Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Film - video

Kontakty:
Film-video Magdalena Mikešová
telefon: 221 507 953 • mobil: 778 702 391 • e-mail: mikesova@nipos.cz
Filmová výchova MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958 • mobil: 778 702 498 • e-mail: forejt@nipos.cz
ARTAMA >> Film a foto >> Film-video >> Přehlídky a festivaly >> Zlaté slunce

O přehlídce

Celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže – ZLATÉ SLUNCE je vyvr­cho­le­ním dění v oboru filmové a audiovizuální výchovy respektive filmové tvorby dětí a mládeže v daném roce. Poslá­ním přehlídky je při­spět k roz­voji oboru for­mou porov­nání umě­lecké úrovně filmů v celé ČR. Přehlídka si klade také za cíl popularizovat obor filmové a audiovizuální výchovy na půdě škol i ve všeobecném povědomí. Usilujeme o podporu pedagogů, kteří by se chtěli filmové výchově věnovat.

Přehlídka je dvou­ko­lová: zem­ská kola a repub­li­kové kolo.

Přehlídka má dvě věkové kategorie. Kategorie A je určená pro nejmladší fil­maře — děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a sku­pinu B pro mladé fil­maře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ).
V obou kate­go­ri­ích se mladí autoři mohou hlá­sit do zem­ských kol s a) dokumentárními filmy, b) hranými filmy, c) animovanými filmy, d) experimentálními filmy, e) videoklipy.

Pokud se při­hlásí autor starší 15 let na Český video­sa­lon (mezi dospělé), tak se nemůže při­hlá­sit se stej­ným sním­kem na Zlaté Slunce. Do sou­těže se může při­hlá­sit občan České repub­liky a cizi­nec žijící na území ČR.

Garantem filmové přehlídky Zlaté slunce je z pověření Ministerstva kultury NIPOS – ARTAMA.

Vloženo 02. 01. 2011 v 13:58 do kategorie Informace, Zlaté slunce.

Zhlédnuto 273 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS