Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova

Zemřel Jiří Oudes

 Jiří Oudes na Dětské scéně v červnu 2008 JIŘÍ OUDES    * 10. října 1936      † 13. dubna 2018

Ve věku 81 let zemřel v pátek 13. dubna v Plzni Jiří Oudes, pedagog a loutkář, který měl spolu s Hanou Budínskou a Miladou Mašatovou výrazný podíl na mimořádném rozvoji dětského loutkového divadla a na tom, že se tato oblast dramatické výchovy stala od 60. let respektovanou a uznávanou odborníky i kolegy.
V 60. letech jako učitel a ředitel základní školy v Těšově na Šumavě založil a vedl dětský loutkářský soubor Těšováček, který se ve své době stal pojmem. Jeho inscenace, zejména O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc a Byla jedna ves a v ní chytrý pes, patřily k nejúspěšnějším i na celostátních loutkářských přehlídkách Loutkářská Chrudim a Bábkárska Žilina.
Později působil jako učitel na LŠU/ZUŠ v Plzni a dál hledal nové cesty pro dětskou dramatickou hru s loutkou; na některé inscenace z tohoto období pamětníci dodnes vzpomínají jako na nezapomenutelný zážitek (např. Velký král a malá myšPohádka o kolíčcích.
Vedle loutkářství se věnoval také dětskému přednesu (k nejvýznamnějším počinům patřila jeho inscenace Ze života oblázků, uvedená na národní přehlídce dětského přednesu v Mělníku v roce 1983).
Od 70. let zároveň výrazně ovlivňoval podobu dětského loutkářství také jako lektor mnoha seminářů pro vedoucí dětských souborů, zejména na Kaplickém divadelním létě, člen ústředního poradního sboru pro dramatickou výchovu, člen lektorských sborů celostátních přehlídek atd.
V 90. letech se věnoval práci s handicapovanými dětmi a tvořivě s nimi využíval metod dramatické výchovy.
Je spoluautorem repertoárového sborníku Dětské loutkové divadlo (Praha: Albatros, 1980) a autorem mnoha metodických článků v odborných časopisech (Československý loutkář, Mladá scéna…). Mnohé jeho dramatizace a scénáře byly publikovány (např. Dětská scéna č. 25).
V roce 2011 obdržel Cenu Ministerstva kultury v oboru neprofesionálních divadelních a slovesných aktivit za celoživotní pedagogickou a propagační práci v oblasti dramatické výchovy, zejména v oboru loutkové divadlo.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
JIŘÍ OUDES V DATABÁZI ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA
ČLÁNEK EVY MACHKOVÉ
ROZHOVOR S JIŘÍM OUDESEM NA 60. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
ROZHOVOR V ČASOPISE AMATÉRSKÁ SCÉNA

Vloženo 29. 04. 2018 v 09:03 do kategorie Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova, Loutkářství.

Zhlédnuto 364 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS