STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Publikace

Statistika kultury České republiky

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:

  1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
  2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
  3. Knihovny a vydavatelská činnost
  4. Edukace a veřejná osvěta

Veškeré statistiky kultury od roku 1998 si můžete stáhnout na stránkách statistiky na této adrese
K dispozici jsou také v anglickém jazyce.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Taneční tvorba pro děti a s dětmi

Autor: Ludmila Rellichová
2. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2015, 67 s., váz.

Ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu.

Kniha se ve své 1. části zabývá významem taneční tvorby v procesu taneční výchovy, inspiračními zdroji této tvorby a metodikou rozvíjení tvořivých schopností dítěte v raném věku. Ve své 2. části přináší 22 ukázek taneční tvorby pro všechny věkové stupně. Vcelku je kniha významným přínosem pro tvořivou taneční výchovu.

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Taneční výchova a kulturní kapitál

Sestavila: Zuzana Smugalová
Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 85 s., brož. 

ZDARMA
Tato publikace už bohužel není k dispozici v tištěné podobě. 
Nicméně vám jí na vyžádání rádi zašleme v elektronické podobě.

Další popisVíce zde

Sympozium se konalo ve dnech 22. – 25. května 2008 v Kutné Hoře při příležitosti jubilejní XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. Sympozium bylo koncipováno do tří hlavních bloků: Dítě v současném světě, Vzdělávání tanečních pedagogů, Významy tvořivé taneční výchovy a doplněno bylo diskusními kluby. Byla zahájena komunikace mezi tanečně vzdělávacími institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, byly pojmenovány důležité jevy ať pozitivní či negativní a vytýčeny směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti ubírat. Systematická taneční výchova má v naší zemi dlouholetou tradici i vynikající výsledky a stala se jednou z nezastupitelných složek harmonického rozvoje osobnosti dítěte.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Taneční výchova pro předškolní děti

Autor: Lenka Švandová
3. vyd., Praha: NIPOS, 2015, 93 s., brož.

Příručka je metodikou výuky tance u předškolních dětí. Výuka je rozdělena do 10 měsíců, protože je vhodné vázat některé motivace k ročnímu období. Učivo každého měsíce však probíráme tak dlouho, až ho děti zažijí a pochopí. Podle věku a schopností dětí je tak možné obsah této příručky probírat rok, dva i více.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem

Autoři: Lenka Švandová, Edgar Mojdl
Praha: NIPOS ARTAMA, 2011,  22 s., text + 37 s. noty + CD, volné listy

17+1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku 

Další popisVíce zde

Nová publikace je účelným a žádaným pedagogickým materiálem navazujícím na předchozí knihu autorky Lenky Švandové Taneční výchova pro předškolní děti, která tentokrát pozvala ke spolupráci i svého kolegu hudebního skladatele Edgara Mojdla.
Výsledky jejich společné pedagogické práce jsou formou umělecké tvorby pravidelně prezentovány na celostátních přehlídkách. Publikace v praktické vazbě jednotlivých volných listů obsahuje 17 + 1 tanečních her s klavírním doprovodem v notovém záznamu rozvíjející tvořivost dětí skrze řízenou improvizaci. Velkým bonusem je hudební CD příloha, kterou ocení nejen ti, kteří nemají možnost klavírní korepetice.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2013

17. – 26. května 2013
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Michaela Přílepková a PhDr. Jan Pirner
Vydal NIPOS, Praha 2013

ZDARMA ke stažení  ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2014

17. – 25. května 2014: závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva
Redakce: L. Lázňovská, M. Přílepková a M. Hančilová 

NIPOS, 2014, 63 s., brož., zdarma

Cílem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský význam. V loňském roce NIPOS zorganizoval pilotní ročník a na základě jeho úspěchu pokračoval v roce 2014 letošním druhým ročníkem.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2015

23. – 31. května 2015
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Michaela Přílepková, Mgr. Barbora Vávrová, Mgr. Marcela Hančilová a Mgr. Irena Zachardová

NIPOS, 2015, 60 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 3. ročníku Týdne, ke kterému se přihlásilo téměř 200 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2016

21. — 29. května 2016
Závěrečná zpráva
Redakce: Dana Nekardová, Marcela Hančilová a Klára Kononpásková

NIPOS, 2016, 68 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 4. ročníku Týdne, ke kterému se v tomto ročníku přihlásilo rekordních 236 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2018

19. — 27. května 2018
Závěrečná zpráva
Redakce: Karolina Bulínová

NIPOS, 2019, 58 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 6. ročníku.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží

Autor: Alena Palarčíková
2. upr. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 133 s. 

Práce jedné z nejvýraznějších osobností české dramatické výchovy, učitelky literárně dramatického oboru ZUŠ Žerotín v Olomouci a vedoucí dětských a středoškolských souborů, jejichž vystoupení patřila k nejzajímavějším na celostátních přehlídkách a dílnách v 80. a 90. letech.

Další popisVíce zde

V převážně prakticky zaměřené knize se autorka věnuje specifice tvorby inscenace s dětmi a mládeží, popisuje a analyzuje jednotlivé fáze inscenačního procesu od volby tématu přes analýzu předlohy, tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce až k tvarování a veřejnému vystupování. Své zkušenosti ilustruje popisy inscenační práce na čtyřech různých jevištních tvarech pro různé věkové stupně: Princeznička na bále, Tonka a Zuzka, Četl jsem Tracyho tygra a Jarní probuzení. Publikace obsahuje rovněž scénáře tří inscenací, množství fotografií a doporučenou literaturu. 

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Úvod do studia dramatické výchovy

Autorka: Eva Machková

NIPOS 2018; ISBN 978-80-7068-317-0, 160 str.

Nové, aktualizované vydání přehledné knihy o dramatické výchově, její teorii, didaktice a historii podrobně, ale přitom přístupnou formou seznamuje se všemi základními typy a směry dramatickovýchovné práce. 

Další popisVíce zde

Publikace, která navazuje na předchozí práce Evy Machkové, ale zohledňuje i nejnovější vývoj oboru, obsahuje mj. tyto kapitoly: Osobnost učitele dramatické výchovy. Formy dramatické výchovy. Dramacentra. Galerie, muzea, knihovny a divadla. Participační divadlo – divadlo ve výchově a vzdělávání. Učivo dramatické výchovy neboli její obsah. Plánování v dramatické výchově. Volba námětů a předloh. Metody. Systémy průpravných her a cvičení. Improvizace příběhu. Školní drama neboli drama ve vzdělávání. Techniky strukturování. Styl a vedení. Dětské a studentské divadlo. Z teorie a historie dramatické výchovy. Kniha je určena pedagogům všech typů škol, vedoucím dětských a mladých divadelních, loutkářských a recitačních souborů a studentům dramatické výchovy na středních odborných (SPgŠ, VOŠ) a vysokých školách.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Vyprávění o tanci na jevišti

Autor: Jiřina Mlíkovská
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009, 71 s., váz.

Mezi českými autory, píšícími o tanci, má autorka významné postavení vycházející z jejího celoživotního zájmu o tanec ve všech jeho podobách.

Další popisVíce zde

Ve svých esejích osobitým způsobem kloubí subjektivní pohled s objektivním nadhledem podloženým celoživotními zkušenostmi a provázeným upřímným zájmem o tvůrčí práci jiných. Její svět tance se nedělí na amatéry a profesionály, ani na jednotlivé taneční techniky a školy. Neopomíjí ani tu část choreografické práce, která je inspirovaná lidovým tancem a lidovou kulturou, čímž kniha Jiřiny Mlíkovské zprostředkovává živý obraz tanečních událostí dávno minulých, nedávných a téměř současných a je především cenným příspěvkem ve způsobu myšlení o tanečním umění jako celku. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS