Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition)

Vyhodnocení VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum

Protokol o výsledcích VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Opus_ignotum2018.pdf

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář a Jiří Teml prostudovala 132 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Smíšené sbory:

1. místo        Hej, hej, hej! (Jan Nowak, ČR)

2. místo        Omittamus studia (Jan Vičar, ČR)

Po svatbě (Petr Václav Michna, ČR)

3. místo        I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

 

Dívčí sbory:

1. místo       Prší, prší (Markéta Dvořáková, ČR)

2. místo       Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Itálie)

Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3. místo       Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, Francie)

 

Mužské sbory:

1. místo           Bacche, bene venies (Jan Vičar, ČR)

2. místo           The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Itálie)

3. místo           Sanctus (Elizabeth Ekholm, Kanada)

 

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie.

 

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Buteo buteo (Jan Vičar, ČR)

Domine, memento mei (Michał Sołtysik, Polsko)

Du verblühst schon, holde Rose (Cyrill Schürch, Švýcarsko)

Dyž já si zazpívám (Emil Hradecký, ČR)

Laudate Dominum (Tamsin Jones, UK)

Media Vita In Morte Sumus (Drew Corey, USA)

O magnum mysterium (Arnaud Juliot, Francie)

Ragnarok (Gerson de Sousa Batista, Portugalsko)

Sonet 128 (Robert S. Cohen, USA)

This New Carol (Julie Cane, UK)

Vyznání růži (Emil Hradecký, ČR)

 

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat.

 

Všechny uvedené skladby (oceněné i doporučené k vydání) budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

 

Za soutěžní porotu:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář, Jiří Teml a Bc. Zuzana Kacafírková, tajemnice poroty

V Praze dne 30. 9. 2018

 

 

Results of the 6th year of the International composer’s competition Opus ignotum for youth choirs (male, all-girls, mixed)

Opus_ignotum2018.pdf

According to the rules of the competition, the jury members (MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář and Jiří Teml) read up 132 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Mixed choirs:

1st place      Hej, hej, hej! (Jan Nowak, Czech Republic)

2nd place     Omittamus studia (Jan Vičar, Czech Republic)

Po svatbě (Petr Václav Michna, Czech Republic)

3th place      I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

All-girls choirs:

1st place      Prší, prší (Markéta Dvořáková, Czech Republic)

2nd place     Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Italy)

Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3th place      Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, France)

Male choirs:

1st place           Bacche, bene venies (Jan Vičar, Czech Republic)

2nd place          The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Italy)

3th place          Sanctus (Elizabeth Ekholm, Canada)

 

Compositions that will receive the financial prize, will be published by NIPOS and will become compulsory works for the next year of National festival of youth choirs: the first place from each category.

The jury gave special award also to these compositions:

Buteo buteo (Jan Vičar, Czech Republic)

Domine, memento mei (Michał Sołtysik, Poland)

Du verblühst schon, holde Rose (Cyrill Schürch, Switzerland)

Dyž já si zazpívám (Emil Hradecký, Czech Republic)

Laudate Dominum (Tamsin Jones, UK)

Media Vita In Morte Sumus (Drew Corey, USA)

O magnum mysterium (Arnaud Juliot, France)

Ragnarok (Gerson de Sousa Batista, Portugal)

Sonet 128 (Robert S. Cohen, USA)

This New Carol (Julie Cane, UK)

Vyznání růži (Emil Hradecký, Czech Republic)

 

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

 

All the works listed will be given unto our public library, where will be available to be borrowed. (Online catalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

 

The jury:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář, Jiří Teml and Bc. Zuzana Kacafírková, jury secretary

30th September 2018, Prague

Vloženo 05. 11. 2018 v 11:41 do kategorie Hodnocení, Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition).

Zhlédnuto 170 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS