STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Výzkum a vývoj

Databáze českého amatérského divadla

DČAD - titulní logoLOGO Norské fondyDatabáze českého amatérského divadla navazuje na čtyřsvazkový projekt Dějiny českého amatérského divadla. Má encyklopedický charakter – slovníková hesla a digitalizované dokumenty obrazové i textové vytvářejí několik vzájemně provázaných a vnitřně bohatě strukturovaných bází (místa, soubory, osobnosti, přehlídky a jejich ročníky, divadelní organizace, pojmy, kalendária, bibliografie ad.)
Databáze je koncipována jako otevřená, to znamená, že je průběžně zpracovávána a doplňována, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.

Databáze českého amatérského divadla se stala součástí širšího projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla připraveného a realizovaného ve spolupráci s Divadelním ústavem. (Další části řešené v DÚ se týkají digitalizace rozsáhlé sbírky divadelních fotografiií z poloviny 20. století a archivu Pražského quadrielnale.)

Společný projekt získal v náročné konkurenci prestižní podporu z Evropského hospodářského prostoru / Finančních mechanismů Norska s platností od 1. 7. 2008 na dobu dvou a půl roku.

Databáze je přístupná na adrese: www.amaterskedivadlo.cz

Vloženo 27. 04. 2009 v 14:19 do kategorie Výzkum a vývoj.

Zhlédnuto 814 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS