Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Jiráskův Hronov

Kontakt: Jan Julínek, mobil 603 113 222, e-mail julinek@nipos-mk.cz
Jiráskův Hronov - oficiální webJiráskův Hronov na Facebooku
ARTAMA >> Divadelní obory >> Jiráskův Hronov - mezidruhová divadelní přehlídka >> Přehlídky a festivaly >> Jiráskův Hronov 2019

Jiráskův Hronov 2019 – nabídka seminářů

Hronov, 2. – 10. srpna 2019

 

Zpráva 18. 6. 2019

Do semináře NON  – NONVERBÁLNÍ divadlo Michala Hechta přijímáme i nováčky.

Nově se mohou přihlásit i zájemci, kteří v semináři Michala Hechta ještě nebyli.

Uzávěrka přihlášek bude 25. 6. 2019

 

Přihlášky bude možno podávat od 15. 5. 2019 ZDE

 

Seminář na 3 nebo 6 dní – SEMINÁŘ NAPLNĚN

S jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM

S jako STORYTELLING (3. – 10. 8. 2019 s volným dnem 6.8.)

S1 jako STORYTELLING(3. – 5. 8. 2019)

S2 jako STORYTELLING(7. – 9. 8. 2019)

Lze využít 3 denní nebo 6 denní variantu

MARTIN HAK


Seminář pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout. Živé vyprávění příběhů, řemeslo ve světě známé jako storytelling, je nejstarším způsobem poznávání, dorozumívání, a vyjadřování se ke světu, ve všech lidských kulturách – divadlu je „dědečkem“. Posluchači-diváci a vypravěč se stávají spolutvůrci jedinečného pokusu o „zpřítomnění“ příběhu. Vypravěč tvoří obrazy a jako pečlivý průvodce jimi provádí tak, aby příběh ožil.

Čeká nás práce s „látkou“ našich všedních životů i s příběhy, jež mají literární předlohu. Budeme pracovat s pohádkou, budeme se věnovat příběhům na hraně uvěřitelnosti, i takovým příběhům, které se dosud nestaly. Budeme příběhy vyprávět i poslouchat. Budeme je tvořit. Budeme trénovat představivost, obrazotvornost, fantazii a obrazotvorné jednání. Budeme samozřejmě cvičit naše vypravěčské dovednosti, naše pohybové, zvukové a hlasové možnosti. Budeme procházet vedeni i vedoucí branami do světa příběhu. Poznáme, proč se vypravěč nemusí nic učit nazpaměť a že příběh je „živý tvor“. Čekají nás experimenty, cvičení, hledání odvahy, hloubání, smích a živé setkání lidí s příběhy.

Martin Hak

V roce 2002 se stal absolventem DIFA JAMU Brno (Dramatická výchova). V roce 2005 potkal opravdového vypravěče zpoza velké louže a ten ho navedl k odhalení zásadního tajemství vlastní babičky (čípak, že?). Od té doby nazývá Martin své vyprávění vyprávěním. Rád se dívá z výšky a do nikam, rád strká ruce do hlíny a nad oheň, rád jí sýr a sám, rád si střílí z luku a z pravidel lukostřelby. Právě teď připravuje k vyprávění jistý starý příběh o něčem tak zbytečném, jako je nesmrtelnost. Živí ho živé vyprávění příběhů. Vypráví nebo o tom přednáší, nejraději ale učí – vyprávět učitele, knihovníky, manažery, vypravěče, divadelníky, táty, mámy, děti, … vlastní i cizí. Jo, a s kamarádem Tomášem Jirečkem si užívá smysl života v projektech StorySeč, bludištěM a Černá hodinka.

 

Semináře na 8 dní

HASIT jako HEREC A SITUACE – SEMINÁŘ NAPLNĚN

LUDĚK HORKÝ 

Dramatická situace je základním stavebním kamenem každé divadelní inscenace. Je to pojem, se kterým se často potkáte při rozborových seminářích na přehlídkách a festivalech. Přesto si pod ním inscenátoři často nedokážou představit něco konkrétního. Základem semináře HASIT bude spolupráce režiséra s hercem na tvorbě nosné dramatické situace. A na ohledávání prostoru, který taková situace oběma zmíněným dává pro práci na herecko-režijní interpretaci jednotlivých postav a témat hry. Společně se pokusíme dramatickou situaci jednak pojmenovat a jednak realizovat v praxi „na jevišti“. Když se nám to podaří, můžeme se věnovat herecké interpretaci textu, která se o dramatické situace nutně opírá. Herecký slovní projev, jeho podtext, emocionální energie a smysl se nachází v přímé závislosti na výkladu okolností, cílů a poslání dramatického jednání postav v konkrétních dramatických situacích.

Seminář je vhodný jak pro režiséry, tak pro herce.

Luděk Horký

Absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti). Od roku 2018 je také dramaturgem nezávislého pražského divadla D21.

 

Seminář POST jako DIVADELNÍ POSTAVA – SEMINÁŘ NAPLNĚN

ŠTĚPÁN PÁCL

Tentokrát workshop skutečně zaměřený na proměnu herce v divadelní postavu: Jak nebýt na jevišti jen sám sebou? Jak vnímat slovo jako gesto, pohyb? Jak proniknout k přirozenému mluvnímu projevu? Jak se nechat slovem vést k přirozenému bytí na scéně? Těmito a dalšími otázkami se bude zabývat letošní na intepretaci dramatického textu zaměřený seminář, během kterého se bude pracovat nejen s hereckým tělem, ale také s tělem slova.

Štěpán Pácl  

V roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla inscenací hry Lenky Lagronové Království a jako režisér na volné noze začínal divadlech v Praze, Ostravě, Kladně a Chebu.

Od roku 2010 byl ředitelem divadelní společnosti Masopust, se kterou mj. nastudoval tři výrazné inscenace: Konec Masopustu Josefa Topola, Brand-Oheň Henrika Ibsena a El Príncipe Constante (Vytrvalý princ) Pedra Calderóna de la Barca. Za první dvě zmíněné inscenace obdržel Cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. V roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče Mezi jeho tamější nejvýznamnější inscenace patří Molièrova Scapinova šibalství, Beckettovo Čekání na Godota a Havlova Audience. Od sezony 2015/2016 do roku 2017 byl kmenovým režisérem souboru Činohry Národního divadla v Praze, kde své působení zahájil úspěšnou inscenací hry belgického symbolisty Maurice Maeterlincka Modrý pták a inscenací původní české hry Lenky Lagronové Jako břitva/Němcová. Mezi jeho pozoruhodné pohostinské mimopražské režie patří Tylovy Krvavé křtiny a Čechovův Ivanov v Národním divadle moravskoslezském, Langerova Periferie v Moravském divadle Olomouc a Lettsův Zabiják Joe v Městském divadle Kladno.

V sezoně 2017/2018 se – už opět jako režisér na volné noze – vrátil k dramatice Josefa Topola a se souborem divadla Spektákl nastudoval Topolovu Hodinu lásky. Ve stejné sezoně se také vrátil k amatérskému souboru Hrobeso, ve kterém působil během studia na gymnáziu. Zde inscenoval hru Ronalda Schimmelpfenniga Zlatý drak. Tato inscenace byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla, která oceňuje pozoruhodné inscenace současných českých a zahraničních textů.

V současnosti působí jako režisér na volné noze a od sezony 2019/2020 nastupuje jako kmenový režisér Činohry Národního divadla Brno.

 

Seminář  NON jako NON-VERBÁLNÍ DIVADLO – pokračujeme

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Tento seminář je na způsob druhého ročníku, jinými slovy pokračovací. Je tedy pouze pro seminaristy, kteří byli v seminářích pantomimy (Michala Hechta), které se odehrály v posledních čtyřech ročnících Jiráskova Hronova.

V tomto roce navážeme rovnou dramatizací a transformací předlohy do neverbálního projektu. Základní pantomimické dovednosti jen lehce zopakujeme a k akrobacii dojde pouze v konkrétním případě, pokud pro ni bude v naší letošní práci využití.

Jako předloha pro hronovský seminář 2019, non-verbální divadlo byl vybrán film

„The Wall“ (Zeď) od Pink Floyd

Toto dílo má spoustu dějových linek a tématických rovin. My se na něj podíváme očima dnešního diváka, pokusíme se najít pro dnešní generaci nejaktuálnější téma a to ztvárníme formou neverbálního herectví.

Pokud se vše podaří, mělo by vzniknout krátké představení, které bychom na závěr zahráli pro účastníky Jiráskova Hronova 2019.

Michal Hecht

Mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

 

Seminář PPP jako PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME! – PÍŠEME DÁL! – SEMINÁŘ NAPLNĚN

JAROMÍR HRUŠKA

Seminář určený především zájemcům o vytváření vlastních dramatických textů a jeho následného inscenování na jevišti. Cílem semináře bude v úvodní části opakování si následujících dovedností:

JAK NAPSAT DRAMATICKOU POSTAVU, JAK NAPSAT DRAMATICKOU SITUACI, JAK NAPSAT KONFLIKT (vnitřní i vnější), JAK NAPSAT MONOLOG, JAK NAPSAT DIALOG, JAK SE VYTVÁŘÍ DIVADELNÍ SCÉNÁŘ, JAK PRACOVAT S MOTIVEM, MOTIVICKOU LINIÍ A TÉMATEM (u dramatické postavy i v situacích dramatického textu jako celku) a JAK SE VYTVÁŘÍ ŽÁNR A STYL DRAMATICKÉHO TEXTU.

Připojíme JAK NAPSAT GAG, VYTVÁŘENÍ POINTY a KONTRAPUNKTU v dramatické předloze. Ve druhé části se opět soustředíme na její KONKRÉTNÍ REALIZACI zpětné hledání MOTIVŮ, MOTIVACÍ dramatických postav v situacích vlastního dramatického textu a na její JEVIŚTNÍ REALIZACI prostřednictvím jednotlivých složek (komponent) inscenace. Projdeme všemi úskalími, možnostmi i limitami AUTORSKÉHO DIVADLA, kterými prochází každý interpret tj. AUTOR, DRAMATURG, REŽISÉR, popř. i HEREC v jedné osobě.

Předpokladem práce v semináři je určitá zkušenost s psaním vlastního dramatického textu“(může jít i o pouhý neúspěšný pokus), případně i s jeho realizací. Zažijete: důslednou analýzu svého vlastního textu, napíšete dramatickou postavu, napíšete dramatickou situaci a uvidíte práci na textu s nulovou inscenační tradicí. Seminář nabízí jedinečnou možnost skrze autorské a scénáristické řemeslo dojít k samé podstatě divadla – tj. sdělování příběhů. Naučte se divadlem vyprávět „vlastní“ příběhy!!!

Jaromír Hruška

Absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 25 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Autor série scénářů historických her o nejmocnějším renesančním rodu Rožmberků v rámci prestižního evropského festivalu SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE. Autor a režisér úspěšných nových původních českých komedií ze současnosti „HOTEL BLACKOUT“, „NÁVRAT DO HOTELU BLACKOUT“ a „LOVE…, SORRY!“. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Dramaturg a zástupce ředitele Městského divadla v Českém Krumlově. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

 

Seminář IT jako IMERZIVNÍ TVORBA

IVO KRISTIÁN KUBÁK 

Nechte vstoupit diváky do alternativního světa a zakoušet svět, který sami vytvoříte!

Opuštěný dům, alternativní vesmír, performance a site-specific principy pro zájemce o režii, dramaturgii i herectví imerzivního divadla, tj. divadla divácké dramaturgie. Trendy, principy a postupy, režijně-dramaturgické koncepce, náměty, mašinérie, hudba, scénografiie a spolupráce v rámci tvůrčího, hereckého a produkčního týmu.

Ivo Kristián Kubák

Divadelní režisér, absolvent katedry teorie kritiky DAMU a oboru režie na katedře činoherního divadla DAMU. Spolu s dramaturgyní a autorkou Marií Novákovou zakladatel a umělecký šéf divadelního souboru Tygr v tísni (inscenace DENÍK 1959-1974, Otcizení, Explosis, 1913). Doktorand a pedagog KALD DAMU, učitel pražského gymnázia Na Zatlance, lektor ateliérů inscenační tvorby, porotce divadelních přehlídek, ředitel uměleckého prostoru VILA Štvanice, umělecký ředitel festivalu SVAŤÁK Štvanice, autor statí v odborných sbornících Divadlo a interakce. 

 

Seminář PRO jako PROCES a PRODUKT  – SEMINÁŘ NAPLNĚN

 PAVEL SKÁLA A JAN MRÁZEK

Během semináře si každý z nás projde cestou od tématu k divadelnímu tvaru. Je produkt důležitější než proces? Je inscenace důležitější než cesta k ní, nebo může být i samotný proces cílem? Co nabízí proces? 

Budeme hledat, budeme jednat, budeme si hrát. 

Hra. Pohyb. Hlas. Kreativita. Osobnost. Vnitřní svět. Vědomí sebe. Fantazie. 

Jak na to? 

Seminář je vhodný nejen pro pedagogy dramatické výchovy, ale i všechny ostatní.

Pavel Skála

Posledních deset let pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna, kde vede spoustu souborů a několik let na SPgŠ v Mostě, organizátor divadelních festivalů PřeMostění a NaNečicto, s Barborou Gréeovou založili Divadelní klub Školka. V neposlední řadě líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU, je manžel, otec tří holek a zakladatel fb stránky: “Honza Mrázek jede jako parník”. 

Jan Mrázek

Lektor dílen divadelní improvizace, hudební improvizace a muzikant. Působí i jako divadelní lektor v divadle D21 a Národním divadle, vedoucí divadelního souboru Dorostenecká divize a středoškolského improtýmu StřeL.I. Na KVD DAMU se zabývá zejména propojením dramatické výchovy a filosofie. S Pavlem Skálou má velmi intimní vztah.

 

Seminář V jako VÝTVARNÁ SLOŽKA DIVADLA

KATEŘINA BARANOWSKA

 

Funkce a možnosti vizuální složky divadla a režijně scénografická koncepce inscenace.

Budeme se zabývat tím, jaký vliv má scénografie na interpretaci tématu, jakými způsoby lze o ní přemýšlet, jaké má možnosti, úkoly a úskalí. Výtvarný talent nebo dovednosti nejsou podmínkou – ale pracovní oděv a ochota přiložit ruku k dílu ano.

Kateřina Baranowska 

Scénografka a kostýmní výtvarnice, příležitostně i režisérka, absolventka DAMU, katedry alternativního a loutkového divadla.

 

Seminář H jako HUDBA V DIVADLE

LUKÁŠ HABANEC

Hudba pro hudební i pro ne právě hudební divadlo, hudba živá i reprodukovaná, hudba bez nástrojů i s nimi, hudba stará i nová, improvizovaná i komponovaná, vypůjčená i autorská, profesionální i amatérská, hudba podtrhující náladu nebo hudba v roli vypravěče, hudba konkrétní i absolutní, praktická a třeba i teoretická.
Cílem semináře je v co nejplnější míře odkrýt možnosti, jak pracovat s hudbou v divadelní inscenaci a rozvíjet hudebnost divadelního ansámblu.
Podmínkou je dostatek odvahy projevovat se slyšitelně. S sebou cokoliv, co pro to kdo považuje za nezbytné.

Lukáš Habanec

Působí ve všedních dnech jako venkovský kantor v místě, kde založil rodinu. Ve dnech nevšedních je autorem nebo aranžérem hudby pro Kočovné divadlo Ad Hoc, jindy obstarává vždy nový hudební doprovod k představení Improvizačního divadla Bafni. V poslední době je také lektorem víkendových workshopů zaměřených na hudbu pro divadlo.

 

Seminář U jako ÚTOK, ALEBO ÚTEK ? – Tvorba neverbálneho, autorského javiskového diela

JURAJ BENČÍK

Útok a útek sú dve možnosti reakcie každého človeka na akýkoľvek podnet. Útoky a úteky fyzické sú zväčša posledné možnosti. Keď zlyhá, alebo už nie je možný žiadny dialóg. Počas workshopu budeme hľadať životné situácie, v ktorých človek potrebuje riešiť zachovanie svojej integrity a života fyzickým útokom, alebo útekom.

Každý z nás zažil situáciu, v ktorej musel chrániť seba, alebo svojich najbližších pred ohrozením. Raz bolo potrebné ochranu uskutočniť útokom, či protiútokom, čo je len iná forma útoku, a inokedy bolo možné, alebo potrebné utiecť. Ak sme také situácie nezažili sami, vieme o nich, počuli sme o nich, čítali sme, videli sme, vieme si ich predstaviť a vymyslieť.

Čo je vlastne pohyb? Je to len viditeľná zmena fyzického konania? Alebo je to najprv veľmi malá a pomalá, postupná zmena duševného stavu? Ak vzniká v človeku reakcia na podnet, musí byť určite viditeľná aj inému človeku? Ak áno, kedy a ako? Aké sú spôsoby útoku a úteku jednotlivca a aké sú spôsoby útoku a úteku skupiny? A aké sú spôsoby zobrazenia týchto reakcií na javisku – napodobenia skutočnosti v obrazovej a zvukovej podobe fyzickým konaním, symbolmi?

Po každom útoku nasleduje víťazstvo, alebo porážka. Prípadne zmrazenie konfliktu stálym napätím. Prijatie výsledku – víťazstva, alebo porážky, je ukončením konfliktu. Odmietnutie výsledku je pokračovaním konfliktu, hoci aj v zmrazenej podobe. Konflikt tak môže pokračovať, byť obnovený. Útokom, alebo útekom. Kedykoľvek.

Po každom úteku sa človek ocitá v provizóriu, v novej situácií, do ktorej sa snaží adaptovať. Provizórium je často dlhodobé. Proces adaptácie je komplikovaný. Je to dočasné prijatie porážky a príprava na návrat ku/do konfliktu, často sprevádzaná prípravou na útok. Tým sa proces pohybu tvorbou cyklického konfliktu opakuje a končí.

Budeme hľadať javiskové zobrazenie tejto cykličnosti v javiskovom pohybe hercov, svetla, materiálu a vo zvukovom vyjadrení, tak aby sme dosiahli komplexné javiskové vyjadrenie na úrovni na akej budeme schopní tému útoku a úteku v čase vyhradenom pre workshop reflektovať.

Juraj Benčík

Umelecký šéf, herec a režisér dívadla KOMIKA. Vyštudoval VŠMU v Bratislave, odbor herectvo. Pôsobil v piatich slovenských divadlách, v televízii Markíza a STV /súčasná RTVS/, ako doteraz jediný slovenský herec sa dostal až do Cirque du Soleil. Môžete ho vidieť v hrách: O nenažratom papagájovi, Skús cirkus, Krajina pirátov, Cisárove nové šaty, Ona a On, Ľudovít Štúr, Vyhnanie z raja, Carmen la Superstar, Bez zbytočných slov.

 

Seminář D jako DĚTSKÝ – Určeno dětem 6 – 11 let

EVA SUKOVÁ

Jak vypadá ostrov divočin? Jak žijí strašlivé obludy? Jak se k nim mohou dostat děti? A co se s nimi na neprobádaném ostrově stane? Letos nám jako námět pro práci v dětském semináři poslouží kniha Tam kde žijí divočiny od Maurice Sendaka. Na jejím základě společně vytvoříme fantazijní svět divočin, do kterého s dětmi vstoupíme pomocí dramatických her a cvičení. Budeme se hodně hýbat a řádit, ale také výtvarně a divadelně tvořit. Seminář je určený zejména pro děti mladšího školního věku (6-11 let), ale výjimky nahoru i dolů jsou možné. Důraz je kladený na týmovou spolupráci dětí a zároveň respektování individuálních potřeb jednotlivých účastníků. Jako završení semináře plánujeme krátkou divadelní předváděčku naší práce.

Eva Suková 

Třináct let učí na ZUŠ v Rakovníku Literárně-dramatický obor. Ale nemyslí si, že je to nešťastné číslo. Vystudovala dramatickou výchovu na JAMU. Aby toho nebylo málo, potom ještě doktorské studium Pedagogiky na PDF MU v Brně. Děti v Čechách ji mají celkem rády a často jí gratulují, že se „naučila obstojně česky, i když je z ciziny“. Ve chvílích, kdy neučí, jezdí po republice s kytarou a písničkami. Každou středu večer (na poslední chvíli) také píše sloupek do rakovnických novin Raport. I když to vypadá, že má spoustu práce, nejčastěji jí čokoládu, sedí na křesle a čte si. Což ovšem důsledně tají. Učila manažery, budoucí učitele, nejvyšší lesníky, zdravotní sestry, sociální pedagogy, armádní důstojníky, vedla kurzy pro sociálně slabé dospělé, děti z pěstounských rodin, podílela se na organizaci několika divadelních táborů. Baví ji deskové hry, psaní básniček a v dětství chodila ze školy domů lesem, i když to měla zakázáno.

 

Seminář HYDE jako HYDE PARK

JAN HNILIČKA

Hyde Park je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na témata, která hýbou světem divadla. Cílem semináře je vytvoření podmínek ke vzájemné diskusi nad různými tématy, formulování, sdílení a výměna názorů. Témata pro jednotlivá sezení budou vznikat postupně. Hyde Park bude probíhat ve večerních hodinách. Do Hyde Parku je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu.

Jan Hnilička, herec, režisér a choreograf Divadla Dagmar Karlovy Vary a lektor hereckých a pohybových seminářů.

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti, kdo se chtějí zúčastnit festivalu za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z uvedených dopoledních tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Jejich povinností je návštěva představení hlavního programu JH a účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech od soboty 4. 8. 2018 do soboty 11. 8. 2018 v době od 14 do 16 hod. Problémový club je zároveň otevřený a přístupný všem zájemcům nad rámec základních seminářů a dílen.

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace lektor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně ve volném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek.

Doc. Mgr. Aleš Berg­man, Ph.D., diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorby na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze.

Doc. Mgr. Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

MgA. Jan Šotkovský, Ph.D., absolvent JAMU (dramaturgie), vyučuje dějiny a teorii divadla tamtéž. Dramaturg Městského divadla Brno a BURANTEATRu, příležitostný dramatik a porotce amatérského divadla.

_______________________________________________________________________

VĚK 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán. Výjimkou je dětský seminář určený dětem od 6 do 11 let.

CENA SEMINÁŘE

Osmidenní semináře:

Poplatek za dílnu na osm dní je 1.350 Kč (bez stravy) nebo 2.790 Kč (se stravou, tzn. 8x oběd a 8x večeře ve školní jídelně). Kromě samotné dílny vám bude zdarma poskyt­nuto hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 2. 8. 2019 do 11. 8. 2019 pro osmidenní semináře) a základní zázemí pro hygienu. 

Poplatek za dílnu S jako Storytelling:

Varianta 3 denní seminář „S“:

Na 3 dny je 600 Kč (bez stravy) nebo 1.140 Kč (se stravou, tzn. 3 x oběd a 3 x večeře ve školní jídelně). 

Kromě samotné dílny vám bude zdarma poskyt­nuto hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd  – od 2. 8. 2019 do 6. 8. 2019 nebo od 6. 8. 2019 do 10. 8. 2019. a základní zázemí pro hygienu. 

Varianta 6 denní seminář „S“:

Na 2×3 dny je 1200 Kč (bez stravy) nebo 2.640 Kč (se stravou, tzn.  8x oběd a 8x večeře ve školní jídelně). (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně). Kromě samotné dílny vám bude zdarma poskyt­nuto hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 2. 8. 2019 do 11. 8. 2019 pro osmidenní semináře) a základní zázemí pro hygienu. 

PLATBA

Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 20. června 2019. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol. 

VSTUPENKY

Prodej vstupenek zajišťuje KIS Hronov. Seminaristé si budou moci zakoupit vstupenky se slevou 50 %. Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě. 

Seminaristům bude poskytnuta možnost objednat si tzv diváckou řadu, která bude obsahovat všechna představení hlavního programu (S výjimkou představení Radima Vizváryho). Cena permanentky bude cca 1.400Kč. Přesná cena bude stanovena po vytvoření programu JH a bude sdělena seminaristům dodatečně.

Seminaristi budou označeni páskou na ruku, kterou se budou prokazovat u vstupu do divadla právo na zlevněné vstupenky a při vstupu do ubytování ve škole (pro ubytované). Bez pásky nebude možno využívat vstupenky slevou ani nebude umožněn vstup do ubytovacích prostor školy.

UBYTOVÁNÍ

Součástí poplatku za seminář je ubytování ve vlastním spacáku ve školních třídách.

Ti, kdo mají zájem o ubytování na lůžku, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, www.jiraskuvhronov.eu.

Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si, pro­sím, samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty ve školních třídách Vám v tako­vém pří­padě bohužel nebude umožněno.

HAR­MO­NO­GRAM

– pří­jezd a pre­zen­tace seminaristů – pátek 2. 8. 2019  16.00hod – 20.30hod

– Informační schůzka seminaristů – pátek 2. 8. 2019 od 20.30hod

– semináře a dílny – 3. – 10. 8. 2019 – 09.00 – 13.00hod 

– Problémový klub – 4. – 10. 8. 2019 – 14.00 – 16.00hod

Představení dle programu Jiráskova Hronova

 

 Přihlášky bude možno podávat od 15. 5. 2019 ZDE

 

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte programového ředitele Jana Julínka na mailu julinek@nipos-mk.cz nebo tel 775 401 845

Vloženo 14. 05. 2019 v 11:04 do kategorie Jiráskův Hronov 2019, Semináře.

Zhlédnuto 1 919 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS