STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Deník knihovny – silný a slabý

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » Publikace » 6 Statistika kultury » Deník knihovny - silný a slabý

Pouze v elektronické podobě.

Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

K náhledu i ke stažení jsou deníky k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS