Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

KONTAKTY
Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • e-mail: kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv

Orffohraní aneb od bubnu k orchestru

Soutěž „Orffohraní aneb od bubnu k orchestru“, se uskuteční díky podpoře Hlavního města Prahy 24. 10. 2019 v prostorách Emauzského opatství.

Akce se bude konat k padesátému výročí prvního vydání světově uznávané publikace Petra Ebena a Ilji Hurníka „Česká Orffova škola“. Soutěžní kategorie: MŠ, ZŠ 1. st., ZŠ 2. st., SŠ. 

Podmínky soutěže:

  1. TVOŘIVÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ S DOPROVODEM ORFFOVA INSTRUMENTÁŘE, HRY NA TĚLO A POD.
  2. DÉLKA PROGRAMU MAX. 5 MINUT
  3. POČET ČLENŮ MAX 12 + pedagog např. klavírní doprovod

Vlastní pojetí vystoupení bude v rukou samotných kolektivů. Více než soutěžní rivality bychom však chtěli dosáhnout sounáležitosti a povzbuzení účastníků k tvořivým hudebním činnostem.  

Vloženo 23. 05. 2019 v 08:13 do kategorie Dětský sborový zpěv, Komorní a symfonická hudba, Středoškolský sborový zpěv.

Zhlédnuto 32 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS