Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition)

Skladatelská soutěž Opus ignotum

VI. mezinárodní skladatelská soutěž skladeb pro středoškolské pěvecké sbory

Pořadatel:

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2, útvar ARTAMA.
Kontaktní osoba: Zuzana Kacafírková, kacafirkova@nipos-mk.cz, +420 778 702 375

Poslání soutěže:

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka: 31. května 2018

 

Obecné podmínky:

 Čl. 1.

Skladba musí být zaslána buď e-mailem na adresu kacafirkova@nipos-mk.cz nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelný rukopis, resp. jeho kopie nebo počítačový výtisk) na adresu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2. Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

 Čl. 2.

Soutěž je anonymní. Skladba musí být označená pouze heslem. Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a e-mailovou adresu. V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 3.

Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatelem soutěže. Po ukončení soutěže bude vybraná část notových materiálů umístěna do Hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 4.

Skladby, jež nesplní kteroukoli z uvedených podmínek, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 5.

Přesné a úplné podmínky soutěže v češtině a angličtině jsou k dispozici na stránkách NIPOS-ARTAMA www.artama.cz, v sekci Středoškolské sbory. V případě nejasností nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

 

Soutěžní řád:

Čl. 6.

Skladatelé mohou zaslat své skladby pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené) komponované na libovolný text především v češtině nebo latině, popřípadě i v jiných jazycích.

Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 7.

Skladatelská soutěž pro středoškolské sbory probíhá ve třech obsazeních:

obsazení dívčí: čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2) nebo tříhlasé (S, Mz, A)

obsazení mužské: čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2) nebo tříhlasé (T, B, B)

obsazení smíšené: čtyřhlasé (SATB)

Hlasy by už neměly být dále děleny.

 

Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech vzhledem k věku zpěváků:

soprán: max. výše g2

alt: max. níže g

tenor: max. výše e1

bas: max. níže G

Zadaná skladba by měla být a cappella s možností využití perkusí, založena především na zpěvu s možností užití i jiných výrazových prostředků či mluveného slova. Požadované trvání jednotlivých skladeb je 2–4 minuty.

Čl. 8.

Každý autor může zadat do soutěže jednu skladbu v každém obsazení (tj. až tři skladby). Skladby, které již byly oceněny v jiné soutěži či byly komerčně publikovány, nebudou do soutěže přijaty.

 Čl. 9.

Skladba musí být zaslána pořadateli soutěže do 31. května 2018 (u odeslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka).

Čl. 10.

Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny v říjnu 2018. Vítězné skladby, které získají potřebný počet bodů, budou provedeny na 11. ročníku Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, získají finanční ohodnocení a budou vydány NIPOS.

 

Propozice ve formátu pdf ke stažení zde

 

Vloženo 21. 12. 2017 v 15:20 do kategorie Archiv, Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition).

Zhlédnuto 265 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS