STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Hry pro šest smyslů

Autor: Hana Budínská
10. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 109 s., volné listy

Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi.

Nová reedice stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů:

  • Pozornost, paměť a představivost, 
  • Rytmus, 
  • Jevištní řeč, 
  • Fantazie a tvořivost, 
  • Hry a etudy, 
  • Hry s loutkou. 

Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík...


 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS