STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

TZ – 88. Jiráskův Hronov

Tisková zpráva / 23. července 2018

88. Jiráskův Hronov přichází s novým logem a připomene osudové osmičky

 

Hronov (3. 7. 2018) – Nové logo, unikátní kulturní program i letní atmosféra festivalového stanového městečka. Tradiční divadelní přehlídka se 3. srpna 2018 otevře (nejen) mladým lidem, kteří chtějí v létě prožít něco neopakovatelného.

Jiráskův Hronov vstupuje do 88. ročníku s novým vizuálním stylem a řadou lákadel v hlavním i doprovodném programu. V představení Dobrý proti severáku si v Hronově zahraje mimo jiné Daniel Bambas, letošní držitel ceny Thálie v kategorii nejlepší herec. Přehlídka si také symbolicky připomene minulé ročníky z let, jejichž letopočty končily osmičkami: od roku 1938, přes pohnuté roky 1948, 1968 až po nedávnou minulost v roce 2008.

Jiráskův Hronov, který letos proběhne v termínu 3.‒11. srpna, také zásadně mění tvář. Autorem nového loga a celkové grafiky je Jan Jiskra z Prahy, který vyhrál otevřenou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Moderní červenobílé logo reprezentuje jednotlivé symboly divadla.

Přehlídka nabídne celkem 32 nejlepších letošních tuzemských amatérských divadelních představení, která prošla sítem světově unikátního systému krajských a národních soutěžních přehlídek. V doprovodném programu amatéry doplní inspirativní kusy profesionálních scén, například “Barunka is leaving” studentů Katedry alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, “Evžen Oněgin” Divadla Anfas, příběh opravdové české kapely “LoutnaCZ” souboru Geisslers Hofcomoedianten a další. V romantické tragikomedii “Dobrý proti severáku” v Hronově vystoupí i držitel prestižní divadelní ceny Thálie za rok 2017 Daniel Bambas.Pohádky pro děti se budou hrát každý den v zrekonstruovaném Parku Aloise Jiráska.

Jedním z témat festivalu jsou letos osudové osmičky. Jiráskův Hronov si bude na své webové (http://www.jiraskuvhronov.eu/) i facebookové (https://www.facebook.com/jiraskuv.hronov/) stránce na dobových fotografiích připomínat, jak přehlídka probíhala v ročnících, jejichž letopočet končil číslicí osm.

V loňském roce usedlo v hledištích Jiráskova Hronova 11.636 diváků a atmosféru letního festivalu si vychutnalo 222 seminaristů. Šestitisícové východočeské město má pro návštěvníky i letos připraveny ubytovací i stravovací kapacity, včetně festivalového stanového městečka se zázemím.

Festival Jiráskův Hronov je nejstarší kontinuálně existující festival amatérského divadla v Evropě s nepřetržitou tradicí 88 let (celkově přesahující 100 let, počítáme-li jeho počátky do roku 1891, kdy se konaly Národní slavnosti ochotnické, resp. v roce 1921 konaná První soutěžní přehlídka ochotnických divadel Čech a Moravy s hostem ze Slovenska). Dal by se tedy legitimně označovat dokonce za nejstarší festival amatérského divadla na světě. Mezi odbornou veřejností je oprávněně vnímán jako vrchol amatérské divadelní sezóny. Festival, na který se dostávají jen ty nejlepší amatérské divadelní soubory z ČR a pozvané zahraniční soubory.

Jiráskův Hronov je bezesporu kulturním dědictvím ČR a díky své kontinuitě a známosti u každého amatérského souboru v ČR (včetně historických zápisů v jejich kronikách) patří k světově významným fenoménům.

O prestiži festivalu svědčí loňské vyznamenání AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association), která jej zařadila mezi sedm nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě.

Pořadatelem Jiráskova Hronova je Národní informační středisko pro kulturu (NIPOS), které je rovněž programovým garantem a město Hronov a jeho Kulturní a informační středisko.

 

 

Kontakt po média:

Jan Julínek, NIPOS, útvar ARTAMA, programový ředitel Jiráskova Hronova, julinek@nipos.cz, tel.: 603 113 222

 

nové logo JH

Vloženo 25. 07. 2018 v 06:44 do kategorie Pro média, Uncategorized.

Zhlédnuto 83 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS