Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv

Výběrové řízení na místo konání a pořadatele Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů

Výběrové řízení Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sboů 2019, 2020

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha, jeho útvar ARTAMA, jež z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na spolupořadatele (pořadatele v místě konání) Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů.

 

            Odborná stránka celostátní přehlídky (program, rozborové semináře, odborná porota atd.) je hrazena z neinvestiční dotace Ministerstva kultury, jejíž nositelem může být právnická osoba (NNO, spolek, ústav) registrovaná do 31.12.2017. Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky včetně propagace a zajištění finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů. Celková výše finančního podílu spolupořadatele musí být ve výši minimálně 30% celkového rozpočtu přehlídky. Spolupořadatelství je určeno minimálně na dva roky (2019, 2020). Poté se přehlídka může stěhovat na jiné místo.

 

Hlavním kritériem výběru je především prostorný akusticky vhodný sál s kvalitním nástrojem (klavírem – koncertním křídlem), který se nachází v místě či blízkosti konání akce a je pro pořadatele dostupný (přiměřený nájem, možnost objednání). 

 

Pořadatelé, kteří proje­ví zájem o organizování této přehlídky, se mohou písemně přihlásit na adrese NIPOS, P.O.BOX 12, Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2 do 15. 4. 2018. Bližší informace o počtu těles, účastníků, celkové koncepci akce včetně rámcového rozpočtu může podat B. Hanslianová, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA bhanslianova@nipos-mk.cz, +420 221 507 975, +420 774 058 219). V přihlášce je zapotřebí uvést:

 

Vyhlašovatel výběrového řízení očekává sdělení (např. ve formě písemného záznamu o jednání s podpisy), že uchazeč o přehlídku vedl předběžná jednání s městem a krajem k vyjasnění podmínek pro poskytnutí grantů z veřejných prostředků;

 

Výběr spolupořadatele a místa pro pořádání celostátní přehlídky provede nejpozději do 25. 5. 2018 výběrová komise, kterou pro tyto účely jmenuje ředitelka NIPOS. Členové výběrové komise všechna přihlášená místa splňující výše uvedená kritéria navštíví a projednají na předem domluvených jednáních podmínky spolupráce se zástupci přihlášeného spolupořadatele, příslušného kraje a města. Následně navrhnou vyhlašovateli pořadí.   

Výběrové řízení bude uzavřeno do 31. 5. 2018.

 

Mgr. Lenka Lázňovská

ředitelka NIPOS

Vloženo 22. 01. 2018 v 14:24 do kategorie Archiv, Středoškolský sborový zpěv.

Zhlédnuto 269 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS