Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

KONTAKTY
Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • e-mail: kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ OPUS IGNOTUM (COMPOSERS' COMPETITION)

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Mezinárodní soutěž skladeb pro dětské a středoškolské pěvecké sbory

for English scroll down

Skladatelská soutěž se nyní otevírá také dětským sborům a je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských. Propozice skladatelské soutěže pro středoškolské sbory budou oficiálně zveřejněny v lednu 2019.

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. Soutěžní skladby hodnotí odborná porota složená z významných českých skladatelských a sbormistrovských osobností. 

Skladby pro dětské sbory posílejte e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nejpozději do 31. května 2019.

Vítězné skladby, které získají potřebný počet bodů, budou provedeny v rámci zahajovacího koncertu 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2020 v Novém Jičíně a budou vydány NIPOS.

Autoři vítězných skladeb získají na základě uzavření licenční smlouvy s NIPOS symbolickou finanční odměnu. 

Více najdete v propozicích.


Composers’ Competition Opus ignotum

International Composition Competition for Children´s and Youth Choirs

The Composer´s Competition is now also open to children´s choirs and is divided into two parts. Each odd year will take place the deadline of the Children’s Choirs Competition, each even year the deadline of the Youth Choirs Competition. The instructions for the Composers’ Competition for Youth Choirs will be officialy announced in January 2019.

The organizers set themselves the task of initiating and supporting creation of new works which would be distinctive in composition and accessible for interpretation and which would be of benefit to the repertoire of non-professional choirs. The competing compositions will be judged by a professional jury made up of significant Czech composers and choirmasters.

All compositions for children’s choirs must be submitted by email to opusignotum@nipos.cz by 31 May 2019. 

The awarded compositions that receive the required number of points, will be performed within the opening concert of the 13th National Competition of Children’s Choirs Porta Musicae 2020 in Nový Jičín (Czech Republic). They will be published by NIPOS.

The authors of the winning compositions will receive a symbolic financial reward as part of a license agreement with NIPOS.

More information in Terms and conditions.

Vloženo 17. 08. 2018 v 07:20 do kategorie Informace, SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ OPUS IGNOTUM (COMPOSERS' COMPETITION).

Zhlédnuto 107 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS