STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 7 Ostatní » Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

Redaktor: Kateřina Doležalová
Praha: NIPOS, 2011, 221 s., brož.

Praha 22.–23. září 2011, Sborník příspěvků

Sborník ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Obsahuje příspěvky:

  • domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, 
  • příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, 
  • dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. 

Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS