STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

TZ – Výstava 100 let očima fotografů ze Sbírky SČF

Tisková zpráva / 25. července 2018

Výstava 100 let očima fotografů ze Sbírky SČF.

 

Století, které uplynulo od založení Československa v roce 1918, nabízí nepřeberné množství dokumentů i vzpomínek a stejně nekonečnou řadu fotografií. U příležitosti tohoto významného výročí spojily své síly Národní  informační a poradenské středisko pro kulturu a Svaz českých fotografů, státní příspěvková organizace ministerstva kultury ČR a spolek s téměř stoletou tradicí. Vznikla tak výstava, která se představí na několika místech v ČR.

První její představení se uskuteční dne 8. 8. 2018 v 17 hodin ve vestibulu Národního archivu ČR, Archívní 1, Praha 4.

Jedenáct fotografických panelů přibližuje jednotlivé úseky stoleté historie soustředěné okolo jednoho rozhodujícího okamžiku – mezníku: vznik samostatné republiky, mnichovské události, konec druhé světové války, únorový převrat, pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy, protestní smrt Jana Palacha, vznik Charty 77 a pohřeb Jana Patočky, sametová revoluce a nový život v demokracii. Zobrazují nejen dramatické chvíle a osoby s daným obdobím spjaté, ale především se snaží zachytit atmosféru doby, proměny prostředí a životního stylu, poetiku každodennosti.

Výběr si neklade nárok na úplnost představených dějů a osobností, ani se nesnaží je interpretovat jinak než obrazem. Skládá živý příběh pro pochopení minulosti jako základu porozumění současné době. Akcentuje schopnost nadsázky, humoru a ironie, které jsou podstatným prvkem naší národní identity, pomáhajícím překlenout těžké chvíle. Vyžaduje i umění dešifrovat jinotaje a dvojí významový plán obrazů, které se až v surrealistické podobě odrážejí především v době „normalizační“.

Podoba výstavy odráží skutečnost, že Sbírka fotografií SČF – unikátní soubor více než 11 000 fotografií českých a slovenských autorů od počátku 20. století po současnost, který je uložen v oddělení  foto, fono a kino dokumentů a služeb veřejnosti Národního archivu ČR – jako jediná v České republice zahrnuje i kreativní fotografy z řad amatérské fotografické obce, fotografující spisovatele, výtvarníky, filmaře i politiky. Volba fotografií navazuje na dřívější výstavy: Jak se žilo za socíku, Mezníky historie – 1945, Rok 1989, Naši prezidenti, Praha dříve a nyní, které byly spolu s dalšími k seznámení se sbírkou již uspořádány.

Na tuto netradičně pojatou výstavu připomínající naši minulost jste všichni zváni.

 

Kontakty pro média:

Milan Sedláček, Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA, sedlacek@nipos.cz, tel: 736 704 228

 

pozvánka

Vloženo 25. 07. 2018 v 06:41 do kategorie Pro média, Uncategorized.

Zhlédnuto 150 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS