STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kroniky obcí

Autor: Tomáš Hromádka
3. (uprav.) vyd., Praha: NIPOS, 2014, 63 s. (978-807068-280-7), brož.

Publikace je souhrnem informací, rad a tipů pro kronikáře, jak postupovat při vedení kroniky. Třetí (upravené) vydání reaguje na legislativní změny, ke kterým došlo od I. vydání (2004), a změny způsobené vývojem informačních technologií.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS