STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

vedoucí útvaru ICT

zpět na seznam
Tomáš Bašus
vedoucí útvaru Informačních a komunikačních technologií (ICT)
Kontakty tel.: 221 507 901
tel.: 778 702 389
e-mail: basus@nipos-mk.cz

Narozen: 4. 6. 1982 v Praze

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Středoškolské – Průmyslová škola elektrotechnická – obor Elektronické a počítačové systémy
Maturitní zkouška – 2002
Vysokoškolské – ČVUT v Praze – Fakulta Strojní 2003 – 2005
ČVUT v Praze – Fakulta Elektronická 2003 – 2005

Nástup do pracovního poměru v NIPOS: 1. 3. 2006 na místo správce informačních a komunikačních technologií

  • zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systémů,
  • zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systému výpočetní techniky,
  • zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení,
  • výstavba, administrace a zajišťování sítí LAN.

Od 1. 3. 2017 pověřen vedením útvaru ICT.

Zhlédnuto 219 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS