Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova >> Semináře a dílny >> Dramatická výchova ve škole

DVŠ Jičín – program

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2018
23. celostátní dílna dramatické výchovy
Jičín 20.–26. září 2018

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku Praha, K-klub Jičín, katedra výchovné dramatiky DAMU Praha
Spolupráce: město Jičín a Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS–ARTAMA Praha


PROGRAM

Čtvrtek 20. 9.  
17.00–20.45 prezence (K-klub, Valdštejnovo nám. 99)
21.00 zahájení dílny a úvodní informační schůzka (K-klub)
Pátek 21. 9.  
9.00–18.00 práce v seminárních třídách
Sobota 22. 9.  
9.00–12.30 práce v seminárních třídách
15.00 přehlídka recitátorů a dětských a mladých divadelních souborů (K-klub) – program viz níže
21.00 diskuse o vystoupeních
Neděle 23. 9.  
 9.00–18.00 práce v seminárních třídách
20.00 Martina Longinová a Stanislav Rubáš: Já píši vám… Oněgin (K-klub)
Pondělí 24. 9.  
9.00–18.00 práce v seminárních třídách
Úterý 25. 9.  
9.00–18.00 práce v seminárních třídách
20.00 závěrečný večer (K-klub)
Středa 26. 9.  
9.00–13.00 uzavření práce v seminárních třídách

SEMINÁRNÍ TŘÍDY A JEJICH LEKTOŘI

1 – DRAMATICKÁ VÝCHOVA (NEJEN) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ANEB OD STARTOVACÍ ČÁRY AŽ K PRVNÍ ZATÁČCE
Lektor: FRANTIŠEK OPLATEK, učitel ZŠ Bechyně (dramatická a hudební výchova, český jazyk), ZUŠ Jindřichův Hradec, lektor dílen a seminářů dramatické výchovy, přednesu a čtenářské gramotnosti, vedoucí dětských a studentských divadelních souborů

2 – LOUTKA JAKO NÁSTROJ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Lektoři: HANA VOLKMEROVÁ, divadelní lektorka v Divadle loutek Ostrava, dramaturgyně, loutkářka, pedagožka na OU v Ostravě, na SU v Opavě, na JAMU v Brně, zakladatelka spolku THeatr Ludem a TOMÁŠ VOLKMER výtvarník, režisér, loutkář, lektor lekcí terapie loutkou, externí pedagog na JAMU v Brně a DAMU v Praze

3 – JEDEN ČTVEREČNÍ METR (OFICIÁLNÍ PROJEKT SVĚTOVÉ SÍTĚ IDEA)
Lektor: TOM WILLEMS, nizozemský divadelní pedagog (Theaterschool Amsterdam), režisér, autor a designér divadelně-kulturních akcí a performance, spolupracuje s amsterdamským divadlem The Dutch Factory


RECITAČNÍ VYSTOUPENÍ A INSCENACE

Sophie Louise Bransten (Praha 2, příprava: Jana Franková)
II. kategorie DS
Daisy Mrázková: Chlapeček a dálka

Barbora Suchá (Praha 7, příprava: Radka Tesárková)
II. kategorie DS
Irena Dousková: Jak byl Pepíček v pekle

Josef Kováč (Liberec, příprava: Krista Bláhová)
III. kategorie DS
Jan Werich: Lev a notes

Marek Vyskočil (Žatec, příprava: Radka Huňatová)
IV. kategorie DS
Douglas Adams: Sušenky

Daniel Bleha (Ostrov, příprava: Lucie Veličková)
II. kategorie WP
František Dryje, David Jařab, Bruno Salařík: Ta, která neodpovídá na esemesky

Studio Šrámkova domu v Sobotce, MKS Sobotka (ved. Lada Blažejová)
My, vrabčáci
Předloha: Jordan Radičkov: My vrabčáci, přeložila Hana Reinerová, Praha: Práce, 1973
Dramatizace: Pavel Soukup
Dramaturgická úprava a režie: Lada Blažejová
Premiéra: 17. prosince 2017

Studio Šrámkova domu v Sobotce, MKS Sobotka (ved. Lada Blažejová)  PRO NEMOC ZRUŠENO
Čekání na paní učitelku Godotovou
Předloha: Cornelia Funkeová: Skáložrout (povídka z knihy Příšerky a jejich historky, přeložila Jiřina Pavlisová)

Dramatizace a režie: Lada Blažejová

Pod střechou, ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem (ved. Kateřina Urbánková)
Rychlé šípy na scéně a něco navrch
Předloha: Jaroslav Foglar: Rychlé šípy
Dramatizace a režie: Kateřina Urbánková a soubor
Premiéra: 10. března 2018

Zbytky, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most (ved. Barbora Gréeová)
Puš Ap
Autoři: soubor
Režie: Barbora Gréeová
Premiéra: 10. března 2018

Dramatický kroužek ZŠ Železnická, Jičín (ved. Richard Koníř)  PRO NEMOC ZRUŠENO
Povídka canterburská
Předloha: Geoffrey Chaucer, prozaický převod Eleanor Farjeonová: Canterburské povídky, přeložila Hana Skoumalová
Dramatizace a režie: Richard Koníř a Pavel Horák
Premiéra: 16. 3. 2018

NEDĚLNÍ HOSTÉ

Stanislav Rubáš a Martina Longinová
Já píši vám… Oněgin
Puškinův Oněgin v českých překladech
Zatímco ruský čtenář má Evžena Oněgina jediného, čtenář český si slavný Puškinův román ve verších může přečíst hned v pěti různých překladech. V čem se originál Oněginova příběhu liší od svých českých verzí? Jaké portréty Puškinových hrdinů naši překladatelé vykreslují? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž?
Premiéra: 17. ledna 2017

Vloženo 19. 09. 2018 v 11:21 do kategorie Dramatická výchova ve škole, Program.

Zhlédnuto 102 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS