Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Fotografie

Kontakt: Milan Sedláček • telefon: 221 507 963 • mobil: 778 702 497 • e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Fotografie >> Přehlídky a festivaly >> AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE

NSV AF 2019 – Setkání fotografů

SETKÁNÍ FOTOGRAFŮ
39. národní soutěž a výstava amatérské fotografie
10.–11. května 2019, Svitavy

 

PROGRAM

Pátek 10. května 2019
Kulturní centru Fabrika Wolkerova Alej 92/18

10.00seminář nad zaslanými fotografiemi A 001, A 01, A 02 – učebna 3 podlaží Aula
11.00workshop základy práce v temné komoře – sraz v přízemí Fabriky
13.00hodnocení portfolií – přízemí Fabrika
13.00 – komentovaná prohlídka výstavy 100 let očima fotografů – Fabrika
13.00–20.00 – věšení přivezených fotografií na šňůry – přízemí sál Fabriky

18.00 – přivítání účastníků setkání ve Fabrice, V. Skalický
18.30 – prezentace Photogenia Brno, Jan Sucharda
19.00 – prezentace Škola kreativní fotografie Praha, M. Němeček
19.30 – prezentace vystavujících fotoklubů
20.00 – prezentace fotograf Václav Došlý, I. Kornatovský
20.30 – prezentace Liberecké školy fotografie, Š. Pikous
21.00 – prezentace Hradecká fotografická konzervatoř
21.15 – ukázky fotografií z práce škol
21.45 – prezentace činnosti SČF, PhDr. Matějů, výzva k aktivaci činnosti SČF v regionech V. Skalický
22.00 – volná zábava

 

Sobota 11. května 2019
10.30
vyhodnocení soutěže – Ottendorferův dům, úvodní slovo, kulturní program – ZUŠ Svitavy, vyhodnocení soutěže a předání cen
12.00otevření výstavy a komentovaná prohlídka se členy poroty – Městské muzeum a galerie
13.00 – prohlídka doprovodných výstav
Fabrika:
sál výstava „Na šňůrách“;
Foyer „100 let očima fotografů“
2 podlaží „ Pocta osobnosti – Václav Jírů“
3 podlaží AMFO 2018 – výběr fotografií slovenských autorů
4 podlaží Richard Horák „Tajemná Praha“

Areál kina Vesmír Lubomír Sochorec „Perly uloupené na cestách“
Kafé Dušambo a Kavárna v parku – Alena Vykulilová „Od zelí po Paříž“
Andělská kavárna –  Fotokroužek ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují

Seznam vystavujících

informace web

Vloženo 26. 04. 2019 v 09:47 do kategorie Aktuálně, AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE.

Zhlédnuto 31 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS