl vždy zvláštní důraz na zajištění maximální kvality vzdělávání pro filmové amatéry. Tato snaha vyvrcholila v roce 1963, kdy ve spolupráci s Radomilem Staštíkem založil Krajskou konzervatoř pro film a fotografii – první školu tohoto typu v republice, pro kterou získal coby vedoucího lektora prof. Jána Šmoka, pedagoga pražské FAMU. Na základě úspěšně realizovaných vzdělávacích programů a celkového vzestupu domovského klubu působil Emil Pražan od roku 1964 jako metodik amatérského filmu v Krajském osvětovém středisku v Hradci Králové a podobnou pozici zastával na celostátní úrovni v letech 1977 až 1990 v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost, kterého je nynější NIPOS – ARTAMA nástupcem.

Dnešní večer připravený ve spolupráci NFA a NIPOS – ARTAMA nabízí příležitost k osobnímu setkání s mimořádně činorodým filmovým nadšencem, neúnavným diskutérem neoddělitelně spojeným s tuzemskou amatérskou kinematografií, setkání obohacené výjimečnými filmy zařazenými do programu na přání hostitele.

Příběh vojáka
režie: Vladimír Šmejkal – Čeněk Zahradníček
ČSR 1935 / 11 min. / 16 mm

Zachránce
režie: Milan Kazda
ČSSR 1962 / 7 min. / 16 mm

Cesta za džbánem vody
režie: Jaroslav Cita
ČSSR 1970 / 5 min. / 16 mm

Zelená pro Strahov
režie: Václav Fořt – Rudolf Mihle
ČSSR 1980 / 14 min. / 16 mm

Kauza Červená Karkulka
režie: Jaroslav Nykl
ČR 2014 / 16 min. / HD

Pozvání k Čapkovi
režie: Václav Fořt
ČR 2014 / 35 min. / DVD