STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance1968-2003

NIPOS » Publikace a časopisy NIPOS » Kompletní seznam » 20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance1968-2003

Sestavily: Bohumíra Cveklová, Dana Ždímalová
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2005, 118 s., brož.

Publikace o 35 letech činnosti a výsledcích pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS