Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské divadlo, přednes,
dramatická výchova

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • telefon: 221 507 969 • mobil: 778 702 490 • mobil: 605 948 056 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 2018 v Prachaticích

20. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
Prachatice 11.–14. října 2018

Pořadatel: NIPOS–ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Národním muzeem, Muzeem české loutky a cirkusu – Prachatice

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům  školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických  činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich  propojování i doplňování, ale současně i hledání specifik jednotlivých oborů. Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: DANA KAŇKOVÁ (VO ZUŠ Choceň) a MICHAL STON (LDO SZUŠ Trnka, Plzeň)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: BOHUMÍRA ELIÁŠOVÁ (TO ZUŠ Praha 8) a EVA GAŽÁKOVÁ (PedF ZČU, Plzeň)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: JANA ŠRÁMKOVÁ (spisovatelka) a HEDVIKA VENZAROVÁ (FMŠ Arabská, Praha)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: SLAVOMÍR HOŘÍNKA (hudební skladatel) a EVA DAVIDOVÁ (CMGP Brno)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích).

Kurzovné pro účastníky dílny: 1500 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1200 Kč). Dílna je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT-7355/2018-1-348.

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, zašlete přihlášku do 30. září 2018 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2; mobil: 774 166 041; tel. 221 507 967 nebo na e-mailovou adresu: sittova@nipos.cz. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Vloženo 05. 09. 2018 v 00:00 do kategorie Archiv, Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova, Dětský sborový zpěv, Dětský scénický tanec, Dětský taneční folklor, Středoškolský sborový zpěv, TVORBA-TVOŘIVOST-HRA.

Zhlédnuto 541 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS