STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Publikace

Metodika dramatické výchovy

Autor: Eva Machková
13. vyd., Praha: NIPOS, 2015, 156 s., brož.

Zásobník dramatických her a improvizací.

Další popisVíce zde

Základní příručka pro učitele dramatické výchovy na všech typech a stupních škol, pro vychovatele a vedoucí dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů. Obsahuje zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, doplněný obsáhlou statí o dramatické výchově, její metodice a historii.

Množství
Skladem

Cena: 40.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Místopis českého amatérského divadla I. díl, A-M

Sestavili: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta
1. vyd., Praha: IPOS, 2001,  518 s., váz.

Místopis stručně zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v jednotlivých místech, ukazuje jejich místní specifika, a dokládá tak význam tohoto různorodého spontánního a velmi široce rozvětveného jevu.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Místopis českého amatérského divadla II. díl, N-Ž

Sestavili: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta
1. vyd., Praha: IPOS, 2002, 780 s., váz.

Zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v 3609 obcích, městech a jejich místních částech. Vypovídá o významu tohoto široce rozšířeného jevu pro jejich kulturní i společenský rozvoj. Specifické místo zaujímá a téměř „knihou v knize“ je heslo Praha.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

MLUVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ

Autor: Šárka Štembergová Kratochvílová
1. vyd., Praha: NIPOS, 2016

Publikace Mluvní výchova dětí obsahuje dvě práce Šárky Štembergové. 

Další popisVíce zde

První část – Metodika mluvní výchovy dětí – vyšla naposledy v roce 1994 a je dnes už zcela rozebrána. Je to dodnes oceňovaná příručka zdaleka nejen pro ty, kteří učí dramatickou výchovu nebo vedou divadelní soubory. V novém vydání vychází tato práce zrevidovaná a doplněná o další text Šárky Štembergové, dnes už obtížně dostupný metodický materiál Výrazová hlediska mluveného projevu.

Publikace Mluvní výchova dětí shrnuje mnohaleté zkušenosti špičkové odbornice v tomto oboru. Je zaměřena na práci s dětmi všech věkových stupňů od sedmi let až po dospívající.

Z obsahu: Rytmické cítění a držení těla. Měkký hlasový začátek. Dialog. Rytmičnost a melodičnost řeči. Prodloužený výdech a základy dechové opory. Rezonance na přední opoře. Tempo a rytmičnost řeči a zřetelné vyslovování. Vnitřní hmatový sebecit a rozeznívání hlasu. Prostorový cit a pocit partnerství. Dynamický cit. Významový přízvuk. Melodická modulace. Jak by měl vypadat kondiční trénink. Zvláštnosti mluvy při hře s loutkou. Estetická stránka řeči.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Muzea ČR v letech 2012 − 2014 ve světle statistiky

Připravili: Pavel Hlubuček (předmluva), František Šebek a kol. pracovníků NIPOS, útvar CIK
Redakční úprava: Jaroslav Novák

Vydalo: NIPOS, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury
Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze
pro potřeby informace a propagace.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Od sportu fotografického k umělecké fotografii

Autoři: Josef Mühldorf a Pavla Vrbová
1. vyd., Praha: NIPOS, 2010, 179 s., brož.

Historie prvního klubu fotografů amatérů v Čechách a Svazu československých klubů fotografů amatérů 1889-1945.

Další popisVíce zde

Kniha je výsledkem přípravy výstavy ke 120tému výročí založení 1.ČKFA- Nekázanka. V archivech se podařilo objevit velmi zajímavé dokumenty, které ukazují vývoj amatérského hnutí u nás. Předkládaná práce v úvodu od roku 1889 podrobně zachycuje aktivitu českých intelektuálů a živnostníků, odborných pracovníků i vědeckých vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Text je doložen celou řadou podrobností, obrazového materiálu a velmi přehledně zachycuje jednotlivé osobnosti v medailóncích.
Tento historický pohled na důležitý rozvoj českého fotografického dění, které je součástí fotografického umění a kultury obecně si rozhodně zasluhuje pozornost.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Pódia z krabičky

Redaktoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2005, 187 s. + 5 CD, váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha vznikla z podnětu ministra kultury Pavla Dostála. Nejedná se o teoretickou studii malých forem, ale hlavním smyslem a cílem publikace je zachytit atmosféru 60. let. Z úvodní studie Vladimíra Justa a medailonů Ondřeje Suchého, Jany Machalické nebo Eduarda Světlíka se můžete dočíst o turnovském Kompasu, karlovarské Kapse, ostravském Pod okapem a Divadlu Waterloo, litvínovském Docela malém divadle, brněnském divadle X, pražském Inklemu nebo olomoucké Skumafce, ve které působil Pavel Dostál.
Amatérská divadla malých forem mapuje i pětideskové album se stovkou jejich písní. Text je doplněn seznamem divadel, o kterých medailonky nevznikly.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989

Sborník příspěvků z bilaterální konference
Svitavy 3. – 4. října 2014

1. vydání, NIPOS, Praha 2014

Více o konferenci se dozvíte ZDE
Sborník
 si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Prostředí tance

Editoři: Daniela Stavělová, Jiří Traxler a Zdeněk Vejvoda
1. vyd., Praha: NIPOS, 2008, 352 s.+ DVD, brož.

Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování.

Další popisVíce zde

Kniha, přeložená z anglického originálu Dancescape: Identities Borders and its Transgression, je výsledkem spolupráce několika autorů, kteří vyšli z předpokladu, že při vzniku a v rámci proměn tanečních typů hrálo vždy klíčovou roli prostředí, ve kterém taneční projev žil. Tanec se tak stal předmětem analýzy jak z hlediska jeho hudebně tanečních forem, tak i z hlediska jeho socio-kulturního kontextu.
V historické i antropologické perspektivě jsou zde např. řešeny otázky související se vznikem a proměnou některých historických tanečních typů jako čardáš, vrtěná, lendler, polka, sousedská, verbuňk, podšable, jde však především o to, vystihnout proces, kdy se tanec stává významným nositelem signálů o proměnách a fungování společnosti patřičného období či místa stejně tak jako zachytit situaci, kdy proměny společnosti naplňují konkrétní historické taneční formy novým obsahem.
Prostředí tance je tedy vymezeno a ohraničeno jako komunikační prostor, kde se zároveň utváří vědomí identity – sociální, lokální, skupinové, etnické, či národní. Jeho hranice jsou však pohyblivé podle toho, jakým způsobem je s tanečním symbolem manipulováno a jaké další kulturní a společenské, popřípadě ideologicko politické impulzy do tohoto prostředí vstupují a jsou jím anticipovány. 

Množství
Skladem

Cena: 150.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Rozvoj osobnosti dramatickou hrou

Autor: Brian Way
2., revidované a aktualizované vydání, Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku a NIPOS 2014, 232 s., brož.

Základní publikace o dramatické výchově, která patří ke „zlatému fondu“ literatury o tomto oboru.

Další popisVíce zde

Brian Way je jednou z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností dramatické výchovy, která zásadním způsobem ovlivnila její podobu a směřování. Kniha obsahuje jak teoretické a metodické kapitoly, tak konkrétní návrhy na praktické činnosti. Je určena všem, kteří pracují s dětmi a mládeží – učitele základních a středních škol, základních uměleckých škol, vedoucí dětských divadelních souborů, vychovatele družin a školních klubů, studenty a další zájemce. Překlad, který pořídila Eva Machková, je pro toto vydání zrevidován, aktualizován a doplněn o doslov, který českého čtenáře seznamuje nejen s Brianem Wayem a jeho koncepcí dramatické výchovy, ale také se vztahy mezi britskou a českou dramatickou výchovou.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Rytmická pohybová a taneční výchova mladšího žactva

Autor: Jiří Lössl
2.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012, 93 s., brož. 

Deset lekcí pro začínající pedagogy.

Další popisVíce zde

Kniha poskytuje metodické pokyny a zkušenosti z praxe taneční výchovy mladšího žactva, pomůže zejména začínajícím pedagogům správně utřídit a metodicky uspořádat rytmickou, pohybovou a taneční výuku dětí. Vcelku přináší takto koncipovaná metodická pomůcka moderní ověřené postupy a přístupy, které sledují harmonický rozvoj všech složek osobnosti dítěte a kromě užitku mu přinášejí i zážitky a prožitky, kompenzující jednostrannost školní výuky.
To vše v deseti lekcích, od září do června jednoho roku, doplněno zásobníčkem autorských veršů, metodickými poznámkami a instruktivními ilustracemi.
Jednotlivé lekce jsou rozděleny do pěti částí: začínají vstupním cvičením, následuje rytmická průprava, pohybová průprava, taneční průprava a závěrečná část. Délka jednotlivých částí je zcela na učiteli a měla by vždy vycházet z potřeby zaměřit se více či méně na některé téma.

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jana Bernátka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 22014, 55 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 1)

 

Další popisVíce zde

Druhé, opravené vydání sborových skladeb Jana Bernátka přináší čtyři sborové cykly pro mužské, ženské a smíšené sbory – Čtyři sbory na motivy lidových písní; Mezi dvěma vinohrady; Dvě lidové písně; Tři skladby pro smíšený sbor na motivy lidových písní, které jsou vhodné pro středoškolské sbory, ale mohou obohatit také repertoár sborů dospělých.

Množství
Skladem

Cena: 80.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jana Nowaka a Emila Hradeckého

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12017, 31 s. ISMN 979-0-706553-08-5.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 5)

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Jana Nowaka (Tajná láska nestálá, Lživý ptáček) a Emila Hradeckého (Pueri boogie) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2017 a staly se zároveň povinnými skladbami Opava cantat 2017. Svazek obsahuje také novou hymnu Celostátních přehlídek středoškolských pěveckých sborů Cantamus Eduarda Douši.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Jiřího Churáčka a Mikoláše Troupa

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, 26 s. ISMN 979-0-706553-02-3.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 3)

 

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Jiřího Churáčka (Odešlý milý; Všechno ve mně srdce chřadne) a Mikoláše Troupa (Golem) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2015 a staly se zároveň povinnými skladbami Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2015.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Markéty Dvořákové, Jana Vičara a Jana Nowaka

[ed. Jan Pirner]
Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12019, 28 s. ISMN 979-0-706553-11-5.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, sv. 7)

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Markéty Dvořákové (Prší, prší), Jana Vičara (Bacche, bene venies) a Jana Nowaka (Hej, hej, hej!) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum a staly se zároveň povinnými skladbami 12. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, která se bude konat v roce 2020 v Hradci Králové. Svazek obsahuje také hymnu Celostátních přehlídek středoškolských pěveckých sborů Cantamus od Eduarda Douši.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Mikoláše Troupa, Jiřího Churáčka a Jana Nowaka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12015, 31 s. ISMN 979-0-706553-06-1.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 4)

Další popisVíce zde

Edice sborových skladeb Mikoláše Troupa (Dokola), Jiřího Churáčka (O panu Petru Vokovi a bukovských radních pánech) a Jana Nowaka (Benedictus Dominus) přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory. Tyto skladby zvítězily v Mezinárodní skladatelské soutěži Opava cantat 2016 a staly se zároveň povinnými skladbami Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2016.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, dotisk, 42 s. ISMN 979-0-706553-05-4. (Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 2)

 

Další popisVíce zde

Dotisk prvního vydání edice sborových skladeb Petra Koronthályho (Dobre je mi, dobre), Jana Bernátka (Zpíval bych já, neumím) a Josefa Marka (Epigrammaton libri IV.) je výsledkem prvního ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2014 a přináší dosud nepublikované skladby pro ženské, mužské a smíšené středoškolské sbory.

Množství
Skladem

Cena: 60.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

Vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Praha • 2016

Publikace navazuje na předchozí Sborník statí o kultuře 2004 – 2009 a již tradičně nabízí široký přehled kulturní infrastruktury a její podpory z perspektivy veřejné správy. 

Redakce: Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

Sborník si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Další popisVíce zde

Jednotlivé příspěvky dokládají bohatost kultury a uměleckého dění v České republice, obsahují ale i výhrady k nedostatku financí. Umožňují také srovnání proměn kultury jak v rámci uplynulých let, tak mezi jednotlivými kraji a městy.

Ministerstvo kultury souhrnně představilo činnost všech svých odborů včetně údajů o finanční podpoře kultury za období 2010 – 2014. Příspěvky jednotlivých krajů a statutárních měst vychází z odpovědí na předem zaslané tři otázky, které se týkaly kladných a záporných stránek proměn kultury v daném období, realizovaných podpůrných kulturních programů a veřejných služeb a kulturního dědictví a také významných kulturních subjektů působících v daném místě a regionu.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Sborníku skladeb Ireny Szurmanové, Luboše Hány a Jana Nowaka

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12018,  ISMN 979-0-706553-10-8. 1. vydání, dotisk
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada A – skladby z Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat, sv. 6)

 

Množství
Skladem

Cena: 55.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Sbory a sborky pro kluky a holky

Sestavil: Emil Hradecký
2. rozšíř. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. – 1 partitura (53 s.):noty, brož.

Sborník skladeb pro dětské sbory.

Další popisVíce zde

15 „kapitol“ (písní nebo cyklů), celkem 24 skladeb pro dětské sbory. Na texty Jiřího Havla, Václava Fišera a lidové poezie. Skladby jsou sestaveny od jednohlasých, vhodných pro potřeby přípravných oddělení, nebo začínajících sborů až po skladby vícehlasé.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS