STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Muzea ČR v letech 2012 − 2014 ve světle statistiky

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 6 Statistika kultury » Muzea ČR v letech 2012 − 2014 ve světle statistiky

Připravili: Pavel Hlubuček (předmluva), František Šebek a kol. pracovníků NIPOS, útvar CIK
Redakční úprava: Jaroslav Novák

Vydalo: NIPOS, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury
Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze
pro potřeby informace a propagace.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS