Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Přehlídky a festivaly >> Dětská scéna

Dětská scéna 2019 – semináře pro vedoucí a pedagogy

48. celostátní přehlídka dětského divadla
48. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
7.–13. června 2019, Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program. Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se i se seminářem R koná od 7. do 9. června 2019. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty bude probíhat od 8. do 13. června 2019 (příjezd účastníků 7. června večer). Semináře A–D jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.

Všechny semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD PRO DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY

Třída R – MLUVENÁ PODOBA PSANÉHO TEXTU
Co si počít, aby všechny ty čárky, otazníky, uvozovací a přímé věty, verše, důrazy, přesahy a jim podobné záludnosti byly našimi spolubudovateli při stavbě textu a ne škodolibými překážkami? Slovy Pierra Reverdyho: „Forma je onen stav látky, v němž je duch srozumitelný a vnímatelný.“ Třídenní seminář bude veskrze praktický, jeho součástí bude i společné hledání toho, jaké cesty použít při předávání základů řemesla dětským interpretům.
V rámci semináře navštíví účastníci vystoupení všech tří věkových kategorií recitátorů.
Lektorka: JANA FRANKOVÁ, herečka a učitelka, spolupracuje s Českým rozhlasem v Praze jako autorka a interpretka, od roku 2015 vede Dismanův rozhlasový dětský soubor, jedna z protagonistek Divadla Dagmar Karlovy Vary, externí pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze.

Třída A – FROM THE STUDIO TO THE STAGE / Z UČEBNY NA JEVIŠTĚ
Seminář pod vedením Keithe Homera, dlouholetého šéfa Redbridge Drama Centre v Londýně.
Legendární britské dramacentrum vždy kladlo důraz na dramatickou výchovu a divadlo ve výchově, tíživá finanční situace ale nakonec Keithe a jeho tým přinutila ke kombinaci dramatickovýchovné práce s pravidelným divadelním provozem. Dnešní Redbridge Drama Centre je už zavedenou divadelní scénou pro děti a mládež a jeho pracovníci mají velké zkušenosti s inscenační prací. V sérii praktických lekcí nabídne lektor různé přístupy k dramatické tvorbě s dětmi a mládeží a možnosti, jak směřovat dramatickovýchovnou práci ke vzniku divadelní inscenace. Účastníci si vyzkoušejí metody a nápady, které pak mohou využít ve své vlastní pedagogické práci. Zařazeny budou lekce pro menší děti vycházející z literární předlohy, programy pro mládež postavené na vybraných motivech a fragmentech z her Williama Shakespeara, lekce zaměřené na zkoumání prostorové a psychologické síly vztahů na jevišti, na práci s předmětem v divadelní práci či na zkoumání jazyka, chování a dynamiky davu.
Tlumočník: Pavel Bednář
Lektor: KEITH HOMER (Velká Británie), dlouholetý ředitel Redbridge Drama Centre v Londýně, které v 80. letech inspirovalo vznik prvního českého střediska dramatické výchovy v Československu – v Brně v Lužánkách. Vystudoval drama a divadlo na Bretton Hall College of Education v západním Yorkshiru, pracoval jako učitel dramatické výchovy na základní a střední škole, později i jako ředitel střední školy. Od r. 1979 vedl v Redbridge Drama Centre skupiny Redbridge Youth Theatre Workshop a Redbridge Adult Theatre Workshop, vedle toho pracoval i s profesionálními herci. V letech 2004–2017 byl ředitelem centra.

Třída B – DIVADLO JAKO UDÁLOST
Dítě není profesionální herec, který čeká na svou roli. Je to bytost hledající a přirozeně experimentující – proč mu tedy nenabídnout i něco jiného než tradiční model odkoukaný z „kamenného“ divadla? Seminář nabízí inspiraci divadlem jako akcí se společenským dosahem, slavností, něčím, co se dotýká starodávných přechodových rituálů. V centru zájmu budou nedivadelní prostor, tělo a fyzická akce, instalace, nákres či fotografie, vlastní „archeologické nálezy“… Výsledkem může být jednorázová událost, vernisáž či „dernisáž“ vzpomínek, inspirací a zanechaných stop, akce syntetického charakteru, tedy kombinující dramatické, literární, hudební a výtvarné prvky a postupy.
Lektor: TOMÁŠ ŽIŽKA, divadelní scénograf a výtvarník, performer, režisér, vysokoškolský pedagog, spolupracovník řady českých i zahraničních divadelních scén a projektů, iniciátor a tvůrce site specific art v ČR, kurátor zážitkových muzejních expozic; v poslední době se věnuje zejména problematice tzv. mediátorství.

Třída C – HRA A DIVADLO
V praktickém semináři bude lektorka volně vycházet ze svých dlouholetých pedagogických a divadelních zkušeností, které před časem shrnula ve stejnojmenné knize (NIPOS-ARTAMA, Praha 2018). V řadě her, cvičení a lekcí nabídne účastníkům různé podoby tvořivého dramatu a zaměří se na rozvíjení kompetencí, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, např. kontakt a spolupráce, komunikace, prostor a jeho zvládnutí, pohyb, gesto, výraz, smyslové vnímání atd. Dojde i na předměty, příběhy, vyprávění, ale i na základní stavební prvky divadla, jako jsou charaktery, situace, motivace, jednání, dialog či mizanscéna.
Seminář je určen všem zájemcům včetně těch, kteří jsou v oblasti dramatické výchovy či divadla teprve na začátku.
Lektorka: NINA MARTÍNKOVÁ, herečka a recitátorka, pedagožka katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze, dříve také učitelka LDO ZUŠ, herečka Volného hereckého sdružení Jičín a hlasatelka Českého rozhlasu.

Třída D – OD LITERATURY K DIVADELNÍMU TVARU
aneb RECEPT NA DRAMATIZACI:
1. Vezmi libovolný text.
2. Přihoď k němu několik osob obého pohlaví.
3. Protřepej.
4. Směs nenech v klidu. Přinuť zmíněné osoby vstát od stolu a experimentovat s textem:

5. Následně vše několikrát propasíruj diskusním sítem.
6. Do vzniklé tekutiny namoč pero a vytvoř text nový.
7. Oblož scénickými poznámkami
8. Ochutnej a znovu experimentuj:

9. Vytvoř novou verzi nového textu.
10. Bod 9 opakuj, dokud nebudeš zcela spokojen.
11. Výsledek servíruj divákovi nebo ukryj na dno šuplíku nebo spal.

Pro ty, kteří dočetli až sem a ptají se, co je čeká v tomto semináři:
Budeme pomocí nejrůznějších divadelních i nedivadelních technik prozkoumávat literární předlohu, improvizovat, zkoumat své pohybové i hlasové možnosti, psát, kreslit…
Vše, co objevíme, využijeme při dramatizaci oné předlohy. Výsledný text se pokusíme aspoň zčásti inscenovat.
Seminář je určen všem zájemcům včetně těch, kteří jsou v oblasti dramatické výchovy či divadla teprve na začátku.
Lektorka: HANA NEMRAVOVÁ, učitelka LDO ZUŠ Uherské Hradiště, vedoucí divadelního souboru ZUŠ Dohráli jsme, s nímž mnohokrát úspěšně vystoupila na celostátních přehlídkách. V rámci práce s dětmi, mládeží i dospělými se už řadu let zabývá dramatizací literárních textů, její práce byly publikovány v Tvořivé dramatice (Naša Divá Bára, Pět holek na krku atd.). V posledních letech se společně s členy souboru věnuje inscenování klasických divadelních textů v autorské úpravě, naposledy to byly hry Tak trochu Maryša a Tak trochu Sen noci svatojánské. Píše, maluje, tvoří loutky a scénické objekty.

Kurzovné

Semináře A–D (8.–13. června): 1000 Kč, členové STD a studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program).

Seminář R (7.–9. června):
400 Kč, členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 300 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program). Pokud seminarista bude chtít zůstat na přehlídce i po skončení semináře, doplatí si pouze ubytování.

Pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (7.–13. června):
400 Kč za celý pobyt nebo 100 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech).

Ubytování od pátku 7. 6. do čtvrtka 13. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí:
• hotel – od 650 Kč/noc
• penzion (pokoje s více lůžky) – 400 Kč/noc
• internát – 250 Kč/noc (omezený počet míst)
• školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 50 Kč/noc

Máte-li zájem o některou ze seminárních tříd DS 2019, přihlaste se pomocí tohoto on-line formuláře.  Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz, tel.: 778 702 490

Vloženo 02. 05. 2019 v 15:36 do kategorie Aktuálně, Dětská scéna, Semináře.

Zhlédnuto 124 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS