STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění (II. aktualizované vydání)

 

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 byl pracovní skupinou Dobrovolnictví v kultuře vypracován materiál Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. NIPOS se jako zakládající člen této skupiny zabývá problematikou dobrovolnictví dodnes, a proto jsme se rozhodli tento materiál aktualizovat i vzhledem ke změnám souvisejícím s novým občanským zákoníkem či s chystaným novým zákonem o dobrovolnictví.

Dokument má formu metodického doporučení koncipovaného do dvou částí. Část obecná se zabývá vymezením, právním postavením a posláním dobrovolnictví v oblasti kultury. Specializovaná část, vytvořená odborníky na jednotlivé oblasti umění a kultury, obsahuje příklady, rady a návody, jak postupovat při spolupráci s dobrovolníky, organizaci dobrovolnických programů a jak minimalizovat případná rizika.

Věříme, že po obsahové i formální stránce aktualizovaná Metodika se stane užitečnou pomůckou organizacím v kultuře, které s dobrovolnictvím začínají, anebo se k této činnosti teprve chystají. Dokument vychází elektronicky a díky podpoře Ministerstva kultury i v tištěné podobě.

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde: Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

 

 

Vloženo 30. 06. 2015 v 14:02 do kategorie Aktuality, KAM, Odborné studie, Uncategorized.

Zhlédnuto 432 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS