Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo >> Přehlídky a festivaly >> Divadelní Piknik Volyně

Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně pro individuální zájemce, celé soubory, dospělé i děti

28. června – 6. července 2019

Přinášíme vám nabídku seminářů na letošním Divadelním Pikniku Volyně. V nabídce můžete volit mezi osmidenními semináři pro individuální zájemce nebo celé divadelní soubory šité přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb a zvolit si i dobu jejich trvání.

SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3–4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.

Seminář bude probíhat v dopoledních hodinách ve 4hodinových blocích. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 1.000 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.

 

SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

HUDBA V INSCENACI

TOMÁŠ ALFERI

Vhodné pro herce, režiséry a další umělecké profese

V hudební dílně se zaměříme na proces vzniku a vlastní tvorbu hudební složky inscenace. Může jít jak o scénickou hudbu, tak i o písně. Společně vybereme látku, ke které hudba vznikne, vymyslíme způsob uchopení a následně přejdeme k vlastní tvorbě a realizaci. Výsledek je nepředvídatelný, odvine se od hudební zdatnosti účastníků dílny, jejich otevřenosti a chuti vrhnout se do tvorby, nebát se improvizovat, vymýšlet, blbnout atd.  Může vzniknout scénické “mikrooratorium”, pásmo písní, jevištní melodram nebo jakési univerzální výrazové hudební pásmo.

Tomáš Alferi je hudební skladatel, umělecký šéf a režisér Divadla Rozmanitostí Most. Složil hudbu k mnoha inscenacím například Divadla v Dlouhé, Divadla Minor, Jihočeského divadla České Budějovice nebo Divadla F. X. Šaldy Liberec.

 

HEREC – REŽISÉR / TEXT – PROSTOR

ŠTĚPÁN PÁCL

Vhodné pro herce a režiséry

Na základě práce s dramatickým textem se seminář zaměří na principy spolupráce režiséra a herce, na režijní a herecké vytváření dramatického prostoru a času a dramatické figury. V rámci praktických hereckých a pohybových cvičení půjde také o zkoumání tvůrčího procesu při vzniku inscenace jako takového. Seminář je připraven pro nové zájemce i jako pokračování loňských a předloňských hereckých workshopů Š. Pácla.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje režii a herectví na pražské DAMU.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce, režiséry i mimoumělecké profese

Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

 

DĚTSKÝ SEMINÁŘ

Seminář je určen dětem ve věku od 5 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu seminářů a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 30 minut dříve a skončí o 4 hodiny později než semináře pro jejich rodiče (8.30–17.00).

 

DĚTSKÝ TÁBOR

Dětský tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 12 let. Po domluvě lze přijmout i dítě ve věku 6 let. Během tábora děti zažijí mnoho dobrodružství, zábavy, her, výletů, koupání na místní prvorepublikové plovárně a dalších nezapomenutelných zážitků. Tábor odstartuje v pátek 28. 6. 2019 v 18 hod. a potrvá až do neděle 7. 7. 2019 do 10 hod. Děti budou spát ve vlastních spacích pytlích na připravených matracích.

 

PODMÍNKYÚČASTI 

HARMONOGRAM 

Prezence proběhne v pátek 28. 6. 2019 od 16 hod pro všechny semináře včetně dětského tábora. Individuální i souborové semináře budou probíhat od soboty 29. 6. 2019 do soboty 6. 7. 2019 vždy od 9.00 do 13.00. U souborových seminářů je možné domluvit zkrácené termíny. Dětský seminář se bude konat od soboty 29. 6. 2019 do soboty 6. 7. 2019 vždy od 8.30 do 17.00. Dětský tábor pak od pátku 28. 6. 2019 od 18.00 do neděle 7. 7. 2019 do 10.00.

VĚK  

Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský seminář je možné navštěvovat od 5 let do 12 let, dětský tábor od 7 do 12 let. Výjimky je možné konzultovat.  

CENA SEMINÁŘE 

Individuální seminář – 1.200 Kč na osobu (1.050 Kč v případě platby do 15. 5. 2019).

Souborový seminář pro 1–10 osob – 1.000 za 1 den, dále 100 za každou další osobu na den (10 % sleva z celkové částky v případě platby do 15. 5. 2019).

Dětský seminář včetně stravy (2 x svačina, 1 x oběd a pitný režim) a vstupenek na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.000 Kč (1.800 Kč v případě platby do 15. 5. 2019).

Dětský tábor včetně stravy 5 x denně, pitného režimu a vstupného na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.950 Kč (2.800 Kč v případě platby do 15. 5. 2019)

PLATBA  

Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 15. června 2019. Při platbě do 15. května 2019 získáte výše uvedenou slevu na všechny typy seminářů včetně dětského tábora. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol. 

VSTUPENKY 

Spolu se seminářem si můžete zakoupit permanentku na hlavní program obsahující minimálně 22 inscenací za 1.000 Kč. Doprovodný program bude z části zdarma a z části placený. Na vstupenky doprovodného programu bude mít držitel permanentky slevu 25 %. Od 1. 5. 2019 bude možné si na www.divadelnipiknik.cz zakoupit jednotlivé vstupenky za 70 Kč. Při zakoupení permanentky tak ušetříte minimálně 540 Kč.

UBYTOVÁNÍ 

V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování. Na výběr je ubytování ve vlastním spacím pytli (50 Kč za noc), na internátu (230 Kč za noc), v penzionu (450 – 550 Kč za noc), nebo hotelu (550 – 690 Kč na noc).

STRAVOVÁNÍ

Na dny 29.6. – 6. 7. 2019 si můžete objednat stravu. Vybrat si můžete snídaně (60 Kč), obědy (80 Kč) a večeře (80 Kč). Na výběr bude ze dvou jídel, jedno bude vždy vegetariánské.

INFORMACE 

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou na tel.: 775 508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos.cz 

PŘIHLÁŠKA 

Souborové semináře: zde

Semináře pro individuální zájemce: zde

Dětský seminář: zde

Dětský tábor: zde

Vloženo 16. 04. 2019 v 11:31 do kategorie Aktuálně, Archiv, Divadelní Piknik Volyně, Semináře.

Zhlédnuto 142 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS