Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo >> Semináře a dílny >> Kurz praktické režie

Otevíráme 6. běh Kurzu praktické režie

Jedná se o čtyřletý vzdělávací projekt určený režisérům amatérských divadelních souborů.  Probíhá během dvou týdenních a jednoho víkendového soustředí v roce. První týdenní setkání se koná na podzim ve Volyni, druhé pak během Divadelního Pikniku Volyně.

 

Během čtyř let se frekventanti budou věnovat dramaturgii, dramaturgicko-režijní koncepci, divadelním druhům, žánrům a stylům, režijní propedeutice, budování dramatické situace, pohybu, práci režiséra s hercem, scénografii a jevištnímu svícení, kritickému hodnocení a přípravě vlastní absolventské inscenace. Své poznatky si budou prakticky ověřovat na spolupráci s profesionálními herci jako figuranty.

 

Lektoři

Hlavním lektorem kurzu bude doc. Mgr. Milan Schejbal, umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka Příbram a pedagog pražské DAMU. Lektory dramaturgie budou Mgr. Kateřina Fixová, dramaturgyně a herečka Divadla A. Dvořáka Příbram a Mgr. Luděk Horký, dramaturg a manažer vývoje Centra dramaturgie dětské tvorby České televize.  

 

Termíny

Kurz odstartuje v termínu 20. – 26. 10. 2018 a pokračovat bude 28. 6. – 6. 7. 2019. Účastnický poplatek za říjnové setkání je 2.000 Kč a za červnové pak 1.200 Kč.

 

Přihláška

Přihláška do KPR

 

Informace

NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: 775 508 654.

Vloženo 07. 07. 2018 v 10:34 do kategorie Archiv, Kurz praktické režie, Nabídka.

Zhlédnuto 455 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS