Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Semináře a dílny >> Výtvarné semináře

Rozborový seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

24. května – 26. května 2019
Vzdělávací komplex UTB (U18), Štefánikova 5670, 760 01 Zlín

TÉMA: SDÍLENÁ IMAGINACE

Obsahem rozborového semináře je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku a reflexe pedagogické zkušenosti účastníků s tématem Sdílená imaginace.

pátek 24. května – příjezd, ubytování, přivítání, filmová projekce (program 18.00 – 22:00)
V pátek budou účastníci rozborového semináře přivítáni organizátory a představiteli partnerů. Kulturní program večera bude doplněn filmovou projekcí a zahajovacími programy ZFF. Objevuj a poznávej – to je hlavní výzva a především ústřední téma 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019. Zvolený cestovatelský motiv festivalu se váže k nadcházejícím stým narozeninám slavného cestovatele, dobrodruha a spisovatele Miroslava Zikmunda.

sobota 25. května – vernisáž a prezentace výtvarných projektů (program 10:00 – 22:00)
V sobotu bude v prostorách výstavy, v budově Fakulty humanitních studií, přehlídka slavnostně otevřena vernisáží, na které budou uděleny ceny pro výtvarné pedagogy za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru a za mimořádný přístup k tématu (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků). Tyto ceny navrhuje tým kurátorů složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, který posuzuje všechny zaslané projekty. Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře bude komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol na ústřední téma SDÍLENÁ IMGINACE. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi a mládeží v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Následná diskuse se bude zabývat podněcováním různých forem obrazotvornosti nejen vizuálními, ale v rámci mezioborových přesahů i dalšími uměleckými prostředky a zároveň bude reflektovat, jak mohou výtvarní pedagogové obohatit výtvarnou edukaci a projev žáků ve věku síťových médií a rychlé obrazové komunikace. Praktickou součástí prezentací projektů budou inspirativní workshopy oceněných projektů realizované formou performativních a konceptuálních akcí a projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě. Večerní program bude věnován doprovodným programům ZFF.

Lektoři: Vladimír Havlík, Markéta Pastorová, Jan Pfeiffer, Matěj Smetana, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát, Romana Veselá

neděle 26. května – program ZFF (program 10:00 – 15:00 a déle)
Nedělní program víkendového rozborového semináře bude věnován programu Zlín Film Festivalu, který již 59 let úspěšně oslovuje a získává pro filmové umění zejména mladé diváky. Zlín Film Festival, aktivní člen European Children’s Film Association, je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Účastníci semináře budou mít možnost se zúčastnit odborného doprovodného programu filmově-výchovné konference Kino za školou a shlédnout několik filmů z programové nabídky ZFF.

Předpokládaná cena:
1200 Kč (bez ubytování)
1700 Kč (s ubytováním 2 noci, Domov mládeže 2, Růmy 4050, Zlín)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 60 osob.

Přihláška: zde 
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 12. dubna 2019 na e-mail: randakova@nipos.cz, tel.: 778 702 496.

Vloženo 08. 01. 2019 v 11:18 do kategorie Výtvarné semináře.

Zhlédnuto 220 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS