Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Experimentující divadlo
Kontakt: Alena Crhová • telefon: 221 507 968 • mobil: 604 569 781 • crhova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Experimentující divadlo

NONVERBÁLNO 2019/2020

Vážení, zveme Vás k účasti na roční vzdělávací projekt s názvem NONVERBÁLNO s hlavním lektorem Michalem Hechtem a dílčími spolulektory Lukášem Šimonem, Vojtěchem Svobodou a Aničkou Kukučkovou (změna vyhrazena).

Projekt pořádá Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s. (SADAS) ve spolupráci s NIPOS ARTAMA.

Cílem projektu „NONVERBÁLNO“ je probudit v  lidech (opět) zájem o herectví beze slov. Prostřednictvím toho pak iniciovat zakládání souborů a rozšířit tak řady mimů, aby se do Česka vrátila tradice, kterou nastartovali v 60. letech Ladislav Fialka a v 80. Boris Hybner. Česko si to zaslouží, vždyť konečně i Jean Gaspard Deburau byl Čech.

Harmonogram

2019:     26.–28. dubna Kolín – při XXIV. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno
                10.–12. května Rakovník
                16.–25. srpna Šumperk – v rámci celostátní dílny S.M.A.D.
                říjen – víkend Rakovník – termín v jednání
                listopad – víkend Rakovník – termín v jednání

2020:     únor – víkend Rakovník – termín v jednání
                24.–26. dubna Kolín – při XXV. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno

Účastnický poplatek na letošní část projektu (víkend Kolín, tři víkendy Rakovník, týden Šumperk) činí 4500 Kč splatných najednou po potvrzení účasti, případně podle individuálně dohodnutého harmonogramu. Poplatek zahrnuje praktickou i teoretickou práci s lektory, diskuse, projekce, v Kolíně a Šumperku ubytování internátního typu, v Rakovníku noclehy ve vlastním spacáku a s karimatkou. Poplatek nezahrnuje stravu; dopravu na místo setkání; únorové setkání v Rakovníku a závěrečnou účast na Otevřenu Kolín v roce 2020 (předpokládáme částku 800 Kč splatnou na začátku roku 2020), případné ubytování internátního typu v Rakovníku (podle dohody).

O co v projektu/dílně půjde:
Víme, že tělo je nejdůležitější nástroj herce. Pohyb je základem veškeré komunikace a kultury vůbec. Proto se v seminářích zaměříme na práci s tělem, nonverbální herectví a pantomimu. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, tělesného mimu, kontaktní improvizace, párové akrobacie, technikou divadelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Některé víkendy se více soustředí na techniku a imaginární svět, tvořený pouze gestem a mimikou interpreta. Jiné na jevištní přítomnost, práci s dechem a jeho propojení s pohybem. Neopomenou ani cítění prostoru a pochopení temporytmu nonverbálního herectví. Vyzkouší si tvorbu divadelní postavy podle jejího fyzična a práci s hereckým partnerem, tedy souhru dvou a více herců.

Úvodní setkání při XXIV. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla v Kolíně ještě není zaměřeno prakticky, protože podléhá harmonogramu přehlídky a možnosti, že někteří přihlášení účastníci projektu mohou být i mezi vystupujícími. Účastníci tedy budou mít možnost „oťukat se“, seznámit, zhlédnout doprovodný inspirativní program (v pátek), soutěžní část přehlídky a tzv. „gala“ v sobotu, o zhlédnutém si popovídat s hlavním lektorem a v neděli se účastnit dialogu poroty se soubory. Vzhledem k volnějšímu harmonogramu mohou mít i možnost zúčastnit se praktických půldenních dílen, konaných při přehlídce, zde však je účast podmíněna domluvou s hlavním pořadatelem přehlídky, tedy ECPN (pan Zemánek – kontakt na požádání dodáme).

Další víkendová setkání se budou zaměřovat více na fyzické emoce herce a hledání dramatického a expresivního potenciálu v kreativní práci s tělem. Vyzkouší si individuální, partnerskou i skupinovou práci, koncentraci, poslouchání se, preciznost, tělesnou reakci, výraz a kompozici. Dále se zaměří na práci s emocemi, jejich vědomé vyvolání a prožívání v herecké etudě. Účastníci se seznámí s různými technikami práce s tělem, dechem a hlasem, které směřují k nalezení a vnímání vlastních emočních stavů a jejich použití v herecké práci, aby emoce byla co nejupřímnější.

Týdenní blok v Šumperku bude mít za cíl projít si procesem „dramatizace konkrétní předlohy do nonverbálna“. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní nonverbální řeči. Vyzkouší si práci jak režiséra, tak i herce, projdou procesem hledání a výběru hudby a dalších prvků inscenace, aby společně vytvořili nonverbální představení. Toto představení zahrají na celonárodní přehlídce pantomimy „Otevřeno“ v Kolíně v roce 2020.

Předpokládaní lektoři (bude postupně upřesňováno)

Hlavní lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog
Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů nonverbálního divadla v Česku i v cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR, učil na AMU v Praze a spolupracoval na mnoha televizních projektech.
Nyní se zabývá hlavně pedagogickou činností, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny. Spolupracuje s NIPOS-Artama, pro které pravidelně vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Hraje v pražském divadle Image.

Spolulektoři, kteří jsou v jednání: 
Lukáš Šimon, mim, herec, performer, pedagog
Absolvent katedry pantomimy pražské HAMU, člen seskupení Mime Prague, Sacra Circus, Teatr Novogo fronta, mim v divadle Image, pravidelný host v inscenacích Národního divadla nebo Rock opery Prahy. Zajímá se zejména o pohybové divadlo, šíře jeho zájmu zasahuje i do oblasti činohry, hry s maskou, klaunérie a nového cirkusu. Vyučuje pantomimu a tělesný mimus na HAMU a cirkusové disciplíny v centru Cirqueon.

MgA. Vojtěch Svoboda, mim, pedagog, režisér
Studium na Katedře pantomimy pražské AMU si zpříjemnil půlroční stáží na umělecké škole Die Etage v Berlíně. Jeho umělecké zaměření je široké, na svém kontě má množství divadelních inscenací a autorských etud. A to v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, činohra, klaunérie, commedia dell´arte, tanec, opera, fyzické divadlo a loutkové divadlo. Vystupuje se soubory Kozel ve fraku, Mime Prague nebo Sacra Cirkus a jako externista hraje v Národním divadle v Praze. Kromě samotného vystupování se věnuje také režii. Mezi jeho inscenace patří například Robo Erectus, Mistr a Markétka nebo opera Anne, beze strachu hledět na nebe a Časoplet – hudební freska české historie. Jako lektor vede pravidelné kurzy v Praze a na různých českých i mezinárodních festivalech.

Anička Kukuczková, herečka, tanečnice, mim, recitátorka
Tanec ukončila absolvováním 3. stupně na Základní umělecké škole v Ústí nad Orlicí pod vedením Mgr. Evy Veverkové. Herectví ukončila absolvováním 2. stupně Literárně dramatického oboru na téže škole pod vedením herečky Mgr. Markéty Světlíkové. Po střední škole absolvovala Vyšší odbornou školu hereckou v Praze v Michli obor Herectví – Moderátorství, pod vedením režiséra doc. MgA. Jakuba Korčáka a herečky Ivany Wojtylové. Poté studovala na Katedře pantomimy HAMU. Anna Kukuczková pravidelně vystupuje na festivalech MIME FEST, MY MIME, PAN, Zlatá Praha a International Mime Art festival ve Varšavě. Také pravidelně účinkuje v mimickém představení Večer malých pantomim v Divadle Inspirace. Spolupracuje se skupinami MIME PRAGUE, Tichá opera a Cirkus Sakra. Je zakládajícím členem skupiny Kozel ve fraku. Inscenace, autorská představení a etudy, ve kterých účinkuje, jsou v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, klaunérie, commedia dell´arte, fyzické divadlo, tanec, opera a činohra. Věnuje se také recitaci. V roce 2013 a 2014 vyhrála Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v přednesu koncertního melodramatu.

Kontakt a další informace: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, přihlášku vyplňte nejpozději do 30. 4. 2019. Ubytování v Kolíně můžeme zajistit pouze přihlášeným do 16.4.
Přihláška: https://forms.gle/ZDZ9wiZuZJdMxdsp7

 

Vloženo 02. 04. 2019 v 15:54 do kategorie Experimentující divadlo, Pohybové divadlo a pantomima.

Zhlédnuto 108 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS