Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Scénický tanec

Kontakt: Mgr. Jiří Lössl • telefon: 221 507 966 • mobil: 778 702 492 • lossl@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Taneční obory >> Scénický tanec >> Přehlídky a festivaly >> Tanec, tanec...

Tanec, tanec 2018 – propozice

32. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
25.–28. října, Jablonec nad Nisou

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje a pod záštitou města Jablonce nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční a pohybové studio Magdaléna, o. s., Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o. p. s., a Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých je setkáním skupin a jejich pedagogů, kteří přinášejí každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti taneční tvorby, a to na území celé ČR. Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské.

Posláním přehlídky je zejména:


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance.
Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani folklorním souborům. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Organizací krajských postupových přehlídek mohou být pověřeni ti, kteří po předběžné dohodě s NIPOS-ARTAMA splní požadavky pro pořádání přehlídky nezbytně nutné. Zpravidla jsou to zařízení resortu kultury a školství, soukromé školy, kulturní zařízení a občanská sdružení. Instituce, které jsou pověřeny pořádáním přehlídky, se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích.
Průběh přehlídek je organizován v měsíci dubnu až květnu tak, aby návrhy do celostátní přehlídky byly předány nejpozději do 15. června 2018. Dne 22. června 2018 bude zasedat programová rada přehlídky.

Organizační pokyny pro krajské postupové přehlídky:

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Krajské postupové přehlídky
Vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota (v závislosti na rozsahu krajské přehlídky).
Odborná porota je sestavena ze tří členů z oblasti tanečního umění a dalších dvou členů z oblasti spřízněných oborů, jako například divadlo, hudba, výtvarno… Alespoň jeden člen odborné poroty je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec. Bezprostředně po ukončení přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní listHodnocení formou diskuse se provádí na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze 2 nominace na celostátní přehlídku. Odborná porota navrhuje 1 přímý postup na CP a 1 návrh do širšího výběru CP, tedy maximálně 2 nominace za přehlídku. Za kvalitu nominací odpovídá předseda odborné poroty postupové přehlídky. Dodržení propozic přehlídky garantuje porotce, který je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA. Nominována je taková choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.
Organizátor postupové přehlídky vytvoří podmínky pro to, aby zúčastněné skupiny mohly v případě mimořádných uměleckých výkonů získat i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále), který se předává rovněž interně při rozborovém semináři.
V případě, že je přehlídka oficiálně organizována pro více krajů, celkový počet nominací nepřesahuje určený počet dvou.
V případě sloučení dvou oborových přehlídek (tedy krajské přehlídky dětských skupin scénického tance a krajské přehlídky scénického tance mládeže a dospělých) je porota pětičlenná a alespoň dva členové musí mít zkušenost v oblasti dětského scénického tance.
Předseda odborné poroty krajské postupové přehlídky vyplní evidenční listy s písemným zdůvodněním výběru nominací. Organizátor přehlídky zajistí jejich včasné odevzdání společně s DVD záznamem a tištěným programem přehlídky, nejpozději však do 15. června 2018, osobně nebo na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P. O. Box 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.

Celostátní přehlídka
NIPOS-ARTAMA na návrh odborné rady pro scénický tanec jmenuje programovou radu, která připraví z navržených nominací krajských přehlídek podle dramaturgických a časových možností celostátní přehlídky její dramaturgii a program.
NIPOS-ARTAMA na doporučení programové rady jmenuje pěti- až sedmičlenný lektorský sbor.
Hodnocení se provádí formou diskuse na rozborovém semináři, který provede odborná porota s vedoucími skupin po ukončení přehlídky. K tomuto semináři vytvoří organizátor podmínky.
Účastníci (pedagogové) získávají pamětní listy, které jsou ohodnocením jejich celoroční pedagogické i tvůrčí práce. Pro účastníky je odměnou připravený doprovodný program přehlídky.

Kritéria hodnocení
1. choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),
2. interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
3. zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
4. práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Celostátní přehlídka a krajské postupové přehlídky mohou být z ekonomických důvodů proti uvažovanému záměru podstatně kráceny, popřípadě odvolány.

Zpracoval Jiří Lössl 
NIPOS-ARTAMA, říjen 2017

Vloženo 18. 12. 2017 v 15:10 do kategorie Propozice, Tanec, tanec....

Zhlédnuto 705 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS