Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

KONTAKTY
Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • e-mail: kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv

Kalendárium festivalů a soutěží — pěvecké sbory 2019

IUVENTUS IN PRAGA CANTAT
18.–19. ledna 2019, Praha
6. ročník mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů do 26 let
Kontakt: OR-FEA SPOL. S R.O., e-mail: incoming@orfea.czfestivals@orfea.cz
více na: www.or-fea.cz

CANTI VERIS PRAGA
21.–23. února 2019, Praha 
10. mezinárodní festival soudobé sborové hudby s Cenou Zdeňka Lukáše pro dětské i dospělé sbory, lze se zúčastnit i nesoutěžně
Kontakt: Music Travel Agency Prague, e-mail: info@agencymta-stadler.com
více na: www.agencymta-stadler.com

young2019bohemia prague
21.–24. března 2019, Praha
Mezinárodní festival pro dětské a mládežnické sbory a orchestry, lze se zúčastnit i nesoutěžně

Kontakt: e-mail: info@eventsbohemia.cz, tel.: 222 560 502
více na: http://www.youngbohemia.cz/

ZPÍVÁME SI PRO RADOST
29.–30. března 2019, Turnov
6. ročník soutěžní přehlídky určené pro přípravná oddělení dětských pěveckých sborů
Kontakt: Ladislava Grundová, tel.: 736 211 210, e-mail: slavag@seznam.cz
více na: www.zusturnov.cz

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
30. března 2019, Skuteč
7. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů
Kontakt: Lenka Dostálová, ZUŠ Skuteč, tel.: 736 481 862, e-mail: dostallenka@seznam.cz
více na: www.nsdb.cz

JARNÍ SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ
29.–31. března 2019, Litomyšl
Akreditovaný seminář pro sbormistry pěveckých sborů ve spolupráci se Smíšeným pěveckým sborem KOS, lektoři: Milan Motl, Jiří Skopal ml.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Zuzana Kacafírková, e-mail: kacafirkova@nipos.cz
více na: www.artama.cz

ZLATÁ LYRA
6. dubna 2019, Šumperk
49. ročník přehlídky dětských pěveckých sborů Olomouckého kraje
Kontakt: Šumperský dětský sbor, e-mail: motyli@spk.cz
více na: www.motyli-sumperk.cz

ZAHRADA PÍSNÍ  
6.–7. dubna 2019, Praha (KC Zahrada)
14. ročník soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů
Kontakt: Dětský pěvecký sbor Svítání
e-mail: info@zahradapisni.cz
více na: www.zahradapisni.cz

ROLNIČKOVÉ SVÁTKY PÍSNÍ
12.–13. dubna 2019, Salesiánské divadlo, Praha 8
22. ročník festivalu dětských pěveckých sborů
Pořádá DPS Rolnička Praha zejména pro pražské sbory od 5 do 18 let, přihlášky pro rok 2019 jsou již uzavřeny
Kontakt: Hana Virglerová, e-mail: info@rolnicka-praha.cz, tel.: 608 272 444
více na: www.rolnicka-praha.cz

 LOMNICKÉ HUDEBNÍ JARO
13. dubna 2019, Lomnice nad Popelkou
25. ročník Mezinárodního festivalu hudby, tance a zpěvu, pro děti a mládež do 26 let
Kontakt: Zdena Lokajová, tel.: 728 009 291, e-mail: zdenalok@email.cz
více na: www.lhj.cz

PERNÍKOVÝ FESTIVÁLEK
25. dubna 2019, Pardubice (ABC klub Na Olšinkách)
Přehlídkový festival pro sbory předškolních a mladších školních dětí
Kontakt: Lenka Královcová, DDM Beta Pardubice, tel.: 731 682 700, e-mail: lenka.kralovcova@ddmstolbova.com

GYMNASIA CANTANT
25.–27. dubna 2019, Brno
25. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů
Kontakt: Jindřich Svoboda, tel.: 604 542 859, e-mail: svoboda@gvid.cz
více na: www.gymnasiacantant.cz

BUDE NÁS PĚT
10.–12. května 2019, Rychnov nad Kněžnou
11. ročník mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů
Kontakt: Karel Štrégl, Rychnovský dětský sbor, tel.: 603 551 206
e-mail: carmina@carminarychnov.cz

FESTIVAL DĚTSKÝCH SBORŮ
11. května 2019, Zámek Choltice
7. ročník festivalu dětských pěveckých sborů
Kontakt: Lukáš Rychtecký, Zámek Choltice, tel.: 734 257 579, 
e-mail: kastelan@choltice.cz
více na: www.choltice.cz

EVROPSKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD
17. května – 2. června 2019
Nesoutěžní festival pěveckých sborů a instrumentálních souborů
Kontakt: Vít Aschenbrenner, e-mail: aschenbrenner.v@gmail.com, tel.: 775 228 510
více na: www.fdh.klatovynet.cz

29. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
24.–26. května 2019, Uničov
Kontakt: Michaela Králová, NIPOS-ARTAMA, Praha, tel.: 778 702 491, 
e-mail: kralova@nipos.cz
více na: www.artama.cz

JIRKOVSKÁ SRDÍČKA
25. května 2019, Červený Hrádek, Jirkov
21. ročník nesoutěžního festivalu dětských pěveckých sborů
Kontakt: Eva Steinbachová, tel.: 603 994 285, e-mail: steinbachova@4zsjirkov.cz

MORAVSKOTŘEBOVSKÉ ARKÁDY
25.–26. května 2019, Moravská Třebová
19. ročník nesoutěžního přehlídkového sborového festivalu dětských, mládežnických a dospělých pěveckých sborů
Kontakt: Antonín Havelka, ZUŠ Moravská Třebová, tel.: 737 035 295             
více na: www.zusmt.cz

SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC
28. května–2. června 2019, Olomouc
47. mezinárodní festival pěveckých sborů a orchestrů
Kontakt: tel.: 606 082 266, e-mail: info@festamusicale.com
více na: www.festamusicale.com

SVĚTLO ZA LIDICE
15. června 2019, Památník Lidice
13. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů
Kontakt: Památník Lidice, Tokajická č.p. 152, 273 54 Lidice, tel.: 312 253 063, e-mail: lidice@lidice-memorial.cz
více na: www.lidice-sbory.cz

15. FESTIVAL CHRÁMOVÝCH A KOMORNÍCH SBORŮ
15. 
června 2019, Zámek Choltice
Kontakt: Lukáš Rychtecký, Zámek Choltice, tel.: 734 257 579, e-mail: kastelan@choltice.cz
více na: www.zamek-choltice.cz

LSD – LETNÍ SBOROVÁ DÍLNA
2.–7. července 2019, Lomnice
Mezinárodní pěvecký workshop pro sbory, pěvecká uskupení, sólové zpěváky, sbormistry a jednotlivce
Kontakt: e-mail: letnisborovadilna@gmail.com
více na: www.lsdlomnice.cz

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA STARÉ HUDBY
6.–14. července 2019, Valtice
31. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby
Kontakt: Společnost pro starou hudbu, Praha, e-mail: klotylda@early-music.cz
více na: www.early-music.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ ANTONÍNA DVOŘÁKA „DVOŘÁKOVO SBOROVÉ LÉTO“
12.–13. července 2019, Praha
4. ročník mezinárodního festivalu a soutěže neprofesionálních sborů bez věkového omezení
Kontakt: OR-FEA SPOL. S R.O., e-mail: incoming@orfea.cz, festivals@orfea.cz
více na: www.or-fea.cz

LETNÍ SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ
14.–21. července 2019, Kutná Hora
Letní akreditovaný seminář pro sbormistry pěveckých sborů
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Zuzana Kacafírková, e-mail: kacafirkova@nipos.cz
více na: www.artama.cz

KURZ STARÉ HUDBY PRO ZPĚVÁKY
19.–28. července 2019, Spálené Poříčí
7. ročník kurzu pro každého vážného zájemce o správné, zdravé zpívání a současně pro ty, kterým je specificky blízká stará hudba
Kontakt: Jana Vacíková, tel.: 604 319 122
více na: www.jvacikova.wixsite.com/kurz-stare-hudby

LETNÍ ŠKOLA BAROKNÍ HUDBY
2.–11. srpna 2019, Holešov
17. ročník mezinárodních hudebních kurzů
Kontakt: The Czech Ensemble Baroque, o. s., e-mail: skola@baroknihudba.cz
více na: www.baroknihudba.cz

RENESANCE OPOČNO
19.–25. srpna 2019, Opočno
Hudební a taneční kurzy se zaměřením na období renesance
Kontakt: Kamil Remeš, tel.: 601 156 151, e-mail: remes.kamil@seznam.cz
více na: www.renesance.opocno.cz

JIRKOVSKÝ PÍSŇOVAR
4.–6. října 2019, Jirkov
13. ročník mezinárodního festivalu sborové populární hudby
(v letošním roce mimořádně v nesoutěžní podobě)
Kontakt: Luboš Hána, Základní umělecká škola Jirkov
e-mail: jirkovskypisnovar@seznam.cz
více na: www.jirkovskypisnovar.cz

PRAGA CANTAT
31. října – 3. listopadu 2019, Praha
33. mezinárodní soutěž mládežnických a dospělých pěveckých sborů
Kontakt: BP Promotion s. r. o., e-mail: koslerova@bohemiafestival.cz
více na: www.bohemiafestival.cz 

62. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ
6.–10. listopadu 2019, Jihlava
Mezinárodní festival a soutěž pro pěvecké sbory dětí, mládeže a dospělých
Kontakt: Společnost pro FSU, z. s., tel.: 737 346 857
e-mail: fsujihlava@seznam.cz
více na: www.fsujihlava.com

PODZIMNÍ SEMINÁŘ KLUBU SBORMISTRŮ
8.–10. listopadu 2019, Hradec Králové
Akreditovaný seminář pro sbormistry při Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Zuzana Kacafírková, e-mail: kacafirkova@nipos.cz
více na: www.artama.cz

11. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
8.–10. listopadu 2019, Hradec Králové
Kontakt: Barbora Hanslianová, NIPOS-ARTAMA, Praha, e-mail: hanslianova@nipos.cz, tel.: 774 058 219
více na: www.artama.cz

FESTA ACADEMICA
15.–17. listopadu 2019, Praha
8. ročník hudebního festivalu studentského sborového umění u příležitosti Mezinárodního dne studentstva
Kontakt: e-mail: festaacademica@ucps.cz
více na: www.festaacademica.cz

STONAVSKÁ BARBORKA
25. listopadu – 1. prosince 2019, Stonava
12. ročník mezinárodního soutěžního festivalu komorního a ansámblového zpěvu a 7. ročník skladatelské soutěže (uzávěrka podání přihlášek skladatelské soutěže 28. 2. 2019)
Kontakt: tel.: 597 723 013, 799 511 303, e-mail: office@stonavskabarborka.cz
více na: www.stonavskabarborka.cz

LOUČENSKÁ VLOČKA
28.–29. listopadu 2019, Loučná nad Desnou
28. ročník festivalu dětských pěveckých sborů
Kontakt: Petr Lukáš, ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, tel.: 605 413 408, e-mail: petcomp@seznam.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY S CENOU PETRA EBENA 29.–30. listopadu 2019, Praha
29. ročník soutěžního festivalu dětských, mládežnických i dospělých sborů
Kontakt: OR-FEA SPOL. S R.O., e-mail: incoming@orfea.czfestivals@orfea.cz
více na: www.or-fea.cz

VÁNOČNÍ AKORDY
14. prosince 2019, Ostrava-Zábřeh
8. festival dětských pěveckých sborů (bienále)
Kontakt: Zdeněk Ševčík
e-mail: sevcikzdenek@seznam.cz
Více na: www.vanocniakordy.cz

Vloženo 12. 03. 2019 v 12:43 do kategorie Aktuálně, Dětský sborový zpěv, Sborový zpěv, Středoškolský sborový zpěv.

Zhlédnuto 844 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS