STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Poradna NIPOS / Vložení nového dotazu

Naše poradna se specializuje na bezplatné poradenství v oblasti:

  • Financování kultury z veřejných rozpočtů
  • Legislativa v kultuře
  • Pořádání kulturních akcí (zejména neprofesionální umělecké aktivity)
  • A další…

Poradna je určena především pracovníkům státní správy a samosprávy, neziskovým právnickým osobám, fyzickým osobám působícím v oblasti kultury, ale i studentům. Poradna nenahrazuje informace, které jsou běžně dostupné na webových stránkách NIPOS (termíny přehlídek a festivalů, statistická data apod.). Rovněž neslouží ke zpracování rešerší, analýz atd.

Na dotazy, které nesouvisejí s uvedenou problematikou, si vyhrazujeme právo neodpovídat.

Než vložíte dotaz, hledejte nejprve informace v již zodpovězených dotazech podle témat či zadaných výrazů. Nenajdete-li potřebné informace na stránkách Poradny, zprostředkujeme vám odpověď odborníka/ice obvykle do 10 pracovních dní (v případě složitějších dotazů může být tato lhůta delší).

Otázka s odpovědí budou zveřejněny na našem webu. Povinnou součástí formuláře je vyplnění emailové adresy. Vaše emailová adresa nebude na stránkách zobrazena.

Přidat dotaz
Jméno *
Email *
  Ano, souhlasím s podmínkami užití poradny.
Kategorie *
Otázka *
   Kód je nečitelný, zkusím jiný.
  Powered by FAQ Builder
* povinné pole

Podmínky užití Poradny NIPOS

Zaškrtnutím souhlasu s podmínkami užití při odesílání dotazu vyjadřujete svůj souhlas s následujícími podmínkami pro využití bezplatné poradny NIPOS.

Poradna poskytuje bezplatné poradenství.

Poradna odpovídá zejména na dotazy související s financováním kultury z veřejných rozpočtů, legislativou v kultuře a dotazy z oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Nebudeme odpovídat na dotazy, které nesouvisí s předmětem činností NIPOS a výše uvedenými okruhy a tématy. Poradna také nebude odpovídat na dotazy vulgární, rasistické či s jiným diskriminačním podtextem. Neodpovídáme na dotazy, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy ČR.

Namátkou vybrané otázky a odpovědi zveřejňujeme v plném (anonymizovaném) znění na webových stránkách Poradny. Nevkládejte do textu dotazu osobní údaje a údaje, které by umožnily Vaši identifikaci, kromě emailové adresy. Informace o Vaší emailové adrese nebude na stránkách poradny zveřejněna. Budou-li v dotazu uvedeny osobní údaje tazatele či jiné údaje, které by mohly vést k identifikaci tazatele, vyhrazuje si NIPOS právo takovéto údaje z dotazu před jeho zveřejněním odstranit a dotaz tím anonymizovat.

NIPOS poskytuje v rámci poradny služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (viz níže). V dotazu uveďte všechna fakta potřebná k zodpovězení dotazu, tím umožníte poskytnutí relevantní odpovědi. Neuvedete-li všechny potřebné informace, odpověď nemusí být pro vaši situaci dostačující. Chcete-li po obdržení odpovědi položit ještě doplňující dotazy, vložte je opět prostřednictvím webových stránek poradny.

Tazatel/ka nakládá s informacemi poskytnutými poradnou v odpovědi dle svého uvážení a z vlastní vůle a rozhodnutí. NIPOS nenese právní odpovědnost za úplnost poskytnutých odpovědí a za následky plynoucí z použití informací obsažených v odpovědi. Na služby Poradny není právní nárok.

Provozovatelem a správcem Poradny je NIPOS, se sídlem na adrese-Blanická 4, 120 21 Praha 2.

NIPOS si vyhrazuje právo měnit podmínky použití služby Poradny s ohledem na změny vnitřních a vnějších podmínek organizace.

Ochrana osobních údajů

Odesláním dotazu do Poradny souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze provozovatele poradny jakožto správce a s jejich následným zpracováním pro informační účely správce.

Berete na vědomí, že máte práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas můžete kdykoliv na adrese správce bezplatně odvolat. Máte právo přístupu k údajům: pokud požádáte o informaci o zpracování svých údajů, NIPOS je povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Máte právo na opravu údajů, blokování nesprávných údajů či jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na správce obrátit a požádat o vysvětlení a dále požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Vaše právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů tímto zůstává nedotčeno.

Zhlédnuto 1 253 krát, z toho dnes 1 krát.
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS