Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Pohybové divadlo a pantomima

Kontakt: Karel Tomas • telefon: 221 507 932 • mobil: 778 702 378 • mobil: 603 480 111
e-mail:tomas@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Pohybové divadlo a pantomima >> Přehlídky a festivaly >> Otevřeno Kolín

XXIII. OTEVŘENO – propozice

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla

Mezikrajová postupová kola:
10. března 2018, Divadlo Drak, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
11. března 2018, Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
17. března 2018, Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
18. března 2018, Městské divadlo Jablonec nad Nisou, Liberecká 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
27.–29. dubna 2018, celostátní kolo, Městské divadlo Kolín

I. Vyhlášení přehlídky
Přehlídku vyhlašuje ECPN (Evropské centrum pantomimy neslyšících) a NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), spolupořadatelem je Městské divadlo Kolín.
Celostátní přehlídka probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO, za finanční podpory Ministerstva kultury, kraje Jihomoravského, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Plzeňského, statutárních měst Hradce Králové, Jablonce nad Nisou, Plzně a Městského úřadu Kolín. Generální partner přehlídky je TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

II. Poslání přehlídky
Posláním přehlídky je umožnit jednotlivcům, dvojicím a skupinám vyjádřit svůj názor, rozvíjet tvůrčí iniciativu na jevišti i mimo něj v oborech pantomimy a pohybového divadla. Přehlídka je jedinou pravidelnou společnou nesoutěžní celostátní akcí slyšících i neslyšících mimů a herců. Vzala si za úkol hledat nové formy nonverbálního vyjádření, podporovat integraci sluchově postižených herců, vzájemně se inspirovat a ukázat, co lze ve jmenovaných oborech vyjádřit a čeho lze dosáhnout. Má pravidelně podávat přehled o současných stavech a trendech v oboru a podílet se na vývoji tvorby české pantomimy a divadla.

III. Podmínky účasti
Přehlídka je organizována dvoukolově. Poroty mezikrajových kol (v Hradci Králové, Brně, Plzni, a Jablonci n. N.) doporučí účastníky/vystoupení do celostátního kola v Kolíně. Konečný výběr doporučených souborů provede (a oznámí doporučeným) přípravný výbor přehlídky OTEVŘENO. Přehlídka je určena především pro obory pantomima a pohybové divadlo. Zájemci o účast na přehlídce (na mezikrajových kolech) zašlou nejpozději do 2. 3. 2018 přihlášku poštou nebo e-mailem na adresu ecpn@ecpn.cz). Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Každá přihláška musí obsahovat úplná data, jmenný seznam všech účinkujících včetně doprovodu. K přihlášce je třeba přiložit cca 8 řádek o souboru a 8 řádek o vystoupení + 1 ks foto v publikovatelné kvalitě (jako podklad k brožuře). Účastníci, kteří postoupí do celostátního kola v Kolíně, budou vyrozuměni zpravidla během mezikrajové přehlídky, nejpozději však do týdne po skončení mezikrajové přehlídky. V přihlášce je nutné uvést e-mailovou adresu a telefon.

IV. Organizace přehlídky
Mezikrajové kolo Hradec Králové:
Místo konání: DIVADLO DRAK, Hradební 632/1, 500 03 Hradec Králové
Datum konání: sobota 10. března 2018,
Kontakt: +420 495 514 721, info@draktheatre.cz

Mezikrajové kolo Brno:
Místo konání: Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno
Datum konání: neděle 11. března 2018
Kontakt: Josef Fiala, tel.: 608 635 578, barka@ligavozic.cz, www.divadlobarka.cz

Mezikrajové kolo Plzeň:
Místo konání:Divadlo Dialog, Smetanovy sady 344/9, 301 00 Plzeň
Datum konání: sobota 17. března 2018
Kontakt: Olga Ženíšková, tel.: 775 666 554, info@divadlodialog.cz

Mezikrajové kolo Jablonec nad Nisou:
Místo konání: Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
Datum konání: neděle 18. března 2018
Kontakt: Ivo Cilich, tel.: 483 310 064,  divadlo@divadlojablonec.cz

Celostátní přehlídka Otevřeno v Kolíně 2018:
Místo konání: Městské divadlo Kolín, Smetanova 557, 280 00 Kolín
Datum konání: 27.–29. dubna 2018
Kontakt: Luboš Růžička, tel.: +420 321 720 520 ruzicka@divadlokolin.cz

Předpokládaný harmonogram Celostátní přehlídky XXIII. OTEVŘENO v Kolíně:

pátek 27. 4. 2018
• příjezd účastníků přehlídky, registrace – Městské divadlo Kolín
• workshop – SCAPINO, Městské divadlo Kolín
• zkoušky, první část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo Kolín
• večerní inspirativní představení

sobota 28. 4. 2018
workshop – SCAPINO, Městské divadlo Kolín
• zkoušky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• druhá část přehlídky – Městské divadlo Kolín a studiová scéna
• večerní galapředstavení pro veřejnost – Městské divadlo Kolín

neděle 29. 4. 2018
• rozborový seminář – SCAPINO, Městské divadlo Kolín
• dětské představení – veřejnost a účastníky přehlídky – Městské divadlo Kolín

V. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ MEZIKRAJOVÝCH Kol
Cestovní náklady a stravné si hradí účastníci sami.

VI. Úhrady nákladů ÚČASTNÍKŮ Celostátního KolA V Kolíně
Pořadatel hradí ubytování na dobu přehlídky s tím, že toto hrazení může upravit podle aktuálního rozpočtu. Každý účastník zaplatí účastnický poplatek ve výši 100,- Kč bez ohledu na délku pobytu. Pořadatel nezajištuje ani nehradí stravné. Každý účastník má volný vstup na akce přehlídky včetně inspirativních představení a galaprogramu.

VII. Technické podmínky
Přehlídky se může zúčastnit jednotlivec, skupina nebo jiná formace. Délka jednotlivého vystoupení by neměla přesáhnout limit 30 minut. Ve zdůvodněných případech je možné požádat písemně o výjimku. Rekvizity, kostýmy a dekorace pořadatelé nezajištují.
Zvláštní podmínky nebo technické potřeby je nutné domluvit s příslušným pořadatelem v místě.
Technické zkoušky budou probíhat podle stanoveného rozpisu, který obdrží každý účastník přehlídky při registraci. Tento rozpis je pro účastníky závazný. Ve všech hracích prostorách je k dispozici běžné divadelní osvětlení, zvuková aparatura a běžné jevištní dekorace (stůl, židle). Jakékoliv jiné požadavky je nutno předem písemně nahlásit a současně domluvit s technikou divadla.

VIII. LEKTORSKÝ SBOR
Lektorský sbor mezikrajových i celostátního kola přehlídky je složen z odborníků zabývajících se pantomimou, pohybovým divadlem nebo obory příbuznými. Tito odborníci povedou rozborový seminář a diskusi o předvedených představeních.

IX. INFORMACE
Uzávěrka přihlášek je 2. 3. 2018.
Po uzávěrce přihlášek budou všem účastníkům obratem zaslány detailní informace (mj. místo a hodina mezikrajové přehlídky). Přihlášky, dotazy a žádosti zasílejte na adresu:
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
ECPN Brno, Vodova 35, 612 00 Brno, mobil: 603 450 739, fax: 541 211 389, e-mail: ecpn@ecpn.cz, www.ecpn.cz; 
INFORMACE
NIPOS-ARTAMA, Karel Tomas, P. O. Box 12 /Fügnerovo nám. 1866/5, 120 21 Praha, tel: 221 507 932, e-mail: tomas@nipos-mk.cz

Na přehlídce v Kolíně budou organizovány rozborové semináře po jednotlivých částech přehlídky. Na XXIII. ročník jsou plánovány tři pohybové dílny. Pracovní dílny, diskuse a hodnocení jsou tlumočeny do znakového jazyka.

Vloženo 24. 01. 2018 v 12:05 do kategorie Aktuálně, Otevřeno Kolín, Propozice.

Zhlédnuto 332 krát, z toho dnes 2 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS