STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Celostátní přehlídka Dětská scéna už potřetí ve Svitavách

Pod názvem Dětská scéna 2013 bude ve dnech 7. až 13. června 2013 probíhat 42. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů. Jde o klíčovou akci v oblasti dramatické výchovy v ČR. V průběhu let se několikrát stěhovala z místa na místo, letos se bude už potřetí konat ve Svitavách, které ji zejména svým multifunkčním centrem Fabrika i lidským a odborným zázemím poskytly ideální zázemí.

 

V rámci přehlídky vystoupí 75 sólových recitátorů a 17 dětských divadelních souborů vybraných ze sedmadvaceti krajských postupových kol z celé republiky. Děti se spolu budou jako vždy setkávat v diskusních klubech, praktických dílnách a v rámci večerních doplňkových programů.

Přehlídky se zúčastní také víc než sto vedoucích dětských souborů, učitelů, studentů vysokých škol, středních pedagogických škol a dalších zájemců, pro něž je připraven vzdělávací program v podobě šestidenních praktických seminářů věnovaných divadlu a dramatické výchově a odborně vedených diskusí o přehlídkových vystoupeních.

První část Dětské scény, Celostátní přehlídku a dílnu dětských recitátorů, doplní seminář Aleny Palarčíkové ze ZUŠ Žerotín Olomouc zabývající se kritérii hodnocení dětského přednesu. Významnou událostí divadelní části bude seminář Naše příběhy kolem plují zaměřený na tvorbu v oblasti komunitního divadla a tzv. divadla dokumentu. Jeho lektorem bude plzeňský divadelník, vysokoškolský pedagog a kulturní aktivista Roman Černík. Seminář zabývající se převodem literární předlohy do divadelního scénáře povede Irina Ulrychová z pražské DAMU. V hudebně-inscenační dílně se účastníci po roce opět setkají s osobitým svitavským muzikantem, loutkářem a režisérem Karlem Šefrnou. Pro studenty středních pedagogických škol z celé republiky jsou připraveny praktický interpretační seminář pod vedením herečky Jany Frankové a výtvarná laboratoř výtvarnice a scénografky Renáty Vosecké.

V rámci doprovodného programu uvidí diváci např. představení Jak si hrají tatínkové Divadla DRAK Hradec Králové. Zejména děti si budou moct užít koncert skupiny Koblížci na svitavském náměstí.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky pořádají přehlídku Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy a Pardubického kraje.

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.czwww.artama.cz
tel: 221 507 900
fax: 221 507 929

Kontakt pro média:
Jakub Hulák
obor dětské divadlo
tel: 221 507 969, 605 948 056
e-mail: hulak@nipos-mk.cz

Vloženo 29. 05. 2013 v 11:59 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 161 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS