Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova

zemřela Jindra Delongová, klíčová osobnost české dramatické výchovy

V noci z 16. na 17. března zemřela ve věku 93 let Jindra Delongová (* 20. 7. 1925), jedna ze zakladatelských osobností české dramatické výchovy, od 50. let vedoucí souboru PIRKO v DDM Lužánky v Brně. Měla zásluhy na vzniku prvního střediska dramatické výchovy v ČR – bylo to v Brně v Lužánkách už v 2. polovině 80. let. Od počátku 90. let spolupracovala s ateliérem dramatické výchovy na DIFA JAMU a s Pedagogickou fakultou MU. Se svým souborem PIRKO se opakovaně zúčastnila národních přehlídek dětských souborů od jejich počátků v roce 1971 (Žďár nad Sázavou, dále v 70. a 80. letech na Kaplických divadelních létech), ale např. i na Jiráskově Hronově s legendární inscenací Zahrada podle Jiřího Trnky. Soubor měl ohlas i v zahraničí (kontakty s Redbridge Drama Centre v Londýně atd.). Kromě divadla se pohybovala také v oblasti přednesu, vytvořila s dětmi recitační inscenace, s nimiž se zúčastnila i národních přehlídek v Mělníku. Byla autorkou metodických materiálů, které mají dodnes svou platnost a jsou inspirací pro nové vedoucí dětských souborů a učitele dramatické výchovy. Pro časopis Amatérská scéna na přelomu 60. a 70. let připravovala oceňovanou rubriku Mít nápady dovoleno (pro vedoucí dětských divadelních souborů). Působila jako lektorka seminářů a dílen či porotkyně divadelních i recitačních přehlídek. Měla podíl na profilování přehlídek Pedagogická poema pro studenty SPgŠ. Proslula i jako znalkyně a obdivovatelka díla J. A. Komenského. Až do posledních let byla v oboru aktivní.

V roce 2010 obdržela  Cenu Ministerstva kultury za celoživotní přínos v oboru dětského divadla a dramatické výchovy.

ČLÁNEK EVY MACHKOVÉ (drama.cz)

JINDRA DELONGOVÁ V DATABÁZI ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA

SOUBOR PIRKO NA WIKIPEDII

Vloženo 18. 03. 2019 v 01:52 do kategorie Aktuálně, Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova.

Zhlédnuto 257 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS