STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kultura v číslech

V brožurách jsou zveřejněny vybrané údaje v daném roce, za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace
a periodický tisk
. Pro srovnání jsou uvadená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty
v soukromém sektoru je neposkytují.

K náhledu i ke stažení jsou k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS