Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Výzva k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Téma: Sdílená imaginace

Vážení výtvarní pedagogové všech typů školních a mimoškolních zařízení!
Srdečně vás zveme k účasti na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se koná v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu!
Výstava výtvarných kolekcí vašich žáků na téma SDÍLENÁ IMAGINACE bude instalována od 24. května do 7. června 2019 v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, přímo v centru Zlína. Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže na téma SDÍLENÁ IMAGINACE přihlášené elektronickou formou a zaslané (nebo přivezené) do Zlína v uvedeném termínu.
Bylo by dobré, aby kolekce akcentovaly především hloubku zkoumání tématu ve všech fázích tvůrčího procesu a v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Vzhledem k tomu, že jsou vystavovány všechny zaslané projekty, je z důvodů jejich instalace potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o velikosti a způsobu odpovídající prezentace. Vaše výtvarné projekty dokumentující tvůrčí proces včetně jeho výsledků je možno představit koncentrovaněji, např. jako „vizuální knihovnu“ formou fotozáznamů, autorských katalogů, portfolií, videí performativních a konceptuálních akcí apod. 
NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců. Na rozborovém semináři (který se uskuteční v době zahájení 59. zlínského filmového festivalu a jehož součástí bude vernisáž výstavy), proběhne reflexe přehlídky formou veřejné diskuze a inspirativních workshopů.
Těšíme se na vaši účast a na výtvarné projekty vašich svěřenců!

PROPOZICE
zde

INSPIRACE K TÉMATU
viz dokument „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“ zde

MÍSTO KONÁNÍ
Zlín, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Štefánikova 5670

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ 
Výtvarné projekty můžete přihlásit na přehlídku nejpozději do neděle 24. března 2019 na webu Výtvarné přehlídky.

ZASÍLÁNÍ KOLEKCÍ VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ DO ZLÍNA
Výtvarné projekty posílejte na přehlídku od pondělí 25. března do pátku 5. dubna 2019.
Osobně je můžete přivézt ve stejném termínu, ale jen v pracovní dny v čase od 8:00 do 14:00 hod (tel.: 576 032 016).
Zásilky označte názvem přehlídky „Sdílená imaginace“.
adresát: Petra Škubalová, Vzdělávací komplex UTB (U18), Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
odesílatel: jméno pedagoga vedoucího projekt a název školy nebo zařízení

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA/VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ
pátek 24. května – pátek 7. června 2019, otevřeno denně 8 – 18 hod.

ZLÍN FILM FESTIVAL
pátek 24. května – sobota 1. června 2019

ROZBOROVÝ SEMINÁŘ VČETNĚ VERNISÁŽE
pátek 24. května – neděle 26. května 2019
informace: zde
přihláška: zde 

LIKVIDACE A ROZVOZ VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ
sobota 8. června – neděle 9. června

bližší informace:
Mgr. JANA RANDÁKOVÁ
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
útvar ARTAMA | dětské výtvarné aktivity
Fügnerovo náměstí 1866/5
120 21 Praha 2 | Czech Republic
M: +420 778 702 496 | E: randakova@nipos.cz

Vloženo 08. 01. 2019 v 11:35 do kategorie Aktuálně, Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže.

Zhlédnuto 857 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS