Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Jiráskův Hronov

Kontakt: Jan Julínek, mobil 603 113 222, e-mail julinek@nipos-mk.cz
Jiráskův Hronov - oficiální webJiráskův Hronov na Facebooku
ARTAMA >> Divadelní obory >> Jiráskův Hronov - mezidruhová divadelní přehlídka >> Přehlídky a festivaly >> Jiráskův Hronov 2018

Nabídka seminářů Jiráskova Hronova 2018

Hronov, 3. – 11. srpna 2018

SEMINÁŘ NA 3 DNY (4. – 6. srpna 2018 nebo 8. – 10. srpna 2018)

 

S1 jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM (4. – 6. srpna 2018)

S2 jako STORYTELLING aneb O ŘEMESLE VYPRAVĚČSKÉM (8. – 10. srpna 2018)

MARTIN HAK

Seminář pro ty, kteří se rádi vydávají na výlety do krajin příběhů, pro ty, které přitahuje starodávné řemeslo vypravěčů, pro ty, kteří chtějí své vypravěčské dovednosti objevit a rozvinout. Živé vyprávění příběhů, řemeslo ve světě známé jako storytelling, je nejstarším způsobem poznávání, dorozumívání, a vyjadřování se ke světu, ve všech lidských kulturách – divadlu je „dědečkem“. Posluchači-diváci a vypravěč se stávají spolutvůrci jedinečného pokusu o „zpřítomnění“ příběhu. Vypravěč tvoří obrazy a jako pečlivý průvodce jimi provádí tak, aby příběh ožil. Čeká nás práce s „látkou“ našich všedních životů i s příběhy, jež mají literární předlohu. Budeme pracovat s pohádkou, budeme se věnovat příběhům na hraně uvěřitelnosti, i takovým příběhům, které se dosud nestaly. Budeme příběhy vyprávět i poslouchat. Budeme je tvořit. Budeme trénovat představivost, obrazotvornost, fantazii a obrazotvorné jednání.

Martin Hak se v roce 2002 stal absolventem DIFA JAMU Brno (Dramatická výchova). V roce 2005 potkal opravdového vypravěče zpoza velké louže a ten ho navedl k odhalení zásadního tajemství vlastní babičky (čípak, že?). Od té doby nazývá Martin své vyprávění vyprávěním. Rád se dívá z výšky a do nikam, rád strká ruce do hlíny a nad oheň, rád jí sýr a sám, rád si střílí z luku a z pravidel lukostřelby. Právě teď připravuje k vyprávění starý, magický, krutý i krásný příběh o cestě z temnoty.  Živí ho živé vyprávění příběhů. Vypráví nebo o tom přednáší, nejraději ale učí – vyprávět učitele, knihovníky, manažery, vypravěče, divadelníky, táty, mámy, děti, … vlastní i cizí. Jo, a s kamarádem Tomášem Jirečkem si užívá smysl života v projektech StorySeč, bludištěM a Černá hodinka.

 

SEMINÁŘE NA 8 DNÍ (4. – 11. srpna 2018)

 

5P 45+ jako PĚT P pro 45+ aneb Prostor – Pohyb – Partner – Promluva – Příběh

HANA FRANKOVÁ

Pohyb v okruhu sebe sama, v okruhu dialogu s partnerem, dialogu s partnery; promluva prostoru, k prostoru… OBRAZ… OBRAZ… OBRAZ. K práci v dílně, která by mohla být vzájemným inspirativním setkáním, nepotřebujete nic jiného než pohodlný oděv a obuv k pohybu.

P.S.: mimochodem William Oxberry /1784-1824/ byl nositelem přezdívky „Pět p“, jelikož zastával pět povolání – Printer, Poet, Publisher, Publican a Player.

Seminář je určen zájemcům starším 45 let. Věkové výjimky je možné konzultovat.

Hana Franková, 60+, pedagog – SpgŠ a VOŠ Karlovy Vary, KVD DAMU Praha, divadelník – 1976–1983 Divadelní studio D3 Karlovy Vary, 1983–1993 Divadlo V. Nezvala, 2000–2003 Městské divadlo Karlovy Vary, 1993 – doposud Divadlo Dagmar.

 

AP jako AKCE (V) POHYBU

JAN HNILIČKA

Hledání cesty k vlastním tělu jako nástroji autentického sdělování. Hlavním tématem bude vnímání vlastního těla a jeho přirozený pohyb.  Od základních pohybových principů a cvičení budeme směřovat k vrstvení intencí a impulsů v rámci jednoduchých sekvencí. Budeme prozkoumávat vztah mezi živou přítomností a přesnou fixací. Individuálně i v kontaktu s partnerem budeme hledat resonanci vůči sobě navzájem i prostoru. Budeme se zabývat vztahem mezi vnějšími impulsy a vnitřní podstatou i mezi vnitřními impulsy a vnější strukturou.

Jan Hnilička, herec, režisér a choreograf Divadla Dagmar Karlovy Vary a lektor hereckých a pohybových seminářů

 

B jako DĚTSKÝ SEMINÁŘ „BAMBINI“

LENKA BÓROVÁ (Itálie)

Určeno dětem od 5 do 12 let

Divadelní dílna Bambini je zaměřena na první krůčky po prknech, které znamenají svět… Svět fantazie, přátelství a pohybu. Každé setkání bude rozděleno do čtyř částí – pohybová, herecká, hlasová a relaxační. Děti se během semináře naučí ovládat své tělo, využít svůj hlas, překonat stud a zdokonalovat paměť. Seminář bude zaměřen i na výuku italštiny. Děti si tak nenásilnou formou osvojí základní fráze a slovní zásobu. Během semináře si najdou čas na společné tvoření a rozžívání města.

Lenka Bórová (Peggy), původem Česka žijící 20 let v Itálii. Dlouhodobě vede dětské divadelní soubory. Absolvovala několik stáží zaměřených na herectví, pohyb a improvizaci a ve své práci využívá Montessori pedagogiky.

 

DK jako DISKUSNÍ KLUB

MARTIN VOKOUN

Dis­kusní klub je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená v programu Jiráskova Hronova. Cílem semináře je vytvoření podmínek k analýze inscenace, její nahlédnutí z více úhlů pohledu a formulování, sdílení a výměně názorů. Diskusní klub bude probíhat v dopoledních hodinách od 10 do 12 hod. Do diskusního klubu je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu.

Martin Vokoun je absolventem DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Působil jako režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni, nyní je na volné noze. Učí na VOŠ herecká v Praze a zasedá v lektorských sborech krajských a celostátních přehlídek.

 

DM jako DIVADLO MÍSTA A PAMĚTI

ROMAN ČERNÍK

Site specific nebo divadelní archeologie? Pokusíme se vyzkoušet, zda může prostor, konkrétní místo být scénografem a choreografem, zda historická věda stejně jako publicistika mohou být dobrými kolegy dramaturgů nebo režisérů. Základem pro práci v semináři jsou otevřené oči a trocha té odvahy. Seminář pro akční a zvídavé tvůrce se zájmem o společenská témata i živý aktivismus. Budou nás zajímat místa známá i neznámá, půjdeme po jejich i své paměti místa. Reálně se dotkneme konkrétního místa v Hronově a rozezníme jeho hlasy. Účastníci zažijí na vlastní kůži dotek místa, v němž pobývají a tvoří.

Roman Černík, divadelník a divadelní pedagog, kulturní i ekologický aktivista. Dlouhodobě se věnuje umělecké animaci místa a času. Učí na katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni, na katedře výchovné dramatiky DAMU. Je ředitelem nezávislého kulturně sociálního centra Moving Station v Plzni.

 

G jako GROTESKA

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se seznámíme se základy klasické i moderní pantomimy, grotesky a neverbálního divadla. Vyzkoušíme si i jiné formy jevištního pohybu, improvizace, prvky divadelních soubojů, ale i techniku jevištních pádů. Čeká nás náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže.

Hlavně se budeme zabývat tvorbou humorných skečí, stavbou gagu, až do výsledného tvaru – jevištní grotesky.

Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, učí na HAMU, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

 

HD jako HLAS A INTERPRETACE V HUDEBNÍM DIVADLE

JÁN HYŽA

Zpěv a práce s hlasem jsou jedním ze základních výrazových prostředků nejen muzikálového herce, ale i herce v jakémkoli typu divadla. Proto budeme společně zkoumat hlas a učit se s ním pracovat. Dále budeme rozvíjet hudebnost, techniku zpěvu, sborový zpěv, sólový zpěv, ale i rytmus například pomocí bodydrummingu. K tomu nám jako materiál bude sloužit hudba z nejznámějších muzikálů, ale i jiných žánrů. Seminář je určený začátečníkům i pokročilým. Jedinou povinnou výbavou je chuť tvořit, vymýšlet a nebát se pracovat s hlasem.

Ján Hyža je pedagog, herec a zpěvák. Vystudoval muzikálové herectví na JAMU v Brně a doktorandské studium v oboru didaktika hudby na Katedře hudby na Pedagogické fakultě UKF v Nitře. Studijní stáž v oboru vokální herectví absolvoval na Państwowej Wyższej Szkołe Teatralnej im. Ludwika Solskiego v Krakově. Jako pedagog zpěvu působil na Soukromé konzervatoři v Nitře či na Konzervatoři v Bratislavě. Momentálně vyučuje zpěv na Katedře herectví na VŠMU v Bratislavě. Zároveň působí jako hlasový pedagog pro sborový zpěv ve Vídni v Die WienerVolkshochschulen. V roce 2017 založil ve Vídni školu VoiceCottage – KreativManufaktur, kde se věnuje výuce zpěvu a herecko-pěvecké interpretaci v hudebním divadle. Jako herec a zpěvák hostoval v Národním divadle Brno, Divadle Husa na Provázku, v současnosti spolupracuje především s Divadlem oProti.

 

HM jako HERECKÁ MASKA A SVOBODA NA JEVIŠTI

ŠTĚPÁN PÁCL

Svobodná a (sebe)vědomá existence na jevišti jako základ hereckého projevu, zpracování vlastních příběhů a témat prostřednictvím divadelních postav a dějů, které si někdo vymyslel a sepsal do divadelní hry. Co je to herecká maska, co zakrývá a co naopak odhaluje? Náplní praktického semináře bude „proměnit se a stát se někým jiným“, vytvoření herecké masky bez líčidel. Budeme se dotýkat trénování herecké představivosti, rozvíjení hereckých tvůrčích schopností a způsobu, jak sám herec dokáže těmito prostředky stvořit jinou skutečnost.

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog vyučuje činoherní režii a herectví na pražské DAMU. Mezi jeho nejvýraznější režie patří mj. Josef Topol: Konec Masopustu, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante, Samuel Beckett: Čekání na Godota, Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová). V letošním roce nastudoval s amatérským souborem Hrobeso úspěšnou inscenaci hry R. Schimmelpfenniga Zlatý drak v Divadle Radar a se souborem Divadla Spektákl neméně úspěšnou Topolovu Hodinu lásky ve Studiu Švandova divadla.

 

IMPRO jako IMPROVIZACE PROSTŘEDKEM, NIKOLI CÍLEM

LUDĚK HORKÝ

Improvizace je velice populární hereckou disciplínou. Náš seminář se na ní podívá nikoli jako na divadelní sport, ale jako na cenný pracovní nástroj, užitečný pro herce interpretačního divadla. V semináři nebude improvizace naším cílem, ale prostředkem k další herecké tvorbě. Naučíme se ji záměrně a efektivně používat při práci herce s dramatickou postavou, při hledání optimálního hereckého výrazu a při kontaktu s hereckým partnerem v mantinelech stanovených konkrétní dramatickou situací. Seminář je vhodný jak pro herce, tak pro režiséry.

Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle, Richard III. v Klicperově divadle Hradec Králové a další). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé) a projektovou skupinu Bylo nebylo (zaměřenou na autorské divadlo pro děti). Od roku 2018 je také dramaturgem nezávislého pražského divadla D21.

 

M jako MINIMALISMUS

PETR MACHÁČEK A ZDEŇKA BRYCHTOVÁ

Není třeba mnoho dělat, aby se mnoho dělo. Můžeme intenzivně existovat v prostoru a ve vztahu – staticky, s nepatrným pohybem i s převratnou akcí (například pohybem ruky); podle přesného scénáře i totálně improvizovaně.

Existujeme, spoluvytváříme prostor a čas / „nic neděláme“ a přitom jsme nesmírně aktivní / máme duševní i fyzický vztah k dalšímu člověku / jsme schopni pohybu – účelného i zbytečného / jsme osvobozeni od zjevných významů a point / zkoušíme jednat podle niterných potřeb / co je minimalistická akce a jaký je její „obsah“?

Petr Odo Macháček je režisér a umělecký šéf Divadla Kámen. Zaměřuje se na technicky náročné oblasti moderní činohry a její nové a opomíjené formy. Rád pracuje s fyzickým vnímáním činohry a její hudebností, scénickým i textovým minimalismem, svobodným rozehráváním motivů, improvizací jazzového typu, otevřeným osobním herectvím. Zrealizoval kolem 30 inscenací, dále například společně se skladatelem Petrem Cíglerem operu pro Dny nové opery Ostrava a mnoho jednorázových projektů. „Divadlem ohledávám svět pod různými slupkami.“

Zdeňka Brychtová je kmenová herečka Divadla Kámen. Zabývá se také divadlem pro děti. Zrealizovala desítky inscenací Divadla Kámen, několik speciálních projektů (operu pro Dny nové opery Ostrava), produkčně spolupracovala se skupinou Boca Loca Lab Jiřího Adámka. Vedle běžných hereckých dovedností se zajímá o práci s energií skrze herecký autentický prožitek. „Herectví nevnímám jako imitaci nebo exhibici, ale jako možnost prozkoumat nemyslitelné polohy svého bytí. Zajímá mě herectví, které jen neplní režisérovy pokyny, ale spolutvoří dílo svým tělem, svojí duší, svými radostmi i starostmi.“

Divadlo Kámen je pražské autorské divadlo a umělecký salón působící poblíž karlínské Invalidovny. Jeho specialitou jsou originální a neobvyklé postupy v moderní činohře. Kromě divadelních projektů pořádá také semináře, debaty a vzdělávací programy zaměřené na soudobé umění v širších souvislostech.

 

PPP jako PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME aneb AUTORSKÉ DIVADLO A JEHO REALIZACE

JAROMÍR HRUŠKA

Seminář je určený především zájemcům o vytváření vlastních dramatických textů a jeho následného inscenování na jevišti. Cílem semináře bude osvojování si následujících dovedností: jak napsat dramatickou postavu, jak napsat dramatickou situaci, jak napsat konflikt (vnitřní i vnější), jak napsat monolog, jak napsat dialog, jak se vytváří divadelní scénář, jak pracovat s motivem, motivickou linií a tématem (u dramatické postavy i v situacích dramatického textu jako celku) a jak se vytváří žánr a styl dramatického textu.

Ve druhé části se soustředíme na její konkrétní realizaci, zpětné hledání motivů, motivací dramatických postav v situacích vlastního dramatického textu a na její jevištní realizaci prostřednictvím jednotlivých složek (komponent) inscenace. Projdeme všemi úskalími, možnostmi i limitami autorského divadla, kterými prochází každý interpret, tj. autor, dramaturg, režisér, popř. i herec v jedné osobě.

Předpokladem práce v semináři je určitá zkušenost s psaním vlastního „dramatického textu“ (může jít i o pouhý neúspěšný pokus), případně i s jeho realizací. Zažijete: důslednou analýzu svého vlastního textu, napíšete dramatickou postavu, napíšete dramatickou situaci a uvidíte práci na textu s nulovou inscenační tradicí. Seminář nabízí jedinečnou možnost skrze autorské a scénáristické řemeslo k samé podstatě divadla – tj. sdělování příběhů. Naučte se divadlem vyprávět „vlastní“ příběhy!

Jaromír Hruška je absolvent DAMU v Praze, oboru režie činoherního divadla. Absolvent kurzů o práci K. S. Stanislavského, M. Čechova i představitelů tzv. ruské divadelní avantgardy konaných v Moskvě. Jeho studentská režijní práce (inscenace Shakespearova Mnoho povyku pro nic) byla prezentována na Festivalu divadelních škol německy mluvících zemí v Mnichově. Režisér 25 celovečerních inscenací autorů světové i české dramatické literatury. Je autorem většiny úprav dramatických i nedramatických textů ke svým inscenacím. Autor série scénářů historických her o nejmocnějším renesančním rodu Rožmberků v rámci prestižního evropského festivalu Slavností pětilisté růže. Autor a režisér úspěšných nových původních českých komedií ze současnosti „HOTEL BLACKOUT“ a „LOVE…, SORRY!“. Jako režisér a pedagog působil mj. na státní Konzervatoři v Praze. Jako asistent režie pracoval na několika inscenacích významného ruského režiséra Sergeje Fedotova. Dramaturg a zástupce ředitele Městského divadla v Českém Krumlově. Lektor řady krajských i celostátních přehlídek a divadelních festivalů.

 

R jako RYTMUS V PROSTORU A ČASE (hudebně pohybový seminář)

JARMILA PARČIOVÁ

Cesta k objevování a uvědomování si sama sebe, své jedinečnosti, tvořivosti a současné propojení harmonického pohybu i rytmu v celé skupině, napojení se na „bytí“ v prostoru a čase.

Vše kolem nás i v nás, má svůj přirozený rytmus, svůj čas. Že nemáte smysl pro rytmus? To je jen mýtus ve vaší hlavě. Dýcháte, buší vám srdce, mluvíte, chodíte… to vše je rytmus, který se ve vás odehrává. To vše se přirozeně mění v určitém čase, v určitém pohybu v určitém prostoru.

V tomto semináři budeme: tančit, bubnovat, zpívat, mluvit, poslouchat hudbu, napojovat se jeden na druhého, učit se vnímat vše co je v nás a kolem nás, co považujeme za naprostou samozřejmost, ale ve skutečnosti si to vůbec neuvědomujeme. Na seminář si přivezte vše, na co se dá hrát.

Jarmila Parčiová v letech 1990–1998 navštěvovala LDO ZUŠ v Nýřanech, kde byla platnou členkou dětského dramatického souboru. Nyní je členkou divadelního souboru Rámus. Několikrát byla lektorkou hudebního semináře na Loutkářské Chrudimi, kde rovněž získala cenu za scénickou hudbu. V 15 letech přičichla k perkusím, a to ji vydrželo doteď. Několik let hraje na vše, co se ji dostane do ruky. Učí hru na perkuse, kytaru a flétnu. Je lektorkou hudebně vzdělávacích programů.

 

V jako VÝTVARNÁ SLOŽKA DIVADLA

KATEŘINA BARANOWSKA

Zkoumání vizuální složky divadla, její úkol, možnosti a úskalí. Zabývat se budeme scénografií i kostýmem – teoreticky i prakticky – jakou roli v inscenaci hrají, jakými způsoby o nich lze přemýšlet. Výtvarný talent nebo zaměření nejsou podmínkou – ale pracovní oděv a ochota přiložit ruku k dílu ano.

Kateřina Baranowska je scénografka a kostýmní výtvarnice, příležitostně i režisérka, absolventka DAMU, katedry alternativního a loutkového divadla.

 

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB

Ti, kdo se chtějí zúčastnit festivalu za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z uvedených dopoledních tematických seminářů, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Jejich povinností je návštěva představení hlavního programu JH a účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech od soboty 4. 8. 2018 do soboty 11. 8. 2018 v době od 14 do 16 hod. Problémový club je zároveň otevřený a přístupný všem zájemcům na rámec základních seminářů a dílen.

Pro­blé­mový club (PC) je veřej­ným dis­kus­ním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace čtyř­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z divadelních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně ve volném pro­gramu JH. Jeho hlav­ním smys­lem a cílem je vytvo­řit pro­stor pro nahléd­nutí insce­nací z nej­růz­něj­ších úhlů pohledu, hle­dání smyslu ama­tér­ského diva­dla a jeho vyslo­vo­vání se k současnosti.

Lek­toři:

MgA. Alena Zeman­čí­ková, absol­ventka DAMU (obor dra­ma­tur­gie), dra­ma­tička, spi­so­va­telka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lek­torka kraj­ských a celo­stát­ních přehlídek

Doc. Mgr. Aleš Berg­man, Ph.D., diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorby na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze

Doc. Mgr. Milan Schej­bal, absol­vent DAMU v Praze (obor režie a dra­ma­tur­gie). V letech 1994–2006 půso­bil jako reži­sér a umě­lecký šéf Diva­dla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je reži­sé­rem a umě­lec­kým šéfem Diva­dla A. Dvo­řáka v Pří­brami. Od roku 1996 je peda­go­gem režie a vedou­cím roč­níku na praž­ské DAMU (katedra čino­her­ního diva­dla). Pra­cuje jako lek­tor a porotce mnoha ama­tér­ských diva­del­ních pře­hlí­dek a seminářů.

Michal Zahálka, teatrolog a překladatel, dramaturg Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň, redaktor edičního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu

 

PODMÍNKY ÚČASTI

VĚK 

Semi­náře a dílny jsou určeny zájem­cům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hro­nova při­vézt písemný sou­hlas rodičů na for­mu­láři, který jim bude zaslán. Výjimkou je dětský seminář určený dětem od 5 do 12 let.

CENA SEMINÁŘE

Poplatek za dílnu na osm dní je 1.350 Kč (bez stravy) nebo 2.670 Kč (se stravou, tzn. 8 x oběd a 8 x večeře ve školní jídelně). Poplatek za dílnu na 3 dny (S jako Storytelling) je 600 Kč (bez stravy) nebo 1.095 Kč (se stravou, tzn. 3 x oběd a 3 x večeře ve školní jídelně). Kromě samotné dílny vám bude zdarma poskyt­nuto hro­madné uby­to­vání ve spa­cáku v pro­sto­rách škol­ních tříd (od 3. 8. 2018 do 12. 8. 2018 pro osmidenní semináře a od 3. 8. 2018 do 7. 8. 2018 nebo od 7. 8. 2018 do 11. 8. 2018 pro třídenní seminář) a základní zázemí pro hygienu.

PLATBA

Pla­tit je možné pouze bez­ho­to­vost­ním pře­vo­dem na účet Jirás­kova Hro­nova nej­poz­ději do 10. července 2018. Po vyplnění při­hlášky (elektronické registrace) Vám bude ozná­meno číslo účtu a pří­slušný vari­a­bilní symbol.

VSTUPENKY

Prodej vstupenek zajišťuje KIS Hronov. Seminaristé si budou moci zakoupit vstupenky se slevou 50 %. Po uhrazení poplatku za seminář Vám KIS Hronov zašle e-mailem instrukce k nákupu a následně i pokyn k platbě. 

UBYTOVÁNÍ

Součástí poplatku za seminář je ubytování ve vlastním spacáku ve školních třídách. Ti, kdo mají zájem o ubytování na lůžku, si jej mohou objed­nat u Kul­tur­ního a infor­mač­ního stře­diska Hro­nov, www.jiraskuvhronov.eu.

Pokud máte v plánu si s sebou do Hro­nova při­vést psa nebo jiného zví­ře­cího maz­líčka, objed­nejte si, pro­sím, samo­statné uby­to­vání. Spo­lečné uby­to­vání s ostat­ními semi­na­risty ve školních třídách Vám v tako­vém pří­padě bohužel nebude umožněno.

HAR­MO­NO­GRAM

– pří­jezd a pre­zen­ce v pátek 3. 8. 2018 od 16.00

– 09.00 – 13.00 semi­náře a dílny (4. – 11. 8. 2018)

– 14.00 – 16.00 Pro­blé­mový club (4. – 11. 8. 2018)

– 14.00 – 23.59 před­sta­vení JH (4. – 11. 8. 2018)

INFOR­MACE

Budete-li mít jaké­koli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bez­ouš­ko­vou na tel.: 775 508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

PŘIHLÁŠKA

Registrujte se prosím na Přihláška do semináře

Vloženo 31. 05. 2018 v 15:11 do kategorie Archiv, Jiráskův Hronov 2018, Semináře.

Zhlédnuto 3 267 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS