Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Taneční folklor

Kontakt: Kateřina Černíčková • telefon: 221 507 965 • mobil: 778 702 392 • cernickova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Taneční obory >> Taneční folklor >> Semináře a dílny >> Škola folklorních tradic

Škola folklorních tradic

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha,
Národní ústav lidové kultury Strážnice
ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, z. s.
otevírají osmý běh

ŠKOLY FOLKLORNÍCH TRADIC
září 2019–duben 2021, Praha

Čtyřsemestrální kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, pedagogům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec a tradiční lidovou kulturu vůbec.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech:
1. ročník: září 2019 – prosinec 2019 celkem 5 výukových víkendů, leden 2020 – duben 2020 celkem 4 výukové víkendy,
2. ročník: září 2020 – prosinec 2020 celkem 5 výukových víkendů, leden 2021 – duben 2021 celkem 4 výukové víkendy.

Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika; Základy anatomie a fyziologie; Úvod do studia lidové kultury; Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika); Úvod do hudební teorie; Zpěv ve folklorním souboru; Dětský folklor; Základy choreografie; Základy pedagogiky a psychologie; Dramaturgie ve folklorním souboru; Lidový kroj; Mluvené slovo; Divadelní a dramatické prvky ve folkloru; Režijní minimum.

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici. Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou.
Kurz má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou absolvování kurzu je účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.
Uchazeči musí být starší 18 let a mít ukončené středoškolské vzdělání.

Školné za semestr činí 3.000 Kč, tzn. celkem 12.000 Kč za čtyři semestry. Tato částka se může ještě mírně změnit v závislosti na místě pořádání kurzu. Školné za jednotlivé semestry musí být uhrazeno vždy před zahájením daného semestru. Náklady na stravování, ubytování a dopravu si uhradí účastník sám.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen. V případě nedostatečného počtu zájemců si organizátoři vyhrazují právo kurz v těchto termínech nepořádat.

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 30. dubna 2019 na adresu: Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA Praha, Fügnerovo nám. 1866/5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz.

Závazná přihláška Škola folklorních tradic

Vloženo 14. 01. 2019 v 22:21 do kategorie Aktuálně, Škola folklorních tradic, Škola folklorních tradic.

Zhlédnuto 766 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS